Nieuws

33% van de Belgen tijdelijk of volledig werkloos ten gevolge van de pandemie

27 april 2020

De impact van de coronacrisis op het professioneel en persoonlijk leven van de Belgen is groot. We maken de balans op in onze derde coronasurvey.

In het derde luik van onze enquête hebben we aan 1 000 Belgen gevraagd* hoe ze de crisis ervaren. Ondanks de lockdownmaatregelen verliet 13% van de Belgen hun huis om vrienden of familie te bezoeken. Dit percentage loopt op tot 28% onder de jongeren van 18 tot 21 jaar, die de regels beduidend minder respecteren dan de oudere generatie. 30% van de ondervraagden verliet hun huis om zorg of hulp te bieden aan familieleden of anderen.

Negatieve impact op het professionele leven van 50% van de Belgen

Voor 45% van de Belgen is het werkschema ongewijzigd gebleven en voor 5% steeg de werkdruk. Het zal echter niet verbazen dat 17% het nu moet doen met een korter werkschema en 29% tijdelijk werkloos gesteld is (54% onder de laagopgeleiden). 4% heeft ondertussen zijn baan reeds verloren. Dat percentage stijgt fors bij zelfstandigen: 9% van hen liet weten hun activiteiten stop te zetten (dit resultaat houdt ook rekening met de impact op de professionele situatie van de partner). Van diegenen die hun job hebben behouden, werkt 40% volledig thuis.

Positief is dat 45% stelt dat hun balans tussen werk en privé sindsdien is verbeterd. Voor 22% is die verslechterd.

Het gezin in coronatijden

Hoewel 17% van de ondervraagden verklaart dat de lockdownmaatregelen een negatieve invloed hebben gehad op hun gezinsrelaties, laat meer dan het dubbel (35%) weten dat de relaties binnen het gezin zijn verbeterd. Dit percentage stijgt tot 47% voor koppels met kinderen en tot 51% voor alleenstaande ouders. Dit betekent uiteraard niet dat er geen conflicten meer zijn in het huishouden. De meest voorkomende problemen zijn het delen van dezelfde ruimte gedurende de hele dag (28%), de verdeling van de huishoudelijke taken (23%), verschillen in attitudes ten aanzien van de preventiemaatregelen (17%) en het delen van toestellen zoals laptops en tablets (9 %).

Gezondheid in gevaar

Het is niet altijd gemakkelijk om aan jezelf te denken tijdens de lockdownperiode: 40% van de ondervraagden meldt een achteruitgang van hun lichamelijke conditie en 49% stelt dat het thuiszitten een negatieve impact heeft op hun psychisch welzijn. Ook verontrustend is dat 14% verklaarde medische hulp te hebben vermeden uit angst voor besmetting, ondanks een serieus gezondheidsprobleem van een gezinslid (niet gerelateerd aan het coronavirus). We wensen te benadrukken dat het uitermate belangrijk is om hulp in te roepen bij gezondheidsproblemen. Ziekenhuizen herinneren ons er regelmatig aan dat ze alle nodige maatregelen hebben genomen om de veiligheid van hun patiënten te waarborgen.

Blijf zorg dragen voor jezelf en je naasten.

*We namen op 16 en 17 april een representatieve steekproef bij meer dan 1 000 Belgen tussen 18 en 74 jaar. De resultaten zijn gewogen voor leeftijd, geslacht, regio en opleidingsniveau.