Nieuws

Corona op school: bijna 1 op 5 ouders vreest dat hun kind zijn leerachterstand dit jaar niet meer kan inhalen

10 januari 2022

Uit onze enquête over de impact van de pandemie op het onderwijs blijkt dat ouders pessimistisch zijn gestemd over de huidige omstandigheden waarin hun kinderen lessen moeten volgen. Wat zeker niet helpt, is het steeds groter wordende aantal afwezigheidsdagen.

De pandemie heeft ons dagelijks leven op zijn kop gezet, inclusief dat van onze schoolgaande jeugd. Het lijkt er voorlopig niet op dat dit na de kerstvakantie snel zal veranderen. Om de precieze impact te meten in cijfers hebben we in november een enquête gehouden bij een duizendtal ouders met kinderen in de lagere school of middelbare school. We overlopen onze belangrijkste bevindingen.

Wat ongetwijfeld het meest opvalt, is dat bijna 1 op de 5 ouders vreest dat hun kind dat sowieso al met een leerachterstand aan het schooljaar was begonnen, die achterstand in het huidige schooljaar niet zal kunnen inhalen. Vlaamse ouders tonen zich op dat vlak ook opvallend pessimistischer dan Brussels of Waalse.

Dat pessimisme heeft te maken met hoe ze terugkijken op het vorige schooljaar. 34 % van de ouders met kinderen in het lager onderwijs vindt dat Covid-19 een grote impact had op de schoolresultaten van hun kind in 2020-2021. Voor het secundair onderwijs is dat maar liefst 48 %!

Steeds meer afwezigheden

Tijdens de eerste twee maanden van het schooljaar – September en oktober 2021 dus – moest meer dan één of drie leerlingen al thuis in isolatie blijven. Ofwel omdat ze zelf positief testten, ofwel omdat klasgenoten, leerkrachten, vrienden of andere gezinsleden een positieve test hadden afgelegd. En het gemiddeld aantal “verloren” dagen lag op 8 in het lager onderwijs en op 10 in het secundair. Uiteraard zijn die cijfers inmiddels nog gestegen en ze zullen waarschijnlijk ook in het begin van 2022 nog stijgen.

Wat al vaak werd gezegd, blijkt ook uit onze enquête: ouders vrezen voor de mentale gezondheid van hun kroost. Volgens 30 % van de ondervraagden met een kind in de lagere school heeft de pandemie een grote impact gehad op de psychologische gezondheid. Voor ouders van kinderen in de middelbare school is dat zelfs 48 %.

Niets om vrolijk van te worden, maar we willen toch eindigen op een positieve noot. 39 % van de ondervraagden vindt dat hun kind veel vaardiger is geworden met digitale toestellen. Zo heeft de pandemie onze jongeren toch iets bijgebracht...

Een goed masker voor je kinderen

Ook bij het terug naar school gaan in januari blijft het belangrijk om een mondmasker te dragen, ook voor de jongeren. Welk masker moet je kiezen? Bekijk onze aanbevelingen.

Naar het dossier mondmaskers voor kinderen