Nieuws

Coronavirus: de helft van de Belgen lijdt financiële hinder

24 maart 2020

50% van de Belgische gezinnen verklaart op verschillende vlakken financieel verlies te lijden als gevolg van de crisis. Dat blijkt uit onze meest recente bevraging naar de impact van de COVID19-epidemie.

We verzamelden ruim 1000 antwoorden bij een representatieve steekproef van 18- tot 74-jarigen. Deze enquête verschaft ons een duidelijker zicht op de financiële problemen die de Belg ondervindt door de crisis.

Verder legt ze ook bloot dat de aanbeveling om het huis enkel te verlaten voor noodzakelijke verplaatsingen niet voldoende gerespecteerd wordt (44% van de jongeren tussen 18 en 21 jaar volgt de restricties niet strikt op) en dat een groot deel van de ondervraagden moeilijkheden ondervinden voor hun dagelijkse bevoorrading.

Op financieel vlak worden alle domeinen getroffen

Zonder rekening te houden met verliezen op investeringen (die te variabel zijn om in aanmerking te komen), wordt de financiële hinder van een Belgisch gezin geschat op € 283 (€ 568 voor getroffen gezinnen). Als we dit cijfer extrapoleren naar de volledige Belgische bevolking, komt dit neer op een totaal verlies van ruim 1,4 miljard voor de Belgische huishoudens.

Het gaat daarbij vooral om verlies qua inkomsten. 21 % van de getroffen gezinnen heeft sinds het uitbreken van de crisis al meer dan € 1000 zien verdampen. Daar komen nog eens de niet-terugbetaalde reisannulaties bovenop (gemiddelde van € 578 per getroffen gezin), gevolgd door belangrijke familiegebeurtenissen zoals een trouw (gemiddelde van € 234 per getroffen gezin).

Ongerustheid, angst en slaapverlies

In ons onderzoek werd ook gekeken naar geestelijke gezondheid. 32% van de ondervraagden zei sinds het begin van de mobiliteitsbeperkingen van de autoriteiten last te hebben van ongerustheid, 24% van angst, 18% van slaapproblemen en 9% van ernstige psychische problemen. Dit cijfer kan worden gekoppeld aan het feit dat 46% van de ondervraagden zei moeilijkheden te hebben ondervonden bij het verzekeren van hun dagelijkse bevoorrading (voeding, levensmiddelen, enz.).

Wij beschermen je rechten

Deze cijfers bevestigen onze teleurstelling rond de maatregel om een waardebon toe te kennen bij een annulatie van een pakketreis. Voor sommigen is deze optie praktisch gewoonweg onhaalbaar en vormt het een aanslag op de koopkracht. We vragen de regering om de bevriezing van sancties voor hypothecaire kredieten ook toe te passen voor consumentenkredieten, zodat je vermijdt dat gezinnen de schulden opstapelen en in een vicieuze cirkel belanden.

Ten slotte vragen we ondernemingen om de domiciliëringen voor fitness- of andere abonnementen stop te zetten waarvan tijdelijk geen gebruik kan worden gemaakt. Uiteraard lijden bedrijven ook onder de crisis, maar we mogen niet vergeten dat dat evenzeer geldt voor de consument.

   Getroffen huishoudens  Gemiddeld verlies per getroffen huishouden  Gemiddeld verlies per Belgisch huishouden
 Verlies op investeringen (tijdelijk)  19 %  € 16 377  € 3 142
 Verlies van beroepsinkomsten  18 %  € 752  € 137
 Niet-terugbetaalde annuleringen van reizen  18 %  € 578  € 101
 Niet-terugbetaalde annuleringen van culturele evenmenten  15 %  € 140  € 21
 Niet-terugbetaalde annuleringen van familieaangelegenheden  6 %  € 234  € 14
 Niet-terugbetaalde annuleringen van sportevenementen  10%  € 95  € 10
 Totaal   50 %  € 568*  € 283*
* bij de berekening van het totale gemiddelde is geen rekening gehouden met het investeringsverlies omdat dit te variabel is
User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

50 reacties

User name
27/03/2020
NIKI VANGENEUGDEN

Onze bank deelde mee dat ze dit niet kunnen doen omdat de wet dit niet toelaat. Niet voor particulieren , bedrijven of zelfstandigen. Deze maatregel is opgeroepen maar niet uit gewerkt.

Met vriendelijke groeten,
Riva

User name Moderator
15/04/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Dag Niki, over welke bank heb je het precies ?  En gaat het over het uitstel tot betaling van een hypothecaire lening ? Laat het ons gerust weten ! ^An

User name
13/06/2020
Mireille Rogge , Gereageerd:

Werd dit wetsvoorstel reeds goedgekeurd door regering?

User name
27/03/2020
NIKI VANGENEUGDEN

Onze bank deelde mee dat ze dit niet kunnen doen omdat de wet dit niet toelaat. Niet voor particulieren, bedrijven of zelfstandigen.

User name
28/03/2020
LIES BOEKEN

Mijn partner zit in een risicogroep vanwege zijn gezondheid en is daarom door de dokter “thuis geschreven”. Hopelijk komt dit ook in aanmerking voor het uitstel want via het ziekenfonds is je uitkering lager dan stempelgeld en heb je geen recht op het voordeel dat wordt toegekend voor gas en elektriciteit.

User name Moderator
18/05/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Dag Lies, we vrezen dat je misschien geen toegang zou kunnen hebben tot uitstel van betalingen. Het uitstel is namelijk geldig voor diegene waarvan de inkomsten wegens de Covid-19 toestand daalde. Als je wil weten of dit werkelijk ook zo voor jou het geval is, kan je als abonnee gerust onze financiële permanentie contacteren via het nummer 02-542.33.44. 

User name
30/03/2020
LOUIS MEULEMAN

Louis Meuleman
Ik begrijp niet goed dat veel mensen nu al klagen dat ze hun rekeningen niet kunnen betalen door de corona crisis ze zijn pas sinds drie weken tijdelijk werkloos wat moeten de mensen dan zeggen die in een bedrijf in moeilijkheden al maanden vier weken stempelen en dan een week werken en geen kwijtschelding van energie factuur krijgen of uitstel van rekeningen

User name
04/04/2020
JURGEN , Gereageerd:

Weet niks over een bedrijf in moeilijkheden, alleen dat ze allemaal machtigingen trachten te krijgen en niet altijd op een zuivere manier. Weet niet wat er aan de hand is en niemand maakt het duidelijk in gewone taal, alleen verklaringen en voorwaarden. Zou graag eens een echt persoon spreken.

User name Moderator
15/04/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Dag Jurgen, als je vragen hebt kan je gerust onze advocaten bellen via het gratis nummer 080039808 (code JA05), ze zullen je graag verder helpen ! ^An

User name
04/05/2020
DIDIER FRANCART , Gereageerd:

Beste Louis,
Integendeel, ik begrijp dat heel goed en dat hebben we alleen te danken aan de consumptiemaatschappij waar velen onder ons niet aan kunnen weerstaan. Hoe moeilijk het soms ook gaat voor velen, het wordt ons in de schoot geworpen en de verleiding is veel te groot. Daarboven op is de maatschappelijke financiële druk (belastingen, taksen, energie, water enz...) zodanig groot dat het voor de meesten onder ons moeilijk is om een buffer op te bouwen. Er gaat geen dag van de maand voorbij of er zit een factuur in je bus. Waar wij nu duidelijk op gewezen worden door deze pandemie is, dat wij de *** naar de *** moeten zetten.

User name
30/03/2020
GEORGES BAUWENS

ik ken iemand die op de zwarte lijst staat maar een (te)hoge woonlening heeft. Zou er ondanks deze geen nieuw her krediet mogelijk zijn die niet zo zwaar doorweegt

User name Moderator
17/04/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Als je op de zwarte lijst staat en geen onroerende eigendom hebt (zoals een eigen huis of een stuk grond), kan je nog steeds een lening aanvragen. De kans is wel bijzonder klein dat je die zal krijgen. Dit geldt overigens voor alle vormen van leningen. De kredietgever is wettelijk verplicht de zwarte lijst te consulteren vooraleer die een krediet verstrekt. De openstaande schulden moet je uiteraard nog wel terugbetalen aan de kredietgever.  

Omdat er geen details van de huidige lening worden meegedeeld (looptijd, rentevoet, openstaand kapitaal, marktwaarde pand,…..) is het voor onze diensten niet mogelijk te bepalen of er voordeligere woningkredieten beschikbaar zijn. Hiervoor kan je hen gerust contacteren op het nummer 02/542.33.44 (elke werkdag van 9u tot 16u). ^An

User name
30/03/2020
FRANCOIS VERMEULEN

Mij is altijd gezegd dat je best 6 maal je maandinkomen opzij hebt staan om onverwachte tegenslagen aan te kunnen. Spijtig genoeg kunnen veel gezinnen dit niet omdat er belangrijker zaken zijn (vakantie, een nieuw Iphone van slechts 899 euro, een duur internetabonnement enz.) Als een aantal gezinnen nu al in de prolemen zit, wat doen zij dan als hun wasmachine of droogkast stuk gaat. Een nieuwe kopen op afbetaling? Wat raad Test-aankoop aan als reserve?

User name Moderator
17/04/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Ook al staat de rente op spaarrekeningen laag, toch is het verstandig om genoeg spaargeld aan te houden als financiële buffer. Hoeveel hangt onder meer af van je gezinssituatie, jouw inkomen en je vaste lasten. Heb je een eigen huis? Dan is een hogere buffer nodig dan wanneer je in een huurhuis woont. En hebt je een auto die je bij een financiële tegenvaller niet weg wil doen, dan is het bedrag van de buffer ook weer wat hoger.

Wanneer je als al dan niet getrouwd koppel door het leven gaat, ben je met twee om een spaarpot te vullen. Dan kan je dus in principe een grotere geldreserve aanleggen. Je kosten worden bovendien door twee gedeeld, terwijl een alleenstaande ze volledig moet dragen. Zowel verwachte als onverwachte uitgaven wegen daarom iets minder hard door dan voor een vrijgezel. 

Wil je dus ook genoeg achter de hand hebben voor eventuele grotere kosten aan uw auto of aan uw huis, dan is het verstandig om meer te sparen.  Contacteer gerust onze financiële experten voor een gepersonaliseerd advies op het nummer 02/542.33.51 (elke werkdag van 9u tot 16u). ^An

User name
31/03/2020
KELLY LUYCKX

Hebben net van onze bank vernomen dat alles op hold staat en dat de leningen in April gewoon moeten betaald worden. Er moet eerst een ministerieel besluit komen alvorens uitstel te kunnen verlenen. Uitstel is ten vroegste voor mei

User name Moderator
18/05/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Voor veel banken was het inderdaad zeer kort dag om alles binnen het kersverse wettelijke kader te regelen voor dat de boekingen van de aflossingen van de woningkredieten werden uitgevoerd. Door dit heel strikte tijdskader is het voor verschillende banken dan ook niet meer mogelijk geweest om de aflossingen voor de maand mei tegen te houden. 

Waar je wel dient rekening mee te houden is dat de maximale einddatum van de regeling tot uitstel van betaling hoedanook beperkt blijft, namelijk tot september 2020, ongeacht of er nog in de maand mei werd betaald of niet. 

Je kan dus niet zomaar de aflossing van de maand april terugvragen. Daar gaan banken meer dan zeker geen gevolg aan geven. Het is immers een boekhoudkundig huzarenstukje met wezenlijke contractuele, wettelijke gevolgen. De bank KAN, maar moet geen gevolg geven aan dergelijk verzoek. 

User name
31/03/2020
DIDIER FRANCART

Ik veronderstel dat vele mensen nu in de problemen gekomen zijn doordat hun consumentenkrediet in het gedrang komt. Is daar al aan gedacht om dit tijdelijk allemaal te bevriezen. Ik denk bv aan de mensen die bij Plopsaland seizoensarbeid verrichten en die plotseling allemaal afgedankt worden.

User name
04/04/2020
JURGEN , Gereageerd:

Heb allemaal al gevraagd bij betrokken instanties maar die weten van niks of zeggen zeer weinig.

User name Moderator
17/04/2020
An | Moderator , Gereageerd:

We zijn dit inderdaad aan het bepleiten maar voorlopig is er nog niets voorzien mbt het consumentenkrediet. ^An

User name
04/04/2020
NANCY BANKEN-CLERINX

Als ik eerlijk mag zijn, wetende uit een vorige situatie. Dat het mij beter lijkt liever iets minder voor ons zelf. Maar alles betalingen inorde. Indien iem. Toch financieel het even niet ziet zitten. Wacht niet tot het te laat is maar ga onmiddelijk om hulp vragen. Of tijdelijke bemiddeling. Dat lijkt mij de beste oplossing om zo min mogelijk schulden te bekomen. Tenslotte we weten in België is niets voor niets. Zelfs test aankoop niet.

User name
06/04/2020
IVAN DE STOOP

wat te doen als je in ziekteverlof bent.
mijn rekeningen moeten ook betaald worden .daar spreekt niemand over.

User name Moderator
18/05/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Dag Ivan, als je met ziekteverlof bent zou het kunnen dat je geen aanspraak kunt maken op uitstel van betaling van een woninglening. Zo'n uitstel is namelijk enkel van toepassing voor diegene van wie de inkomsten daalden wegens de Coronacrisis. Als je wil weten of dit ook voor jouw specifiek geval zo is en wat je allemaal kan ondernemen, kan je als abonnee gerust de permanentie van onze financiële dienst contacteren via het nummer 02-542.33.44. 

User name
15/04/2020
POL VAN DER GUCHT

beste,
aan 100.000 euro gewaarborgd spaargeld heb je niet veel als er 'n devaluatie komt: wat zijn de vooruitzichten daarover ?
mvg
Pol

User name
17/04/2020
JAN BOECKX , Gereageerd:

Goud of dollars kopen?

User name Moderator
17/04/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Een devaluatie is een waardevermindering van een munt ten opzichte van de waarde van een andere munt. Een devaluatie van de Euro is dan ook alleen maar belangrijk als je een belangrijk deel van je vermogen in niet euro-munten of buiten geografisch Europa bezit (vastgoed in landen waar de Euro niet als primaire munt wordt gebruikt). 

Als je leefwereld en financiële wereld zich dus afspelen in landen waar de Euro de primaire munt is, komt devaluatie ook helemaal niet aan bod. Uw 100.000 euro blijft 100.000 euro. ^An

User name
05/05/2020
JACKIE DECOENE , Gereageerd:

Als je inflatie vergeet tenminste.

User name
02/05/2020
DEGRAEVE CATHERINE

Ik heb spaarcenten maar dat is voor mij ouder dag zoals ieder sparige mens dat gedaan heeft, maar kan de regering aan mij spaarcenten omdat ze nu tekort komen. Is dat waar dat het gestemd geweest is verleden jaar en mogen ze geld nemen v.d. mensen van hen rekening zonder hun medeweten. Ik heb ook gehoor dat de Biconit zou in de toekomst zal zijn. Wat houd dat in weer in?
Vriendelijk groenten
C.Degraeve

User name Moderator
05/05/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Wij hebben geen weet van een wet die daarover zou gestemd zijn. De overheid kan dus niet aan jouw spaarcenten komen. Wat Biconit betreft zouden we graag van jou vernemen waar deze informatie vandaan komt ? Gaat dit misschien over een of andere cryptomunt, al dan niet frauduleus van opzet ? 

User name
06/05/2020
Erik Rycken

Heb mijn aanvraag gedaan begin april . Mijn bank vraagt me elke week weer nieuwe formulieren in te vullen en door te sturen .Nu zijn we een maand verder en mijn leningen gaan weer van mijn rekening . Schandalig dit is hun opgedrongen door de overheid dus stellen ze het zo lang mogelijk uit .

User name Moderator
18/05/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Dag Erik, ik wil je even meegeven dat het niet normaal is dat het zo lang duurt. Ik raad je dan ook aan om aan je bank te vragen welke de redenen zijn waarom het zo lang duurt (waarom ze talmen) om je een antwoord te geven. Eventueel kan je overwegen om een klacht in te dienen als het antwoord niet van bevredigende aard zou zijn. 

User name
06/05/2020
Herlinde Snauwaert

Wat als je tijdens het uitstel van je woninglening toch naar 25000€ spaargeld gaat? Kan dat uitstel dan door de bank dan geannuleerd worden? Of blijft het uitstel sowieso gelden tot 31/10?

User name Moderator
18/05/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Normaal gezien wordt naar de toestand van je spaargelden in februari gekeken. Als, op dat moment, het bedrag boven de 25000 EUR was, is er geen uitstel van betaling voor je woninglening mogelijk. Voor verder advies kan je als abonnee gerust de permanentie van onze financiële dienst contacteren op het nummer : 02--542.33.44. 

User name
20/05/2020
FLORENT VANDEVOORT

Ben verzekerd bij Argenta, volledige omnium.verblijf nu voor de vierde maand in het ziekenhuis. Mijn wagen wordt dus 4 maanden niet gebruikt. Bij contact bij Argenta was het antwoord: dan moet gij uw nummerplaat terug inleveren en wordt de verzekering onderbroken.

User name
24/05/2020
DIDIER FRANCART , Gereageerd:

Het is maar normaal dat de verzekeringen op 'safe' spelen. Maar zou het niet simpelder zijn om de nummerplaat tijdelijk te parkeren bij de verzekeringsmaatschappij zelve in dit geval?

User name
20/05/2020
ANDRE VAN DER TAELEN

Dag Mevrouw, dag Mijnheer,
Ik rijd al sinds half maart niet meer met de wagen. Ik heb Argenta gevraagd om iets te doen . Hun antwoord : Als je een teruggave op je premie wilt, moet je de nummerplaat binnengeven.

Ik ben al meer dan 30 jaar klant bij BNP paribas Fortis : premium pack. Een instantbetaling kan nog steeds niet. Verleden week donderdag schreef ik 250 euro over naar mijn girorekening bij Argenta. Dit bedrag stond pas op dinsdagmorgen 19 maart op mijn rekening. Dat is dan de bank voor een wereld in verandering. Ze houden wel elke maand 7.03 euro van mijn rekening.

Met dank voor uw bereidwillig oor.
A. Van Der Taelen

User name
20/05/2020
ANDRE VAN DER TAELEN

Ik rijd als sinds half maart niet meer met mijn wagen (een mondeo 2.0 diesel - ik word in juni 78) en ik heb Argenta gecontacteerd. Hun antwoord : als je een vermindering wilt op je premie moet je de nummerplaat binnengeven.

Ik ben al meer dan 30 jaar trouwe klant bij BNP Paribas (de bank ik een wereld in verandering) Een instantbetalilng is nog steeds als particulier niet mogelijk (als er een weekend bij te pas komt : 4 dagen vooraleer het geld op de andere rekening staat.
Ik heb al mails gestuurd en gebeld : we zijn er mee bezig.
Ze houden wel elke maand voor mijn premium pack 7.03 euro van mijn rekening.

Met dank voor uw aandacht.
A. Van Der Taelen

User name
20/05/2020
GILBERT HERSSCHENS

Een korting op de premie lijkt idd. logisch als je naar de statistieken kijkt. Niet alleen voor autoverzekeringen maar ook -en vooral - voor motorverzekeringen. We mogen nu eindelijk weer buiten, maar maximaal met 3 motoren samen.

User name
20/05/2020
DOMINIQUE PAELINCK

Mijn huisdokter rekende zonder vermelding een toeslag van extra 2€, kan dit zomaar? Mondmasker had ik reeds aan aangezien het op de deur staat vermeld

User name Moderator
20/05/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Hallo Dominique, dit mag zeker en vast niet ! Ik verwijs hierbij dan ook naar onderstaand artikel waarbij ook door MInister De Block is bevestigd dat zorgsupplementen niet mogen doorgerekend worden aan patienten:

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/maggie-de-block-zorgverleners-mogen-geen-coronasupplement-doorrekenen-aan-patienten~a2544c87/

User name
20/05/2020
ACHIEL VAN DEN STEEN

De "geste" van de verzekeraars zou MINSTENS moeten zijn : 1 maand verlenging van de vervaldatum van de polis : heb al twee maanden niet meer met de wagen gereden !!

User name
25/05/2020
NANCY DE SMAELS

Ik vind het schandalig dat ze met alleenstaanden met kinderen nooit geen rekening houden. Het elek
triciteits- en waterverbruik is veel meer nu tijdens de corona-periode maar een kleine bijdrage voor deze mensen daar spreken we niet van!

User name
25/05/2020
NANCY DE SMAELS

Ik vind het schandalig dat er geen rekening gehouden wordt met alleenstaanden met kinderen. Het elektriciteits- en water verbruik tijdens deze corona tijden is wel veel meer maar van een bijdrage voor deze mensen spreken we niet. Vind dit niet kunnen! Wij moeten maar zien dat we alles maar kunnen betalen.

User name
09/06/2020
ERDOGAN SEZEN

Hallo..het gaat over mijn auto lening van Alfa krediet. Ik had 65dagen achterstand van betalingen wegens ziekte..mogt niet werken wegens vermoeden van corona. Dus minder inkomen..maat ik had een email gestuurt
Voor om te vragen voor een uitstel van 2maanden. Heb gewoon een antwoord gekregen van wij doen ons best en emailen een antwoord. Maar niks en bellen heb ik ook veel gedaan. Nu hebben ze mijn contract verbroken en zij willen nu dat ik alles in eens betaal..bijna 19duizend. Of komen zij mijn auto halen.
Er is een man langs gekomen om te halen maar ik heb mijn auto niet gegeven.
---ben nu op de zwarte lijst
---ze hebben een loonbeslach van mijn man en mij gevraagt
---en ze zeggen dat ze de politie pinnen en de auto in beslag laten nemen
Ik heb tot en met deze maand al mijn achterstand betaald...ik leg ook al mijn gegevens en bewijzen .. dank u

User name
10/06/2020
ERDOGAN SEZEN

Hallo..het gaat over mijn auto lening van Alfa krediet. Ik had 65dagen achterstand van betalingen wegens ziekte..mogt niet werken wegens vermoeden van corona. Dus minder inkomen..maat ik had een email gestuurt
Voor om te vragen voor een uitstel van 2maanden. Heb gewoon een antwoord gekregen van wij doen ons best en emailen een antwoord. Maar niks en bellen heb ik ook veel gedaan. Nu hebben ze mijn contract verbroken en zij willen nu dat ik alles in eens betaal..bijna 19duizend. Of komen zij mijn auto halen.
Er is een man langs gekomen om te halen maar ik heb mijn auto niet gegeven.
---ben nu op de zwarte lijst
---ze hebben een loonbeslach van mijn man en mij gevraagt
---en ze zeggen dat ze de politie pinnen en de auto in beslag laten nemen
Ik heb tot en met deze maand al mijn achterstand betaald...ik leg ook al mijn gegevens en bewijzen .. dank u

User name Moderator
10/06/2020
An | Moderator , Gereageerd:

Hallo Erdogan, als abonnee kan je uiteraard beroep doen op het gratis deskundig advies van onze advocaten. Ik heb je dossier even nagekeken en gezien dat je zaak wordt opgevolgd door onze juridische dienst. Hopelijk komt er snel een oplossing voor jou uit de bus. ^An

User name
11/06/2020
VIRGINIE VANDEKERCKHOVE

Door toedoen van de corona kan Allianz autoverzekeringen geen premiekorting toestaan nu we verboden werden niet essentiële verplaatsingen te doen. Mail hieromtrent gisteren ontvangen van Allianz

User name
15/06/2020
DAVY ROGER

Best,Ik herinner me nog toen we bericht kregen dat de banken uitstel wilden geven aan mensen die economisch werkloos werden door covid.

6 maanden geen lening betalen en deze werd zonder dossierkosten geaccepteerd als je in aanmerking kwam.


Wij beiden economisch werkloos zijnde waren heel blij dat we onze 1100 euro 6 maanden konden laten vallen.


We vroegen dit aan en uiteindelijk na 2 maanden kregen we bericht dat het aanvaard was.

Ze stuurden ons ook de intrest op van deze stopzetting.


Wij betalen 2100 euro intrest verdeeld over 12 maanden of alles ineens kan ook uiteraard.


2100 euro !!! Voor een opschorting van 6600 euro !!

Niet alleen is dit schandalig, onze lening word zoams aangegeven verleng met 6 maanden -wat logisch is- en daar betalen we dan ook nog is intrest op.


Persoonlijke leningen waren goedkoper geweest. En geen klein beetje. Ik betaal nu 33% intrest aan de bank terug.


Dit kan toch niet ?

Dit zijn maffiapraktijken en is georchestreerde diefstal. En wij zullen nog bij de goedkopere zijn daar wih leenden aan 1.65% en wij dit betalen op een openstaand saldo van 255 000 euro. Ik neem aan dat er gezinnen zijn die een slechter percentage bekomen zijn en een groter bedrag geleend hebben.


Zij dit de maatregelen die de bevolking moesten helpen ??


Volgend jaar koop locaal, reis locaal , steun de horeca ? Dat zit er niet in. Het zal na deze toegestane diefstal door de overheid binnen blijven en elke euro omdraaien.


Wie heeft de moed om tegen banken in te gaan ?

User name
15/06/2020
DAVY ROGER

Best,Ik herinner me nog toen we bericht kregen dat de banken uitstel wilden geven aan mensen die economisch werkloos werden door covid.

6 maanden geen lening betalen en deze werd zonder dossierkosten geaccepteerd als je in aanmerking kwam.


Wij beiden economisch werkloos zijnde waren heel blij dat we onze 1100 euro 6 maanden konden laten vallen.


We vroegen dit aan en uiteindelijk na 2 maanden kregen we bericht dat het aanvaard was.

Ze stuurden ons ook de intrest op van deze stopzetting.


Wij betalen 2100 euro intrest verdeeld over 12 maanden of alles ineens kan ook uiteraard.


2100 euro !!! Voor een opschorting van 6600 euro !!

Niet alleen is dit schandalig, onze lening word zoams aangegeven verleng met 6 maanden -wat logisch is- en daar betalen we dan ook nog is intrest op.


Persoonlijke leningen waren goedkoper geweest. En geen klein beetje. Ik betaal nu 33% intrest aan de bank terug.


Dit kan toch niet ?

Dit zijn maffiapraktijken en is georchestreerde diefstal. En wij zullen nog bij de goedkopere zijn daar wih leenden aan 1.65% en wij dit betalen op een openstaand saldo van 255 000 euro. Ik neem aan dat er gezinnen zijn die een slechter percentage bekomen zijn en een groter bedrag geleend hebben.


Zij dit de maatregelen die de bevolking moesten helpen ??


Volgend jaar koop locaal, reis locaal , steun de horeca ? Dat zit er niet in. Het zal na deze toegestane diefstal door de overheid binnen blijven en elke euro omdraaien.


Wie heeft de moed om tegen banken in te gaan ?

User name
16/06/2020
SABRINA VANDERSTRAETEN

BNP heeft ons net laten weten dat ze de beslissing om het uitstel van de afbetaling van de lening te herroepen. Wij hebben hun akkoord wel op papier. Kunnen zij nu zomaar op deze beslissing terugkomen? En indien wel kunnen zij ook met terugwerkende kracht werken?

User name
05/07/2020
Celia Forbes Val

Een paar weken geleden zag ik een opmerking over Dr.Azaka Solution Temple, iemand die vertelde hoe hij haar heeft geholpen in zijn relatie.Ik nam ook contact met hem op omdat ik in mijn relatie met hetzelfde probleem werd geconfronteerd, vandaag kan ik Dr.Azaka Solution moedig aanbevelen. Tempel voor iemand die ook wordt geconfronteerd met het verbreken van zijn of haar relatie om vandaag contact met hem op te nemen voor hulp omdat hij me heeft geholpen mijn relatie weer normaal te maken, hier zijn de contactgegevens: Azakaspelltemple4@gmail.com of whatsapp hem +1(315)316-1521, dank u meneer God zegene u.

Community

Geld & verzekeringen

Gerelateerde discussies