Nieuws

Coronavirus: de helft van de Belgen lijdt financiële hinder

24 maart 2020

50% van de Belgische gezinnen verklaart op verschillende vlakken financieel verlies te lijden als gevolg van de crisis. Dat blijkt uit onze meest recente bevraging naar de impact van de COVID19-epidemie.

We verzamelden ruim 1000 antwoorden bij een representatieve steekproef van 18- tot 74-jarigen. Deze enquête verschaft ons een duidelijker zicht op de financiële problemen die de Belg ondervindt door de crisis.

Verder legt ze ook bloot dat de aanbeveling om het huis enkel te verlaten voor noodzakelijke verplaatsingen niet voldoende gerespecteerd wordt (44% van de jongeren tussen 18 en 21 jaar volgt de restricties niet strikt op) en dat een groot deel van de ondervraagden moeilijkheden ondervinden voor hun dagelijkse bevoorrading.

Op financieel vlak worden alle domeinen getroffen

Zonder rekening te houden met verliezen op investeringen (die te variabel zijn om in aanmerking te komen), wordt de financiële hinder van een Belgisch gezin geschat op € 283 (€ 568 voor getroffen gezinnen). Als we dit cijfer extrapoleren naar de volledige Belgische bevolking, komt dit neer op een totaal verlies van ruim 1,4 miljard voor de Belgische huishoudens.

Het gaat daarbij vooral om verlies qua inkomsten. 21 % van de getroffen gezinnen heeft sinds het uitbreken van de crisis al meer dan € 1000 zien verdampen. Daar komen nog eens de niet-terugbetaalde reisannulaties bovenop (gemiddelde van € 578 per getroffen gezin), gevolgd door belangrijke familiegebeurtenissen zoals een trouw (gemiddelde van € 234 per getroffen gezin).

Ongerustheid, angst en slaapverlies

In ons onderzoek werd ook gekeken naar geestelijke gezondheid. 32% van de ondervraagden zei sinds het begin van de mobiliteitsbeperkingen van de autoriteiten last te hebben van ongerustheid, 24% van angst, 18% van slaapproblemen en 9% van ernstige psychische problemen. Dit cijfer kan worden gekoppeld aan het feit dat 46% van de ondervraagden zei moeilijkheden te hebben ondervonden bij het verzekeren van hun dagelijkse bevoorrading (voeding, levensmiddelen, enz.).

Wij beschermen je rechten

Deze cijfers bevestigen onze teleurstelling rond de maatregel om een waardebon toe te kennen bij een annulatie van een pakketreis. Voor sommigen is deze optie praktisch gewoonweg onhaalbaar en vormt het een aanslag op de koopkracht. We vragen de regering om de bevriezing van sancties voor hypothecaire kredieten ook toe te passen voor consumentenkredieten, zodat je vermijdt dat gezinnen de schulden opstapelen en in een vicieuze cirkel belanden.

Ten slotte vragen we ondernemingen om de domiciliëringen voor fitness- of andere abonnementen stop te zetten waarvan tijdelijk geen gebruik kan worden gemaakt. Uiteraard lijden bedrijven ook onder de crisis, maar we mogen niet vergeten dat dat evenzeer geldt voor de consument.

   Getroffen huishoudens  Gemiddeld verlies per getroffen huishouden  Gemiddeld verlies per Belgisch huishouden
 Verlies op investeringen (tijdelijk)  19 %  € 16 377  € 3 142
 Verlies van beroepsinkomsten  18 %  € 752  € 137
 Niet-terugbetaalde annuleringen van reizen  18 %  € 578  € 101
 Niet-terugbetaalde annuleringen van culturele evenmenten  15 %  € 140  € 21
 Niet-terugbetaalde annuleringen van familieaangelegenheden  6 %  € 234  € 14
 Niet-terugbetaalde annuleringen van sportevenementen  10%  € 95  € 10
 Totaal   50 %  € 568*  € 283*
* bij de berekening van het totale gemiddelde is geen rekening gehouden met het investeringsverlies omdat dit te variabel is