Nieuws

“Gezondheid en energie centraal in post-Covid-maatschappij”

13 oktober 2020

Waar moeten de prioriteiten liggen in de samenleving als de corona-pandemie achter de rug is? Die vraag legden we voor aan een onlinepanel van meer dan 1 000 mensen. Uit de resultaten blijkt alvast één ding: jij wil niet terug naar het “oude normaal”.

 

De voorbije maanden volgden we van erg nabij op welke impact Covid-19 had en heeft op onze samenleving, onze manier van consumeren en onze rechten als consument. En samen met de consument wilden we lessen trekken uit deze crisis, en nagaan hoe het nadien anders en misschien wel beter kon. Daarom nodigden we iedereen uit om haar of zijn mening te geven op onze onlineplatforms over verschillende thema’s: energie, gezondheid, veiligheid, mobiliteit, voeding en fiscaliteit.

Veel steun voor 10 prioriteiten

Concreet hadden we binnen de genoemde thema’s tien prioriteiten opgesteld die na de coronacrisis zo snel mogelijk zouden moeten worden aangepakt. Hoe kan onze fiscaliteit de economische ongelijkheid, die tijdens de crisis enkel vergrootte, helpen verminderen? Zal de e-commerce steeds blijven groeien, en hoe kunnen we die dan duurzamer maken? Moeten we meer lokaal consumeren? Hoe zit het met het evenwicht tussen apps die ons “tracen” en onze privacy? We vroegen aan 1 117 mensen tussen 25 en 79 jaar oud welke van deze prioriteiten ook voor hen van belang waren.

Het mag duidelijk zijn: er is een consensus dat er op veel vlakken verandering nodig is. Zeven op de tien respondenten geven bij minstens vijf van de tien opgestelde prioriteiten aan dat ze deze “zeer tot uiterst belangrijk” vinden. Vooral gezondheid, energie en privacy scoren hoog. Zo is 84% van de respondenten van mening dat onze energiefactuur volledig transparant moet worden samengesteld. 77% pleit voor een vereenvoudiging van de financiering van de medische sector in België en 71% vindt dat ‘slimme’ toestellen dienen te worden beveiligd om de rechten van de consument te beschermen. Ook een duurzamere e-commerce en betere en meer lokale voeding geniet veel steun.

Tot slot zegt een respondent op twee de volgende vijf thema's "zeer tot uitermate belangrijk" te vinden: CO2-belasting, financiële producten, duurzaam toerisme, fiscaliteit en zachte mobiliteit.

Werk aan de winkel voor nieuwe regering

Als consumentenorganisatie willen we er alles aan doen opdat de gezamenlijke prioriteiten van jullie als consument en ons als organisatie ook worden gehoord en verwezenlijkt. We zijn dan ook optimistisch over de inhoud van het programma van de nieuwe federale regering, waarin een groot aantal werkpunten zijn opgenomen. Dit geldt voor de kwesties van betaalbare energie, de kwaliteit van de gezondheidszorg en de toegang tot basisbankdiensten. We zullen er dan ook op toezien dat deze ambitieuze beloften geen dode letter blijven. Intussen lees je hier alles over “Approved by Tomorrow”.