Nieuws

Wettelijke garantie: niet altijd correct toegepast

02 november 2015
wettelijke garantie

Uit onze enquête blijkt dat verkopers de wettelijke garantie, bedoeld om de consument te beschermen, niet altijd correct toepassen. Bij bijna één op de vijf klanten die een probleem hadden met een aangekocht product, werd zelfs resoluut geweigerd om de waarborg toe te passen!

Meer informatie over hoe u uw recht op garantie kan laten gelden bij verkopers en fabrikanten?

Uw rechten

Wettelijk gezien is elke professionele verkoper verplicht is om een kosteloze wettelijke garantie van twee jaar toe te passen op consumptiegoederen die worden verkocht aan een consument (ook via internet) en die bestemd zijn voor privégebruik. Het gaat daarbij om materiële goederen zoals een auto, koelkast, televisietoestel, meubel … Onroerende goederen vallen niet onder de wettelijke bescherming.

Op papier lijkt deze twee jaar mooi, maar in de praktijk wordt de wet niet altijd toegepast. Bovendien lanceert de Europese Commissie net nu het voorstel om voor online aankopen van materiële goederen de garantie voor alle Europese lidstaten te betonneren op het allerlaagste niveau. Dat betekent dat er in ons land geen verbetering van de huidige garantieregeling mogelijk zou zijn en dat de extra bescherming tegen zogenaamde “verborgen gebreken”, die niet beperkt is tot twee jaar, zou vervallen.

Garantie valt tegen in de praktijk

Uit onze enquête uit begin 2015 blijkt dat 31 % van alle consumenten die bij een probleem de verkoper aanspreken om de garantie te laten toepassen, algemeen bekeken niet tevreden is over het resultaat. Bij de consumenten die zich tot de fabrikant wenden, ligt dat percentage nog iets hoger (36 %). Bij bijna één op de vijf klanten die een probleem hadden met een aangekocht product, werd zelfs resoluut geweigerd om de waarborg toe te passen!

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de meeste klachten die wij bij Test-Aankoop binnenkrijgen vooral over problemen met garantie gaan. Dat komt vooral omdat de tweejarige garantieperiode enkel tijdens de eerste zes maanden werkelijk bescherming biedt. Tijdens die periode is er namelijk het vermoeden dat het gebrek al bij de aankoop bestond, daarna wordt van u als consument verwacht dat u daarvoor het bewijs levert, wat zo goed als onmogelijk is.

Een oplossing voor uw probleem?

Uit onze enquête blijkt dat circa 45 % van de Belgen ooit al binnen de eerste twee jaar na een aankoop een probleem heeft gehad met een product. De kans daarop is het grootst met smartphones, tablets, laptops en auto’s.

Zo’n 60 % van alle problemen worden binnen de twee weken opgelost. In ongeveer 55 % van de gevallen wordt het defecte product hersteld en in 25 % van de gevallen wordt het vervangen. Vervangen blijkt vooral de optie die wordt gekozen voor goederen die recentelijk (minder dan zes maanden geleden) werden aangekocht. Slechts in 5 % van de gevallen wordt de koopovereenkomst ontbonden en krijgt de koper zijn geld terug. In slechts 2,60 % van alle gevallen komt het tot een rechtszaak.