Nieuws

Waarom de vrederechter je soms kan helpen zonder dat je het tot een proces drijft

Voor eenvoudige geschillen zoals een huurprobleem of een burenruzie kun je een verzoening voor de vrederechter voorstellen. De grote troeven: geen rompslomp en geen kosten. Want het is geen rechtszaak.

09 september 2021
verzoening voor vrederechter

Een geschil met je huurbaas over een herstelling aan het pand dat je van hem huurt, een ruzie met je buur over overhangende takken, een discussie met je loodgieter over zijn slechte herstelling van je toilet … Als het je niet lukt om het probleem in der minne te regelen, kun je proberen om er een vrederechter bij te betrekken. Je vraagt hem om de tegenpartij voor een verzoening uit te nodigen.

Onze expert Geert Coene benadrukt het belang ervan: “Eigenlijk maak je zo duidelijk dat het je menens is. Als de tegenpartij juridisch zwak staat, beseft ze maar beter dat de kans reëel is dat een mislukking jou ertoe zal aanzetten om een tandje bij te steken en een heuse rechtszaak te beginnen, waar het eropaan zal komen om de juiste juridische argumenten te kunnen voorleggen. Het is een stok achter de deur.”

De formule is wel alleen geschikt voor eenvoudige geschillen zoals een huurprobleem of een burenruzie.

Je hebt niets te verliezen

Een verzoeningsprocedure voor de vrederechter is geen rechtszaak. Het is niet meer dan een poging tot een minnelijke schikking tussen jou en de tegenpartij, maar in het bijzijn van een rechter. Er zijn geen formaliteiten, het is gratis en gaat snel. Het zal niet altijd effectief tot een verzoening komen, maar je hebt niets te verliezen.

En slaagt de verzoeningspoging, dan sta je bovendien juridisch sterk omdat de vrederechter het akkoord in een afdwingbaar vonnis zal gieten. Er kan dus niet meer op het akkoord worden teruggekomen. De tegenpartij kan evenmin, zoals bij de uitspraak van een proces, achteraf nog in beroep gaan.

Bereid je goed voor 

De vrederechter zal de vergadering leiden, maar hij zal de zaak niet voor jou oplossen, hij zal vooral luisteren naar de argumenten van beide partijen. Een goede voorbereiding is dan ook cruciaal. Daarom deze tips: 

  1. Geef de feiten zo goed mogelijk weer in de brief aan de vrederechter. Aangezien de procedure zelf volledig mondeling is, is het van belang dat de rechter meteen snapt waarover het gaat en welke stappen al werden ondernomen. Hou die uiteenzetting op papier bij als geheugensteuntje voor tijdens de zitting. Neem indien mogelijk foto’s en breng die mee naar de zitting. 
  2. Stel een concrete oplossing voor. Formuleer die heel zorgvuldig, zodat achteraf geen discussie mogelijk is. Het volstaat bijvoorbeeld niet om te eisen dat de aannemer een verstopte wc herstelt, zonder erbij te vermelden tegen wanneer én dat het gratis moet zijn. Anders geef je de tegenpartij vrij spel om het “ooit” in orde te brengen. Of wanneer je toestaat dat iemand een verschuldigde som in delen betaalt, bepaal dan de termijnen en de aflossingen, en voeg toe dat je bij één maand achterstal het saldo in één keer zult mogen opeisen. 
  3. Wees zelf ook bereid om water in de wijn te doen. Werk op voorhand een “plan B” uit, zodat je niet ter plekke nog moet nadenken over hoeveel toegevingen je bereid bent te doen.

Heb je nog een vraag?

Voor kleine geschillen begin je beter geen rechtszaak. De verzoening voor de vrederechter is slechts een van de mogelijke alternatieven voor een dure rechtszaak. Voor meer info verwijzen we je graag naar het dossier waarin we waarschuwen om niet te snel een rechtszaak te starten.

NAAR ONS DOSSIER OVER ALTERNATIEVEN VOOR EEN DURE RECHTSZAAK

Zit je met een geschil en twijfel je over de aanpak? Je kunt elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag) terecht bij de experts van onze Adviesdienst op het nummer 02 542 34 34.

BEL DE EXPERTS VAN ONZE ADVIESDIENST