Nieuws

Treinabonnement vergeten? Zo beperk je de boete

16 januari 2018

Reis je zonder geldig vervoerbewijs met de trein? Dan kan dit eindigen in een boete. Terecht, maar vaak is ze buiten proportie. Een vrederechter kan deze milderen, mits de juiste argumenten.

Stel: je springt zonder abonnement op de trein , en je krijgt controle. Als je dit achteraf niet in orde gaat brengen door je abonnement te gaan tonen aan het loket, kun je een boete krijgen van € 75 tot zelfs € 225… Zeker in dat laatste geval lijkt die boete echter nogal buiten proportie.

Betaal je de boete niet, dan komt de zaak vaak voor de vrederechter. Afhankelijk van de rechter en de argumenten die je aanhaalt, kan de uitspraak sterk verschillen. Een advocaat kan je hierbij helpen, maar de kosten zullen in dat geval wellicht hoger oplopen dan de boete. Daarom helpen wij je om de juiste argumenten te vinden zodat je zelf je zaak kunt verdedigen voor de vrederechter.

Onrechtmatig beding

Je kunt inroepen dat de gevraagde vergoeding duidelijk niet evenredig is aan het nadeel dat door de onderneming wordt geleden en dat het daarom om een “onrechtmatig beding” gaat, dat door de wet verboden is. Het nadeel voor de onderneming, in dit geval de NMBS, zijn dan de dossierkosten waarnaar de spoorwegmaatschappij vaak verwijst om de hoge boete te rechtvaardigen.

Ook het gegeven dat in de vervoersvoorwaarden van de NMBS een vergoeding wordt opgelegd aan een reiziger die in de fout is gegaan, zonder dat er in een gelijkwaardige vergoeding is voorzien wanneer de NMBS in gebreke blijft, bv. door vertragingen of afgeschafte treinen, is een reden om van een onrechtmatig beding te spreken.

Er zijn alvast voorbeelden van rechters die omwille van deze argumenten de schadevergoeding aanzienlijk verlaagden of zelfs helemaal afwezen.

Het evenredigheidsbeginsel

De NMBS moet, als openbare dienst, het evenredigheidsbeginsel respecteren. Zijn de gehanteerde boetes evenredig aan het nadeel dat de spoorwegmaatschappij lijdt?

Sommige rechters vinden van niet. Ze vinden bijvoorbeeld dat de sanctie te hoog is in vergelijking met het doel ervan (het vergoeden van de kosten en het ontradingseffect), of verwijzen naar een (veel lagere) boete als je verkeerd parkeert.

Een argument dat ook soms wordt ingeroepen is het feit dat de reiziger de vervoersvoorwaarden niet kent, dat hij die nooit heeft aanvaard en dat ze dus niet zomaar mogen worden toegepast.

In geval van een vergeten abonnement kun je ook nog inroepen dat de NMBS, bij de administratieve verwerking van de vaststellingen, gemakkelijk zelf kan checken of de reiziger in kwestie op de datum van controle over een geldig treinabonnement beschikte en dat de hoge boete daarom niet gerechtvaardigd is.

Zelf in een conflict met de NMBS?

Ben je zelf in een conflict verwikkeld met de NMBS door problemen met je vervoersbewijs?

Dien een klacht in op onze website