Nieuws

Stop huis-aan-huisverkoop: één jaar later

07 maart 2017
verkoop aan de deur

Er werden meer dan 400 000 zelfklevers verdeeld, er was geen enkele klacht over het niet-respecteren van de sticker, een nieuwe gedragscode zit in de pijplijn én er wordt volop gesensibiliseerd. De balans van onze campagne is positief!

De ene wordt gecontacteerd door een nieuwe energieleverancier zonder ooit iets te hebben ondertekend. Een ander laat zich overhalen door verkopers met het argument dat hun product de Beste Koop is bij ons (volledig onterecht trouwens)…

Huis-aan-huisverkoop en het thuis afsluiten van voornamelijk gas- en elektriciteitscontracten leiden geregeld tot klachten. Daarom hebben wij in een coalitie met RWADE, Energie Info Wallonie, InforGazElec en FdSS de campagne “Geen verkoop aan de deur” gelanceerd ter bescherming van de consument.

Bijna 400 000 stickers verdeeld om « NEE » te zeggen !

Wij hebben dus samen de sticker “Geen verkoop aan de deur” gelanceerd die - duidelijk zichtbaar op de brievenbus of naast de deurbel - bepaalde huis-aan-huisverkopers moet ontmoedigen. Als een verkoper toch deze boodschap negeert, dan kan dit in geval van een klacht worden beschouwd als een agressieve handelspraktijk door de Economische Inspectie. Met eventuele sancties als gevolg!

Positieve balans

Er werden bijna 400 000 stickers verdeeld door de coalitie. En de stickers helpen, want huis-aan-huisverkopers lijken deze te respecteren: we hebben tot op heden geen enkele klacht ontvangen van mensen die de sticker bij hun deurbel hebben aangebracht.

Ondanks alles blijven een aantal twijfelachtige huis-aan-huisverkopers actief.  Onlangs bleken sommigen zich zelfs voor te doen als medewerker van de Vlaamse reguleringsinstantie VREG om zo binnen te geraken bij de consument. Anderen verzonnen zelfs een fabeltje als zou Luminus worden overgekocht door Engie en de consument bijgevolg een nieuw contract diende af te sluiten bij Engie.  Om het even wat dus!

Een nieuwe gedragscode

De minister van Consumentenzaken Kris Peeters – die dit soort handelspraktijken ook wil aanpakken – heeft een nieuwe gedragscode opgezet met betrekking tot huis-aan-huisverkoop die binnenkort in werking zal treden. Uitstekend nieuws! 

Des te meer omdat er expliciet zal in worden opgenomen dat de door onze coalitie verspreide stickers zullen moeten worden gerespecteerd. De vrees bestaat echter dat deze gedragscode dode letter blijft indien er geen effectieve controles plaatsvinden…

Vergelijken blijft het motto

Onze koopwijzer gas- en elektriciteitstarieven is beschikbaar voor iedereen en biedt u de mogelijkheid om te berekenen welke leverancier voor u het voordeligste is.

Naar onze koopwijzer gas- & elektriciteit

Door met onze koopwijzer te vergelijken en over te stappen, kunt u jaarlijks tot € 190 besparen. Ook de RWADE, InforGazElec en de FdSS doen heel wat inspanningen om samen met de consument te bekijken welk contract het meest geschikt is voor zijn verbruiksgewoonten.  

Hebt u nog geen sticker?

U kunt zich richten tot:

Meer info?

Wilt u een klacht indienen?

  • Of u kunt ook een klacht indienen via onze site:

Naar onze online klachtenmodule