Nieuws

Slag bij Waterloo kent toch een goed einde

06 februari 2017
Waterloo ticket

Meer dan 200 000 mensen woonden in juni 2015 de feestelijkheden bij naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de slag van Waterloo. Sommige bezoekers vonden dat ze niet in de beste omstandigheden van het spektakel hadden kunnen genieten en richtten zich tot ons. Nu hebben wij een oplossing voor hen gevonden!

Van 18 tot 21 juni 2015 vonden de feestelijkheden plaats naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de slag van Waterloo. Meer dan 200 000 toeschouwers woonden de feestelijkheden bij met legerkampen, een openingsspektakel en twee historische reconstructies van de slag.

Teleurstelling voor sommige toeschouwers

Globaal gezien zijn de feestelijkheden erg goed verlopen maar sommige mensen hebben niet van het spektakel kunnen genieten in de mate dat ze zelf hadden verwacht. Deze bezoekers richtten zich tot ons en wij hebben vervolgens contact opgenomen met de organisatoren om een oplossing uit te werken waarin alle partijen zich zouden kunnen vinden.

Een goedgekeurd pakket

Na verschillende ontmoetingen en discussies, zijn wij samen met de organisatoren tot een akkoord gekomen over een pakket dat zal worden aangeboden aan de personen die zich toen bij ons hebben gemeld. Na hen te hebben geraadpleegd over hun tevredenheid over het voorgestelde pakket, zijn wij akkoord gegaan. De strijd lijkt ditmaal definitief gestreden!

Een probleem met een bedrijf?

Met onze online klachtenmodule kunt u meteen een klacht versturen naar het bedrijf in kwestie met onze steun, of neem contact op met een van onze advocaten op het nummer 02 892 37 05.

Een klacht versturen via onze module