Nieuws

Protesteer mee tegen het EU-Canada verdrag (CETA) op 20 september

19 september 2016
Stop TTIP & CETA Day 20 september 2016

Hoewel we van commerciële verdragen verwachten dat ze de consument beschermen en hem tastbaar voordeel verschaffen, is dat bij CETA allerminst het geval. Wij roepen dan ook op het verdrag in zijn huidige staat te verwerpen en op 20 september 2016 deel te nemen aan de manifestatie “STOP TTIP & CETA”.

Sommige intenties van CETA zijn goed...

Het vrijhandelsverdrag EU-Canada bevat wel degelijk positieve punten. Zo voorziet het verdrag bijvoorbeeld de wederzijdse erkenning van “goede praktijken” inzake het vervaardigen van geneesmiddelen. Ook voorziet het verdrag dat beide partijen informatie zullen uitwisselen en elkaar zullen alarmeren bij problemen met geneesmiddelen of als de voedselveiligheid in het gedrang komt.

...maar weinig voordelen voor de consument

Over CETA werd op een heel ontransparante manier onderhandeld. Wij noch andere partijen uit het maatschappelijk middenveld werden geconsulteerd. Het verdrag staat dan ook ver van wat verhoopt werd:

  • We beschikken vandaag niet over bewijs dat CETA de consumentenprijzen zal verminderen.
  • De kans om het dagelijks leven van de consument te verbeteren werd niet gegrepen: geen lagere roamingtarieven, geen verbod op geo-blocking en geen enkele vereiste naar informatie of geschillenregeling toe in geval van grensoverschrijdende aankopen.
  • Ook de bescherming van persoonsgegevens in het geval van e-commerce en financiële diensten blijft een heikel punt. 

Veel onzekerheden voor de toekomst

Onze instellingen moeten vrij zijn om nieuwe regels aan te nemen die de bescherming van de consument verhogen. Maar met de CETA-onderhandelingen worden bestaande Europese normen afgezwakt. 

Vooral het ICS-geschillenbeslechtingsmechanisme vinden wij problematisch. Via deze private rechtbanken kunnen buitenlandse bedrijven overheden voor de rechter dagen als ze van mening zijn dat hun investeringen door overheidsbeleid in gevaar komen. Dat kan staten ontmoedigen om regels aan te nemen die ongunstig zijn voor private investeerders. Bovendien zijn er bestaande juridische systemen in Europa en Canada die ruim voldoende zijn. 

Tenslotte heeft de EU besloten om, in tegenstelling tot vroeger, de toegang tot haar interne markt open te stellen voor Canadese dienstenverstrekkers op basis van een negatieve lijst. Enkel de diensten die opgesomd worden, zijn beschermd tegen liberalisering. De EU heeft ook geen impactstudie van de gevolgen van dit systeem voor de bescherming van de consument. 

Manifesteer!

Kom daarom op 20 september 2016 vanaf 17u in Brussel samen met ons en het hele maatschappelijke middenveld naar de manifestatie Stop TTIP & CETA Day. De volgende dag beslist de Raad van de Europese Unie over haar ondertekening van het CETA-verdrag. 

Wilt u meer weten over deze manifestatie?