Nieuws

Samenwerking met NMBS voor verbetering van compensatiesysteem

18 april 2017
NMBS akkoord

Wij werken samen met de NMBS aan de verbetering van het compensatiesysteem in geval van vertragingen. De bedoeling is om het nog intuïtiever te maken voor de klanten. Dankzij deze nieuwe dynamiek stellen we ook een einde aan de groepsvordering die we hadden opgestart.

In de winter van 2014-2015 ondervonden heel wat treinreizigers hinder van verschillende stakingen bij de NMBS. Wij lanceerden daarom een groepsvordering om schadevergoeding te eisen voor niet-geleverde diensten, waarvoor 44 000 mensen zich inschreven.

We vroegen bovendien een vereenvoudiging van de procedure die de NMBS hanteert om schadevergoedingen toe te kennen.

Als gevolg daarvan is er toenadering gekomen tussen ons en de NMBS.

Verbeteringen aan compensatiesysteem treinvertragingen

Er is overeengekomen om meerdere verbeteringen aan te brengen aan het compensatiesysteem bij treinvertragingen:

  • Als reiziger krijgt u voortaan meer tijd om een compensatieaanvraag in te dienen in geval van vertraging (30 dagen in plaats van 15 dagen). Ook bij staking kunt u daarop beroep doen.
  • Het is ook mogelijk om de compensatie via bankoverschrijving uit te laten betalen op uw bankrekening

Verder zullen we betrokken worden bij het ontwerp van de nieuwe NMBS-website.

Groepsvordering stopgezet

Wij zijn opgetogen over deze evolutie, die alle reizigers ten goede komt.

We hebben ook vastgesteld dat de grote meerderheid van de 44 000 deelnemers aan de actie ondertussen werd vergoed. Concreet werden er in 2016 193 000 compensatieaanvragen voor langdurige vertragingen ingediend (waarvan meer dan 160 000 voor de stakingen). Ter vergelijking, in 2015 en 2014 werden er respectievelijk 55 000 en 66 000 compensatieaanvragen voor langdurige vertragingen ingediend.

Dankzij deze nieuwe dynamiek stellen we een einde aan de groepsvordering die we hadden opgestart.