Alert

Fraude in naam der koning

24 mei 2019

We krijgen momenteel talrijke klachten binnen over oplichters die zich voordoen als deurwaarders om in naam van de belastingadministratie geld te eisen. In een brief manen ze onschuldige consumenten in een zogenaamd dwangbevel "in naam der koning" aan om een openstaande schuld meteen te vereffenen. Negeer zulke bedreigende brieven.

We krijgen vandaag talrijke klachten binnen van ongeruste consumenten met betrekking tot een geval van fraude waarbij oplichters zich voordoen als de belastingadministratie. Meer bepaald gaat het om een brief waarbij de zogenaamde FOD Financiën mensen via een vermeend dwangbevel aanmaant om een bepaald bedrag onmiddellijk te betalen. Doen ze dat niet, worden mensen bedreigd met de inbeslagname van hun inboedel.

Dreigbrief

Door de brief te voorzien van een erg bedreigende titel ("dwangbevel in naam der koning") en de tekst zelf te doorspekken met zware juridische terminologie, hopen de oplichters mensen bang te maken en aan te zetten tot betaling.

Bijkomend wordt gewag gemaakt van een onbestaand deurwaarders- en incassokantoor, met name Beers & Partners, waarvoor een amateuristisch gekunstelde site werd gemaakt door de fraudeurs.

Reageer niet!

Onze juristen benadrukken om niet in te gaan op de eisen in deze brief en gewoon niet te antwoorden. Wij nemen ondertussen zelf contact op met de FOD Economie om de nepsite van het deurwaarderskantoor te laten afsluiten. Bij twijfel kun je steeds contact opnemen met onze juristen op 02 542 34 34.

Naar onze juridische lijn

Wij waarschuwen nogmaals voor de talrijke pogingen tot oplichting via het internet of telefoon door zogenaamde “incassobureaus”, “advocaten” en “gerechtsdeurwaarders” die op frauduleuze wijze geldsommen trachten afhandig te maken van goedgelovige burgers.