Alert

Fashion Models: "gratis" dat veel geld kost

25 augustus 2017
Alert bedrieglijke praktijken fotoshoot

25 augustus 2017
Naar een gratis fotoshoot gaan en uiteindelijk een gepeperde rekening moeten betalen? Dat is wat verschillende kandidaat-fotomodellen hebben meemaakt. Nochtans is deze - niet zo zeldzame - misleidende praktijk illegaal. Enkele tips om je niet te laten vangen en/of om je te verdedigen.

Je tiener droomt van een carrière op de catwalks? Fashion Models biedt aan om toekomstige fotomodellen gratis op te leiden en te introduceren in het milieu. Verleidelijk? Natuurlijk! Behalve dat de kandidaat zich er eerst toe moet verbinden om aan dit bureau de realisatie van een (dure) portfolio toe te vertrouwen. En daar begint de misleiding...

Wij hebben namelijk van verschillende kandidaten soortgelijke getuigenissen gekregen: ze gaan naar Fashion Models om deel te nemen aan de - als gratis aangekondigde - fotoshoot. Ter plaatse wordt hen een zeer lucratieve toekomst als fotomodel voorgespiegeld voordat hen een onmiddellijke betaling van € 575 wordt gevraagd voor de realisatie van een portfolio om "één van de laatste beschikbare plaatsen voor dit seizoen te krijgen". Onder druk gezet om onmiddellijk te beslissen, tasten ze meestal diep in hun portemonnee en zodra dat gebeurd is, kunnen ze niet meer terug.

Zit je in dezelfde situatie? Dien een klacht in!

Een oneerlijke praktijk die verboden is

Deze praktijk is misleidend en kan volgens de economische wetgeving zelfs als agressief en oneerlijk worden bestempeld, omdat ze misleidt door het gratis karakter te benadrukken zonder meteen te informeren over de beperkingen daarvan.

En de onderneming uit Houtvenne is niet de enige die met het begrip "gratis" speelt om de klant aan te trekken. Het ideaal is uiteraard om je niet te laten vangen, maar als dat toch gebeurd is, weet dan dat je niet machteloos staat.

Laat je niet doen!

Deze handelwijze is in strijd met de economische wetgeving. Artikel VI.38 van het economisch wetboek bepaalt immers dat de consument in dat geval de betaalde bedragen kan terugvorderen, zonder het product terug te geven. Je hebt er dus alle belang bij om je rechten te laten gelden. Daarvoor kun je uiteraard een advocaat raadplegen, maar je kunt ook:

  • Onze juridische dienst raadplegen op het nummer 02 542 34 34.
  • Een klacht indienen, rechtstreeks bij de onderneming via ons online klachtenformulier en, als je lid bent, de klacht rechtstreeks doorgeven aan een van onze advocaten.
  • Dezelfde klacht indienen bij het meldpunt van de FOD Economie.

Om je niet te laten vangen

Hier zijn enkele elementaire tips:

  1. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn… dan is dat over het algemeen ook zo. Als er je gratis diensten of producten worden aangeboden, let dan op wat dat inhoudt en engageer je niet te snel.
  2. Eis, als je een gratis product of dienst wordt aangeboden, dat dit zwart op wit wordt gezet in een ondertekend contract. Op die manier kun je, als er vervolgens geld wordt geëist, het contract opzeggen. Als de betrokkene of de onderneming weigert, is dat een slecht teken.
  3. Lees aandachtig alle bepalingen van het contract, met inbegrip van de aanvullingen in kleine lettertjes, want daar staan meestal de beperkingen in. Je kunt altijd een nalezing vragen door een van onze juristen of in een justitiehuis.
  4. Neem contact op met ons om erachter te komen of er klachten over het betrokken bedrijf of over soortgelijke praktijken zijn geweest.
  5. Zoek in de klachten die aan Test Aankoop werden overgemaakt of op internet (Google) door de naam van de onderneming of van de persoon in te voeren. Als andere klanten een klacht hebben ingediend, kan daarnaar verwezen worden en weet je waar je aan toe bent.