Alert

Fashion Models: wees op je hoede

04 juni 2019
Alert bedrieglijke praktijken fotoshoot

04 juni 2019
Naar een gratis fotoshoot gaan en uiteindelijk een gepeperde rekening moeten betalen? Dat is wat verschillende kandidaat-fotomodellen hebben meegemaakt met Fashion Models. Nochtans is deze misleidende praktijk illegaal. Als je slachtoffer van een mogelijk misleiding denkt te zijn, mag je dat aan ons melden en kun je een klacht indienen bij het meldpunt van de FOD Economie.

Je tiener droomt van een carrière op de catwalks? Fashion Models uit Houtvenne (Hulshout) biedt aan om toekomstige fotomodellen gratis op te leiden en te introduceren in het milieu. Verleidelijk? Natuurlijk! Behalve dat de kandidaat zich er eerst toe moet verbinden om de realisatie van een (dure) portfolio toe te vertrouwen aan dit bureau. Maar de realiteit is niet altijd zoals ze wordt voorgesteld.

Wij hebben van verschillende kandidaten soortgelijke getuigenissen gekregen: ze gaan naar Fashion Models om deel te nemen aan de - als gratis aangekondigde - fotoshoot/opleiding. Ter plaatse wordt hun een zeer lucratieve toekomst als fotomodel voorgespiegeld voordat hun een onmiddellijke betaling van € 575 wordt gevraagd voor de realisatie van een portfolio om "één van de laatste beschikbare plaatsen voor dit seizoen te krijgen". Onder druk gezet om onmiddellijk te beslissen, tasten ze meestal diep in hun portemonnee en zodra dat gebeurd is, kunnen ze niet meer terug.

Maar dan blijkt de opleiding op zich te laten wachten of zeer beperkt te zijn, lijkt de portfolio weinig professioneel, wordt de eerste opdracht uitgesteld tot de kandidaat heeft deelgenomen aan een testmodeshow waarvoor eerst € 400 moet worden betaald enz. De klachten blijven binnenstromen en ze zijn allemaal identiek.

Zit je in dezelfde situatie? Dien een klacht in!

Een oneerlijke praktijk die verboden is

Deze praktijk is volgens ons misleidend en kan op grond van de economische wetgeving zelfs als agressief en oneerlijk worden bestempeld, omdat het gratis karakter wordt benadrukt zonder duidelijk te informeren over de "verborgen" kosten voor portfolio en testmodeshow (samen ongeveer € 1 000).

En Fashion Models is niet het enige modellenbureau dat met het begrip "gratis" speelt om klanten aan te trekken. Laat je dus niet vangen. Maar als dat toch gebeurd is, weet dan dat je niet machteloos staat.

Hoe opkomen voor je rechten?

Deze handelwijze is in strijd met de economische wetgeving. Artikel VI.38 van het Economisch Wetboek bepaalt dat de consument in dat geval de betaalde bedragen kan terugvorderen, zonder het product terug te geven.

Je hebt er dus alle belang bij om je rechten te laten gelden. Daarvoor kun je uiteraard een advocaat inschakelen, maar je kunt ook:

  • onze juridische dienst raadplegen op het nummer 02 542 34 34;
  • een klacht indienen, rechtstreeks bij de onderneming via onze klachtenbox en, als je abonnee bent, de hulp inroepen van een van onze advocaten;
  • een klacht indienen bij het meldpunt van de FOD Economie.

Laat je niet afschrikken

Omdat zoveel consumenten gebruik maken van onze klachtenbox om een klacht in te dienen bij Fashion Models, verzocht de advocaat van deze firma ons de klachten te verwijderen en dreigde met een klacht wegens laster. Maar wij verwijderen nooit zomaar klachten uit het publieke deel van de klachtenbox, we vragen daarvoor eerst de mening van de betrokken consument. Onze gebruiksvoorwaarden bepalen immers dat de gebruiker alleen aansprakelijk is voor de bijdrage die hij op het onlineplatform heeft geplaatst. Bovendien vinden wij het een fundamenteel recht van de consument om zijn ongenoegen te uiten.

Sommige consumenten lieten ons weten dat ze zelf ook door Fashion Models in niet mis te verstane woorden werden aangemaand om hun klacht te verwijderen. Met als gevolg dat wanneer wij hen daarna vroegen of ze wilden dat wij de klacht verwijderden, ze het gevoel hadden dat wij daar nog een schep bovenop deden. 

Maar laat dit duidelijk zijn: het is niet onze bedoeling om dreigementen van wie dan ook kracht bij te zetten. Wanneer een bedrijf dat publiekelijk wordt aangeklaagd ons vraagt een klacht te verwijderen, vragen wij de klager wat hij wil dat we doen. Het laatste wat we willen, is iemand onder druk zetten om de klacht inderdaad te verwijderen. Integendeel, wij raden al wie een klacht indient aan om tevens een klacht in te dienen bij het meldpunt van de FOD Economie (cf. hiervoor). 

Tips om je niet te laten vangen

Fashion Models is in Vlaanderen werkzaam. Maar het is niet uitgesloten dat je elders in het land met soortgelijke praktijken wordt geconfronteerd. Daarom enkele elementaire tips:

  1. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is dat over het algemeen ook zo. Wanneer gratis diensten of producten worden aangeboden, let dan op wat dat inhoudt en engageer je niet te snel.
  2. Eis, als je een gratis product of dienst wordt aangeboden, dat dit zwart op wit wordt gezet in een ondertekend contract. Op die manier kun je, als er vervolgens geld wordt geëist, het contract opzeggen. Als de betrokkene of de onderneming weigert, is dat een slecht teken.
  3. Lees aandachtig alle bepalingen van het contract, met inbegrip van de kleine lettertjes, want daar staan meestal de beperkingen in. Je kunt altijd een nalezing vragen door een van onze juristen of in een justitiehuis.
  4. Neem contact op met ons om te weten te komen of er klachten over het betrokken bedrijf of over soortgelijke praktijken zijn geweest.
  5. Zoek in de klachten die aan Test Aankoop werden overgemaakt of op internet (Google) door de naam van de onderneming of van de persoon in te voeren. Als andere klanten een klacht hebben ingediend, weet je dan waar je aan toe bent.