Nieuws

Moet jij boven op je dienstencheques ook extra kosten betalen?

Je bent lang geen uitzondering. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor ter beschikking gestelde poetsproducten, de administratie ... Welnu, dat mag. Maar alleen onder bepaalde voorwaarden.

11 februari 2021
dienstencheques en kosten

 

Dienstencheques zijn voor veel mensen een interessante formule – want onder meer met belastingvoordeel - om huishoudhulp of strijkhulp mee te betalen. In 2019 werden er in ons land maar liefst meer dan 140 miljoen van verkocht. 

De cheques dekken de loonkosten en de arbeidsongevallenverzekering van de poets- of strijkhulp, maar heel wat dienstenchequebedrijven rekenen extra kosten aan. Wat meer dan eens tot tandengeknars leidt, maar wettelijk is daar niets tegen in te brengen. 

Daarom is het belangrijk dat je vooraf weet waartoe je je verbindt wanneer je een dienstenchequebedrijf kiest. Want er zijn er wel degelijk die daar niet aan meedoen. En dat je weet dat je niet verplicht bent om "ja" te knikken als het bedrijf waarmee je werkt, plots extra kosten invoert.

Wat zijn die extra kosten?

In ons laatste onderzoek waren die extra kosten een feit bij ongeveer de helft van de dienstenchequebedrijven. Het is een kwestie van alle kleine lettertjes te lezen zodat je weet waartoe je je verbindt. 

De naam kan verschillen: abonnementskosten, administratiekosten, verplaatsingsvergoeding, kosten voor ter beschikking gestelde poetsproducten ... 

In bepaalde gevallen wordt jaarlijks of halfjaarlijks een bedrag aangerekend, maar soms gebeurt dat voor elk gepresteerd uur of in het geval van verplaatsingskosten per kilometer.  

Een dienstenchequebedrijf mag dat soort bijkomende kosten aanrekenen, zoveel is zeker. Maar daar hangen wel aan een aantal voorwaarden aan vast. De kosten moeten:

  • op voorhand afgesproken zijn;
  • reëel zijn en in redelijke verhouding staan tot de geleverde diensten;
  • gedetailleerd worden vermeld en in een factuur worden vastgelegd; 
  • op een andere manier worden betaald dan met dienstencheques; 
  • echt voor bijkomende posten zijn, en dus geen extra loon vormen.

Al die regels gelden evenzeer wanneer een bedrijf extra kosten zou aanrekenen om redenen in verband met COVID-19.

Wil je daar niet van weten?

Ben je van plan om een contract te tekenen bij een dienstenchequebedrijf? Informeer vooraf of en welke extra kosten je zult moeten betalen. 

Ben je al klant bent bij een dienstenchequebedrijf en beslist het bedrijf plots om extra kosten op te leggen of het bedrag verhogen? Het moet je daar vooraf duidelijk over informeren. Ga je niet akkoord, dan heb je het recht om het contract te beëindigen.  

Zit je met vragen?

Heb je vragen over dienstencheques? Bijvoorbeeld over het belastingvoordeel dat je ermee kunt genieten? Of over de verzekering die in de prijs begrepen is? Je kunt elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag) terecht bij de experts van onze Adviesdienst. Op het nummer 02 542 34 34, of online.

BEL 02 542 34 34