Nieuws

Beste ministers, tijd om in gang te schieten

21 december 2016
Minister rapporten

Onze ministers zijn halverwege hun mandaat van 5 jaar. Het ideale moment om vier federale en drie regionale ministers te beoordelen op consumentvriendelijkheid. Wat blijkt uit ons rapport? De federale ministers behalen een teleurstellende score maar de regionale zijn meer geneigd om te luisteren naar de stem van de consument.

Sinds de verkiezingen van 2014 hebben wij naar de bevoegde regionale en de federale ministers ons memorandum en ook meer dan honderd brieven gestuurd over verschillende thema’s zoals de hypothecair kredietwet, roaming, BTW op elektriciteit, de kwaliteit van de zorg in ziekenhuizen… Allemaal thema’s die een grote impact hebben op de levenskwaliteit van de consument en die in de goede richting moeten evolueren.

Matig rapport voor federale regering

Elke minister stelt zich min of meer open voor dialoog of overleg. Minister Peeters, die van ons “Matig” krijgt, antwoordt met de nodige nauwgezetheid op brieven en ontvangt gewillig onze experts, maar uiteindelijk blijven wij in grote dossiers zoals het hypothecair krediet en de schuldsaldoverzekeringen voor langdurig zieken op onze honger zitten.

Minister De Croo behaalt een “Voldoende” voor zijn regelmatige antwoorden en zijn succesvolle strijd voor de afschaffing van de roamingtarieven binnen de Europese Unie.

Ministers Marghem en De Block scoren echter "Onvoldoende". Ook al doet minister Marghem haar best om ons te beantwoorden en aanvaardt ze occasioneel overleg, het leidt quasi nooit tot een positieve uitkomst voor de consument. Minister De Block daarentegen antwoordt dan weer helemaal niet op onze brieven en vragen, en toont geen enkele goede wil om samen te werken.

Goed gemiddelde voor regionale ministers

De drie regionale ministers bevoegd voor milieu, mevrouw Fremault, mevrouw Schauvliege en de heer Di Antonio, scoren respectievelijk “Zeer goed”, “Voldoende” en “Goed”. Naast regelmatige en beargumenteerde antwoorden op onze brieven stellen de ministers zich ook open voor onze ideeën, ontvangen ze ons met regelmaat en steunen ze ook onze acties.

Niet te laat voor een herkansing

Uiteraard zijn wij ontevreden over de weinige concrete realisaties ten bate van de consument tussen 2014 en vandaag. Desalniettemin is het niet enkel zwarte sneeuw: zo was er de lancering van het meldpunt tegen de vervroegde veroudering die door maar liefst vier ministers werd gesteund. Laten we hopen dat wij tussen nu en 2019 meerdere ministers kunnen feliciteren voor het gerealiseerde werk in belangrijke dossiers zoals de wettelijke omkadering van nalatigheidskosten of het verbod op reclame voor geneesmiddelen zonder voorschrift.

  • Bekijk hier de persoonlijke rapporten van de ministers Peeters, De Croo, Marghem, De Block, Fremault, Schauvliege en Di Antonio.