Alert

Phishing: valse contactpersonen van Europese Commissie of FOD Financiën!

27 maart 2017
Oplichterij FOD financiën

Een aantal jaar geleden was u misschien slachtoffer van een ongewenste telefoonoproep door een Franse wijnverkoopfirma… In geen enkel geval zal u € 2000 aan schadevergoeding ontvangen als gevolg van deze zaak. Dit is een nieuw geval van oplichting!

Opgelet, onze abonnees melden ons een telefonische oplichterij die nu aan de gang is.

De oplichterspraktijk gaat als volgt. U ontvangt een oproep van het nummer 02 319 46 34. De contactpersoon doet zich voor als een medewerker van de Europese Commissie of van FOD Financiën.

Hij verklaart dat als gevolg van een uitspraak door het Franse gerecht u recht hebt op een schadevergoeding van € 2000. Dit omdat u vroeger een slachtoffer zou geweest zijn van een ongewenste telefonische oproep van een Franse wijnverkoopfirma. Als u aarzelt om uw bankgegevens te delen dan vraagt de oplichter u om contact op te nemen via het nummer 02 319 46 36.

Ons advies

Hebt u een vraag of wenst u advies?

Contacteer onze advocaten