Nieuws

Overheid legt overdreven kosten voor aanmaningen aan banden

08 november 2022
factuur, aanmaning, kosteloos

Er komen nieuwe regels voor bedrijven die klanten met een betalingsachterstand willen aanporren. De eerste aanmaning moet kosteloos zijn, bij de tweede herinnering moet de schadevergoeding beperkt blijven.

Wanneer je een factuur niet betaalt, krijg je meestal eerst een aanmaning. Elk jaar krijgen wij honderden klachten van consumenten die een betalingsherinnering hebben gekregen. Er worden hoge administratiekosten aangerekend, de informatie over de schuld en de bijkomende kosten is gebrekkig, er worden geen bewijsstukken meegestuurd, de betalingstermijnen worden niet nageleefd... Vaak is het verschil tussen een minnelijke en een gerechtelijke vordering onduidelijk.

Al sinds 2015 dringen wij bij de overheid aan op een ingrijpende aanpassing van de regels. Vrijdag 4 oktober keurde de ministerraad dan toch een wetsvoorstel goed die onder meer de regels verandert op drie vlakken.

1. Eerste herinnering is kosteloos

Voortaan is de eerste aanmaning kosteloos. Na deze herinnering heb je 14 dagen de tijd om de factuur zonder extra kosten te betalen. Doe je dat niet, dan mag de schuldeiser bij de tweede aanmaning nalatigheidsintrest en een forfaitaire schadevergoeding aanrekenen.

2. Beperkte schadevergoeding

De vergoeding moet beperkt blijven. Wanneer de schuld bijvoorbeeld niet meer dan € 150 bedraagt, mag de vergoeding niet boven de € 20 uitkomen. Dat geldt voor alle schulden, van parkeerboetes tot ziekenhuisfacturen.

3. Controle op incassobureaus en gerechtsdeurwaarders

Incassobureaus krijgen nieuwe verplichtingen opgelegd. Ze moeten eerst nagaan of de aangerekende schadevergoeding en nalatigheidsintrest binnen de wettelijke grenzen blijven. Zonder deze check vooraf mogen ze de consument niet in gebreke stellen.

Gerechtsdeurwaarders en advocaten die de schuldeiser inhuurt om onbetaalde facturen te innen, vallen voortaan onder de controle van de economische inspectie. Bij misbruik riskeren ze sancties.

Advies nodig?

Ben je van mening dat een onbetaalde factuur niet volgens de regels wordt geïnd? Bel onze adviesdienst op 02 542 34 34.

bel onze adviesdienst