Dossier

Groupon kan dik tegenvallen

29 oktober 2013
groupon

Problemen om de gekochte bon om te zetten, om het bestelde product geleverd te krijgen, om uw geld terug te krijgen na annulering... Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn bij Groupon. Wij vinden dat de kortingbonnensite zijn verplichtingen moet naleven als verkoper van de diensten en goederen die ze aanbiedt.

Op www.groupon.be verschijnen dagelijks één of meer aanbiedingen waarop u zich kunt inschrijven om tegen een heel aantrekkelijk promotietarief goederen of diensten te verkrijgen bij een partneronderneming: ballonvaart met 80 % korting, driegangenmenu met 50 % korting …. Vooral restaurantbezoekjes en wellnessbeurten zijn populair. Maar de aanvankelijke euforie over de aankoop van een bon slaat soms om in bittere teleurstelling.

Vergeet niet dat u zich nog kunt bedenken

Wanneer u iets te impulsief hebt gereageerd en al snel spijt krijgt van de aankoop van de bon, kunt u de aankoop nog annuleren ("herroepen"). U hebt vanaf de dag na die waarop u per e-mail de bestelde waardebon ontvangt, gedurende 14 kalenderdagen immers het recht om de overeenkomst alsnog op te zeggen, zonder dat u daar een reden voor moet opgeven en zonder dat men u een boete mag opleggen. Uiteraard ziet u zelf van dat herroepingsrecht af op het ogenblik dat u de waardebon bij de partner in kwestie gebruikt, ook al zijn de 14 kalenderdagen dan nog niet voorbij.

Weet dat als het een bon betreft waarmee u online een product zult kunnen aankopen (dus geen bon die u voor een dienstverlening zoals een restaurantbezoek zult kunnen inruilen), u na de levering van het product nogmaals een bedenktijd hebt. Het wettelijke minimum voor die termijn hangt af van het land waar de verkoper gevestigd is (bv. 14 kalenderdagen voor Belgische verkopers), maar sommige verkopers kennen in hun algemene voorwaarden een langere termijn toe.

Dring na uw annulering indien nodig aan op terugbetaling

Wanneer u gebruik hebt gemaakt van de bedenktijd, heeft Groupon 30 dagen om het betaalde bedrag integraal terug te storten. In de praktijk blijken consumenten soms te moeten aandringen op die terugbetaling.

Weet dat het kan tegenvallen om de bon om te zetten

Niet zelden ondervinden consumenten problemen om hun bon tijdig in te ruilen. Zeker wie wacht tot het einde van de geldigheidstermijn, riskeert niet meer aan zijn trekken te komen doordat zovele anderen het ook zo lang hebben uitgesteld, waardoor de vraag het aanbod overtreft.

 
Ook blijkt een reservering met een waardebon van Groupon dikwijls moeilijker dan een gewone reservering.
Het is hoe dan ook altijd oppassen met de voorwaarden die aan bepaalde bons verbonden zijn. Zo kan een kortingsbon voor een restaurant soms alleen tijdens de week worden gebruikt, en dus niet in het weekend.

Klop ook bij Groupon zelf aan als de levering op zich laat wachten

Het blijkt wel vaker dat wat men bij Groupon heeft besteld, niet binnen de beloofde termijn wordt geleverd. Neem dan het best contact op met zowel de partner in kwestie als met Groupon. Laatstgenoemde sluit in zijn algemene voorwaarden zijn aansprakelijkheid weliswaar uit op grond van het feit dat hij louter tussenpersoon is, maar u hoeft dat niet te pikken. Als er zich problemen voordoen bij de aankoop of het gebruik van een waardebon, moet u zich altijd kunnen wenden tot Groupon zelf. Dat is immers de partij met wie u een overeenkomst hebt gesloten. Het is Groupon die het aanbod heeft gedaan waarop u bent ingegaan en het is Groupon die de betaling ontvangt. Dat is des te belangrijker wanneer de partner zich in het buitenland bevindt, zoals dat soms het geval is.

 
Stel daarom zowel de partner als Groupon in gebreke en geef een ultieme termijn om te leveren. U kunt daarvoor bellen of een mail sturen. Een mail is te verkiezen want dan hebt u een bewijs in handen. Volg de zaak goed op en blijf aandringen, want het is uw volste recht om te ontvangen wat u hebt besteld, binnen de afgesproken termijn en tegen de afgesproken prijs, zonder bijkomende kosten of voorwaarden.

Als de levering ondanks de ingebrekestellingen toch nog uitblijft, mag u de overeenkomst als verbroken beschouwen en mag u de terugbetaling eisen.

Besef dat het soms minder een buitenkansje is dan het lijkt

Check altijd zelf eerst de aangeboden prijs. Want soms bijvoorbeeld berekent Groupon de korting op basis van de zogenoemde adviesprijs, wat zeker niet altijd de laagste op de markt is. Daardoor kan het kortingspercentage kunstmatig worden opgeblazen, wat misleidend is. Niet elke bon is dus een buitenkansje.

Wij eisen dat Groupon zijn verantwoordelijkheid als verkoper naleeft

Volgens ons pretendeert Groupon in zijn algemene voorwaarden onterecht dat het slechts tussenpersoon zou zijn. Het verschuilt zich achter die rol om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten. In werkelijkheid is Groupon duidelijk de verkoper van de diensten en goederen die het op zijn website aanbiedt. Groupon zou dan ook zijn verplichtingen als verkoper correct en consequent moeten naleven. Dat betekent onder andere dat u zich bij problemen tot Groupon zou moeten kunnen richten.

Als Groupon niet naar u luistert

Abonnees van Test-Aankoop die er niet in slagen om hun probleem met Groupon te regelen, kunnen ons Contact Center vragen om te bemiddelen.