Dossier

Garantie: weet je wat je kunt eisen?

24 november 2020
garantie

Na 1,5 jaar heeft mijn gsm de geest gegeven. Volgens de verkoper bedraagt de fabrieksgarantie slechts één jaar. Wat nu?

Wettelijke garantie

De wet voorziet in een bescherming van twee jaar. Zeker in de eerste zes maanden moet je nooit aantonen dat het defect al bestond bij levering.

  • In de eerste twee jaar na aankoop mag je steeds de kosteloze reparatie of de vervanging van het goed eisen. Je hebt de keuze tussen de twee, in die mate dat het mogelijk en redelijk is. Bv. voor een losgekomen rubber van je wasmachine kun je geen nieuwe wasmachine eisen.
  • De kosten die worden gemaakt bij de reparatie of de vervanging zijn ten laste van de handelaar. Bv. een vaatwasmachine is defect en moet worden gedemonteerd en na de herstelling teruggeplaatst. De verplaatsing, verzendingskosten, het demonteren en hermonteren zijn ten laste van de verkoper.
  • Een prijsverlaging of een ontbinding van het verkoopcontract is pas mogelijk als de herstelling echt buitensporig groot is of onmogelijk, of als die niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd.
  • Is het product onherstelbaar, dan moet de winkel de prijs terugbetalen aan de consument, doch er mag rekening gehouden worden met het genot dat je reeds hebt gekregen, vandaar dat men meestal een afschrijvingspercentage per maand of per jaar zal hanteren.
  • Ook de schade die je hebt geleden ten gevolge van het gebrek of defect (bv. bedorven voedingswaren bij een defecte koelkast of diepvriezer) moet worden vergoed.
  • De eerste zes maanden hoef je enkel het defect aan te tonen. Nadien moet je kunnen aantonen dat het gebrek bestond bij de aankoop, wat zonder expertise bijna onmogelijk is.
  • Na de wettelijke garantie van twee jaar val je terug op de gewone regels van het Burgerlijk Wetboek. Die bepalen dat je verkoper moet instaan voor de "verborgen gebreken", d.w.z. de gebreken die niet zichtbaar waren op het moment van de levering en die de goederen ongeschikt maken, en voor de gebreken waardoor je, als je ze had gekend op het moment van je aankoop, het goed niet of slechts tegen een verminderde prijs zou hebben gekocht. Je kunt er als koper voor kiezen om de koop te laten ontbinden en (een deel van) de prijs terug te krijgen, of het goed behouden en een deel van de prijs terugkrijgen. Je moet wel bewijzen dat het gebrek al bestond ten tijde van de koop. Na twee jaar is dat niet eenvoudig.
Community

Familie & vrije tijd

mobile

Gerelateerde discussies