Dossier

Je wordt fitnessabonnee? Enkele tips.

02 september 2016
Fitnessabonnement

02 september 2016
Het gebeurt te vaak dat fitnessabonnees in conflict raken met hun fitnessclub als ze hun abonnement willen opzeggen. Je kunt steeds een beroep doen op onze 50 advocaten, maar voorkomen is beter dan genezen. Met onze tips in het achterhoofd verklein je aanzienlijk de kans op problemen.

Wil je een klacht indienen tegen een bedrijf? Laat je bijstaan door onze 50 advocaten:

Naar de klachtenbox

  1. Doe een proefsessie vooraleer je je inschrijft. De meeste fitnessclubs bieden de mogelijkheid om hun faciliteiten eens uit te proberen vooraleer je een abonnement neemt. Op die manier krijg je al een idee of de club aan je verwachtingen voldoet.
  2. Neem de tijd om de algemene voorwaarden van het contract dat het fitnesscentrum je wil doen tekenen. Sta erop om het thuis te doen in alle rust. Laat je hoofd dus niet op hol brengen door een medewerker of verkoper ter plaatse in de club.
  3. Wanneer je beslist om het contract te ondertekenen, is het fitnesscentrum wettelijk verplicht om je een ondertekend exemplaar mee te geven.
  4. Let op of er een clausule over stilzwijgende verlenging in het contract staat en de eventuele voorwaarden die daaraan zijn verbonden. In principe houdt een dergelijke clausule in dat het contract automatisch wordt verlengd zonder dat je je expliciete toestemming moet geven. De clausule moet sowieso op de voorzijde van de algemene voorwaarden staan, in een apart kader. Als het fitnesscentrum niet aan deze of andere voorwaarden voldoet, kun je klacht indienen bij de FOD Economie.
  5. Zorg ervoor dat je goed weet onder welke omstandigheden je het contract kunt verbreken, vooraleer je tekent.
  6. Zelfs als je kiest voor een betaling per domiciliëring, kijk dan toch nog steeds goed na in je rekeninguittreksels of de maandelijkse betalingen correct verlopen.
  7. Houd er rekening mee dat wanneer je om persoonlijke redenen verhuist, dit wettelijk gezien geen geldige reden is om je abonnement op te zeggen. Kijk goed na wat erover in je contract staat en probeer eventueel te onderhandelen met het fitnesscentrum.
  8. Vraag na of het fitnesscentrum de Gedragscode heeft onderschreven. Die code werd in het leven geroepen in december 2015 door het kabinet Peeters in samenspraak met vertegenwoordigers uit de fitnesswereld om meer transparantie te creëren in de werking van fitnesscentra.
  9. Let op dat je contract geen onrechtmatige bedingen bevat of dat er geen clausules in staan die je verplichten om een schadevergoeding te betalen als je te laat bent om je abonneegeld te betalen, maar het fitness center zelf je geen schadevergoeding schuldig is als ze bijvoorbeeld een periode sluit en je dus haar diensten ontzegt.