Dossier

Afzien van een aankoop: een automatisch recht?

Verkopen die je in geen geval kunt annuleren

In een aantal gevallen kan het herroepingsrecht evenwel sowieso niet worden toegepast omdat de verkoop als vast en definitief moet worden beschouwd ongeacht de plaats waar of de wijze waarop hij tot stand is gekomen (rechtstreeks, op afstand …). Dit zijn de belangrijkste gevallen: 

  • Verkopen tussen particulieren: een aankoop op eBay bijvoorbeeld.
  • Aankopen op openbare veilingen.
  • Aankopen van bederfelijke artikelen zoals voedingswaren.
  • Aankopen van kranten en tijdschriften. Let op: er is daarentegen wel een herroepingsrecht als het gaat om een abonnement op een krant of tijdschrift.
  • Aankopen van goederen die op maat werden vervaardigd.
  • Aankopen van verzegelde goederen waarvan je het zegel hebt verwijderd: cd, dvd, toegangscode voor het downloaden van software tegen betaling …
  • Aankopen van goederen die om hygiënische en gezondheidsredenen niet kunnen worden teruggegeven: geopende cosmetica …
  • Reservaties voor specifieke data of dienstverleningscontracten: vliegtuigbiljet, kaartje voor een vertoning, hotelreservatie, huur van een auto ...