Dossier

Afzien van een aankoop, een automatisch recht?

19 mei 2016
afzien van een aankoop een automatisch recht

19 mei 2016

Hoewel veel handelaars in België bereid zijn een zekere soepelheid aan de dag te leggen, hebt u – wanneer u een aankoop of de ondertekening van een contract betreurt – in theorie niet het recht daarvan af te zien. Soms echter hebt u 14 dagen bedenktijd. Wanneer en hoe? Een overzicht.

Verkopen die men nooit kan annuleren

Het herroepingsrecht bestaat en kan worden gebruikt in een hele reeks omstandigheden. Er bestaan echter verkopen en contracten die ambtshalve als vast en definitief worden beschouwd, ongeacht de plaats waar of de wijze waarop (rechtstreeks, op afstand …) ze worden gesloten. U vindt ze hierna:


  • Verkopen tussen particulieren: een aankoop op eBay bijvoorbeeld;
  • Aankopen op veilingen;
  • Aankopen van bederfelijke artikelen: voedingswaren, tijdschriften of dagbladen op nummer;
  • Aankopen van goederen die specifiek, op maat … worden vervaardigd;
  • Aankopen van verzegelde goederen waarvan het zegel wordt verwijderd: cd, dvd …;
  • Aankopen van goederen die om hygiënische en gezondheidsredenen niet kunnen worden teruggegeven: geopende cosmetica …;
  • Reservaties voor specifieke data of dienstverleningscontracten: vliegtuigbiljet, kaartje voor een vertoning, hotelreservatie, huur van een wagen ...;
  • Verzekeringscontracten en kredietovereenkomsten, tenzij het krediet gekoppeld is aan een aankoop waarvan u afziet en werd gesloten met de verkoper zelf of zijn partnerkredietinstelling.