Dossier

Afzien van een aankoop: een automatisch recht?

07 januari 2020
afzien van een aankoop een automatisch recht

Wanneer je een aankoop of de ondertekening van een contract betreurt, heb je in theorie meestal niet het recht om daar nog op terug te keren. In de praktijk stellen heel wat handelaars in België zich evenwel soepel op. Maar soms heb je volgens de wet 14 dagen bedenktijd. Wanneer en hoe?

Stappenplan om je herroepingsrecht te laten gelden

Als de verkoper je op de hoogte heeft gebracht van het herroepingsrecht
  1. Laat hem vóór het einde van de bedenktijd weten dat je beslist om af te zien van de aankoop.
  2. Behalve wanneer in de verkoopvoorwaarden wordt bepaald dat je dat per aangetekend schrijven moet doen, volstaat een gewone brief, een fax, een e-mail of, beter nog, een formulier op de website van de verkoper (met ontvangstbewijs) of het modelformulier van de FOD Economie. Belangrijk is dat je duidelijk aangeeft wat je wenst. Juridisch sta je evenwel het sterkst als je de aankoop in een aangetekend schrijven herroept, omdat de verkoper in dat geval nooit zal kunnen beweren dat je hem niet hebt geïnformeerd.
  3. Zend het product binnen 14 kalenderdagen terug. De kosten voor die terugzending zijn voor jouw rekening, op voorwaarde dat de verkoper je dat vooraf ook zo heeft uitgelegd.
  4. Gaat het om een onlineaankoop en had je al betaald, dan moet de verkoper alle betalingen die hij reeds van jou had ontvangen, binnen 14 kalenderdagen aan jou terugbetalen. Hij mag wel wachten tot hij de goederen heeft teruggekregen of tot jij aantoont dat je ze hebt teruggestuurd.
  5. Gaat het om een levering van diensten en heeft de verkoper de dienst met jouw akkoord tijdens de bedenktijd al geleverd, dan moet je hem vergoeden voor wat je al hebt gekregen.  
Als de verkoper je niet op de hoogte heeft gebracht van het herroepingsrecht
Wijs de verkoper erop dat de herroepingstermijn met 12 maanden wordt verlengd omdat hij je bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte heeft gebracht van de herroepingstermijn. Aangetekend, of met een gewone brief, een fax, een e-mail. Je kunt daarvoor ons modeldocument gebruiken. 

NAAR ONS MODELDOCUMENT

Let wel: als de verkoper de informatie dan alsnog verstrekt binnen die termijn van 12 maanden, heb je nog maar 14 kalenderdagen om je aankoop te herroepen, te beginnen de dag nadat de informatie je werd gegeven.
 
User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

reacties

Wees de eerste om te reageren