Dossier

Afzien van een aankoop, een automatisch recht?

19 mei 2016
afzien van een aankoop een automatisch recht

19 mei 2016

Hoewel veel handelaars in België bereid zijn een zekere soepelheid aan de dag te leggen, hebt u – wanneer u een aankoop of de ondertekening van een contract betreurt – in theorie niet het recht daarvan af te zien. Soms echter hebt u 14 dagen bedenktijd. Wanneer en hoe? Een overzicht.

Stappenplan om uw herroepingsrecht te doen gelden

U dient op de hierna beschreven manier te werk te gaan.

  1. Geef de verkoper vóór het einde van de bedenktijd kennis van uw beslissing om af te zien van de aankoop.
  2. Behalve wanneer in de verkoopvoorwaarden wordt bepaald dat u dit per aangetekend schrijven diende te doen, volstaat een gewone brief, een fax, een e-mail of, beter nog, een formulier op de website van de verkoper (met ontvangstbewijs) of het modelformulier van de FOD Economie. Belangrijk is dat u duidelijk aangeeft wat u wenst. Een aangetekend schrijven kan in rechte echter betrouwbaarder zijn, omdat de verkoper nooit zal kunnen beweren dat u hem niet hebt geïnformeerd.
  3. U dient het ontvangen product onmiddellijk terug te geven. De portkosten zijn te uwen laste, tenzij het product niet overeenstemt met wat u had besteld.
  4. Had u al betaald (bv. bij een online verkoop), dan moet de verkoper u het bedrag of het betaalde voorschot binnen de 30 dagen terugbetalen, zonder dat u daarbij kosten oploopt.
  5. Heeft de verkoper de dienst al geleverd – met uw akkoord – tijdens de bedenktijd, dan moet u hem vergoeden: interesten betalen in het geval van een lening of een deel van de verzekeringspremie betalen voor de dagen waarop u dekking heeft genoten.