Dossier

Afzien van een aankoop, een automatisch recht?

19 mei 2016
afzien van een aankoop een automatisch recht

19 mei 2016

Hoewel veel handelaars in België bereid zijn een zekere soepelheid aan de dag te leggen, hebt u – wanneer u een aankoop of de ondertekening van een contract betreurt – in theorie niet het recht daarvan af te zien. Soms echter hebt u 14 dagen bedenktijd. Wanneer en hoe? Een overzicht.

Berekening van de termijn van 14 dagen

De termijn van 14 dagen kan volgens de wet worden uitgedrukt in werkdagen (alleen tijdens de week) of in kalenderdagen (weekends inbegrepen). De termijn gaat echter niet noodzakelijk op hetzelfde ogenblik van start, afhankelijk van het gekochte product of het ondertekende contract. 

Deze termijn vangt aan:

  • vanaf de dag die volgt op de dag van de ondertekening (of het sluiten) van het contract voor consumentenkredieten, huwelijksagentschappen, vastgoedkantoren, timesharing, afstandsverkoop en verkopen buiten de verkoopruimte;
  • vanaf de dag die volgt op de dag waarop het goed is geleverd voor verkoopcontracten die buiten de verkoopruimte worden ondertekend, afstandsverkoop, met inbegrip van contracten die betrekking hebben op zowel goederen als diensten;
  • vanaf de dag die volgt op de dag van de bevestiging van het contract door de consument voor de verkoop van gas en elektriciteit via de telefoon;
  • vanaf de dag waarop de verzekeraar het door de consument ondertekende contract heeft ontvangen in geval van een verzekering;
  • na ontvangst van de bevestiging van het contract door de leverancier voor de verkoop van gas en elektriciteit buiten de verkoopruimte en op afstand.

Deze termijn wordt wettelijk en hoe dan ook met 12 maanden verlengd indien de consument geen kennis heeft gekregen van zijn herroepingsrecht.