Dossier

Afzien van een aankoop: een automatisch recht?

Hoe wordt de bedenktermijn berekend?

Als er een herroepingsrecht is, is dat gedurende een termijn van (ten minste) 14 kalenderdagen.

Die termijn vangt aan:

  • voor dienstenovereenkomsten: de dag na het sluiten van de overeenkomst. Wanneer een overeenkomst is gesloten, kan verschillen al naargelang het soort overeenkomst of de wijze waarop die tot stand is gekomen;
  • voor verkoopovereenkomsten: de dag die volgt op de dag waarop jij het goed fysiek in bezit hebt genomen.

De herroepingstermijn wordt evenwel met 12 maanden verlengd als de verkoper jou bij het sluiten van de overeenkomst niet correct heeft geïnformeerd over het herroepingsrecht. Verstrekt de verkoper de informatie daarna binnen die termijn, dan begint de hieropvolgende dag de termijn van 14 dagen te lopen.