laatst gewijzigd op: 17/09/2020

Welke taksen op je energiefactuur ? (Approved by Tomorrow)

Welke taksen voor je energiefactuur in de toekomst?

Door een vertraging van de economische activiteiten als gevolg van de lockdownmaatregelen is de productie van en de vraag naar elektriciteit sterk veranderd. Dat komt ook tot uiting in de elektriciteitsprijzen. Voor energiebedrijven vormen de nieuwe langetermijnperspectieven een belangrijke strategische uitdaging. 

In het kader van Approved by Tomorrow , vragen wij jouw mening! 

Je mening telt: Moet de elektriciteitsfactuur drastisch worden vrijgesteld van taksen en heffingen ten voordele van een klimaattaks?  

Maar ben jij bereid om in te stemmen met een prijsstijging van producten en diensten die schadelijk zijn voor het milieu, en zo je bijdrage te leveren aan de strijd om het klimaat? 

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

12 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

10/09/2020

Promoot het plaatsen van zonnepanelen met het huidig systeem, en niet de slimme meter waar men in de toekomst op aanstuurt : verbruik wanneer je produceert... Niemand zal nog geïnteresseerd zijn, en niet meer rendabel. Het plaatsen van een batterij in elk huis is een utopie en ecologisch ? (batterijen in auto's is al voldoende) Mijn idee : produceer waterstof met het te veel aan wind en zonne-ennergie. Vorm de gascentrales om tot waterstofcentrales, en stop op termijn ook met de kernenergie. Wanneer er geen wind, noch zon is, produceer dan (extra) elektriciteit met waterstof. Het enige nut van de slimme meter dat ik zie, is wanneer er dan geen wind, noch zon is, dat bv diepvriezers een dagje zonder spanning komen te staan. Verder kan het elektriciteitsnetwerk blijven bestaan zoals het is. Natuurlijk zullen dit investeringen en kosten meebrengen, maar gas is ook eindig.
Verder maak de prijzen van gas, elektriciteit en water exponentieel duurder, dit zal mensen aanzetten tot minder verbruik. En degenen die dan veel verbruiken kunnen het meestal ook wel betalen.
Waarom gaan we niet terug naar mechanische schakelaars op toestellen, al die stand-by, en aanraaktoetsen verbruiken ook, het is weinig, maar in de massa...
Ik hoor ook vaak over technologie...je huis is warm wanneer je thuiskomt... wat een verwende toestand, kom thuis, verwarming aan, en in 15 min voel je de warmte al... (en wat heeft die technologische investering gekost ? Na 10 jaar is de elektronica defect, sorry niet herstelbaar, verouderd... en moet je volledig nieuw investeren)
De reacties komen al... je bent oubollig... Het is eenvoudig : alternatieve energie kost meer geld, iemand moet de verandering betalen. Maar misschien moeten we wel naar een door de politiek opgelegd systeem voor energie, waar geen aandeelhouders en dure managers rijkelijk premies opstrijken of tot aanvaardbaar beperkt worden.

Meld je aan om toegang te krijgen.

25/08/2020

Waarom worden de kosten van de straatverlichting alleen verrekend in de electriciteitsrekening en niet in de gasrekening .ik verwarm namelijk met electrisch. .Wat ik zie bij de buren die ook electr.verwarmen dat ze overschakelen op verbranding van hout.(Meer uitstoot en vervuiling)

Meld je aan om toegang te krijgen.

11/09/2020
, Gereageerd:

Hallo Christiane, zoals je zegt klopt het inderdaad dat de kosten voor het onderhoud van de openbare verlichting via de stroomfactuur worden verrekend, niet via de aardgasfactuur. De Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord 2019-2024 aangegeven de intentie te hebben deze kosten echter niet langer via de distributienettarieven aan te rekenen. Wij zijn hier al langer vragende partij voor: tal van heffingen en kosten worden op dit moment doorgerekend via de stroomfactuur, waardoor deze voor Belgische gezinnen veel hoger is in vergelijking met onze buurlanden. Wij pleiten er al langer voor om dit soort kosten uit de factuur te halen en ze op een andere manier te financieren en zo de stroomfactuur betaalbaar te maken. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat consumenten omwille van de hoge stroomfactuur gedwongen worden over te schakelen naar vervuilende keuzes zoals de houtkachel. Mvg, ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/08/2020

Graag wou ik nog reageren op de krantenberichten van testaankoop op het capaciteitstarief dat zal ingevoerd wn door VREG vanaf 1 jan 2022 en de daarmee gepaard gaande sterke verhoging van de netkosten.
Volgens testaankoop is het niet te voorzien wat iemands piekverbruik zal zijn...

Ik denk dat het nuttig zou zijn dat alle gebruikers hun zekeringen nakijken in hun aansluitkast, en dat iedereen die zekeringen heeft die zwaarder zijn dan 20 ampere zich toch zorgen zou moeten maken....

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/09/2020
, Gereageerd:

Beste Marcel, bedankt voor je post ! Als je circuits hebt van meer dan 20 A dan heb je waarschijnlijk een hogere piekbelasting. Toch zal een beperking van die elektrische circuits niet automatisch het piekverbruik bepalen. Zelfs in een huis met conventionele 16 of 20 A-circuits kan de piek hoog zijn als er meerdere apparaten tegelijk werken (wasmachine, droger, elektrische ketels, ovens). ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/08/2020

Het kan allemaal veel eenvoudiger alleen er is geen politieke wil daartoe eerder omgekeerd. Maak energierekeningen duidelijk en makkelijk te overzien.
Durf een koe een koe te noemen - geef verdoken belastingen een duidelijk zichtbare naam enz.... Test-Aankoop kan hier bewijs leveren van zijn waarde.

Meld je aan om toegang te krijgen.

11/09/2020
, Gereageerd:

Beste Guy, bedankt voor je vertrouwen in onze organisatie. Vanaf 2022 zullen de netkosten in de stroomfactuur in Vlaanderen afhangen van je piekverbruik en niet zozeer van je totaal verbruik zoals nu. Daardoor dreigt elektriciteit duurder te worden voor 4 op de 10 gezinnen. Hoewel er sinds 2016 veel verbeterd is aan de berekeningswijze van het capaciteitstarief, vrezen wij nog steeds dat de nu al complexe stroomfactuur nog onduidelijker zal worden. Consumenten hebben vandaag immers geen enkele voeling met hun piekverbruik en weten niet hoe ze dit kunnen beïnvloeden. Wij lieten de VREG dan ook weten dat het absoluut noodzakelijk zal zijn om de consument maximaal te informeren en te adviseren over zijn piekverbruik. Bovendien drongen wij bij de VREG aan op een gedetailleerde becijfering die de tarifaire impact van de hervormingen duidelijk weergeeft voor verschillende verbruiksprofielen. We blijven zoals steeds de vinger aan de pols houden ! Mvg, ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

05/08/2020

Gas en elektriciteit zijn tot nader order basisbehoeften. Het is dus verderfelijk ze als speelbal te gebruiken in gewiekste belastingstructuren en financiële spelletjes.

Meld je aan om toegang te krijgen.

05/08/2020

ik stap over op energie Vlaanderen dank zij GAELLE het schilt plus minus 150 euro

Meld je aan om toegang te krijgen.

05/08/2020

inderdaad, géén tweede belastingbrief, hoe lang zal dit nog duren, het is 5 voor 12.

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/08/2020

Het opbouwen van een nieuw energiesysteem voor de toekomst op basis van electriciteit lijkt mij buiten discussie te staan, als je ziet wat de doelstellingen van europa zijn ivm de afhankelijkheid van buitenlandse energiebedrijven en wat de voordelen zijn ivm de gezondheid (koeling door warmtepomp bij hittegolven, vermindering van allergieën en ademhalingsmoeilijkheden door de uitstoot van onverbrande gasresten uit schoorstenen, van benzine- en dieseldampen), gebruiksgemak (regelbaarheid bv van een warmtepomp kamer per kamer, zelfs van op afstand, en op-en afschakelbaar in een oogwenk), kostprijs in gebruik enz...
Vraag is hoe kan men dit in vlaanderen zo snel mogelijk laten gaan, en sociaal aanvaardbaar.
De electriciteitsprijs sterk laten dalen zou daartoe een goede stimulans kunnen zijn. Warmtepompen en elektrische autos zouden sneller op de markt komen.
Naar mijn idee moet er geen compensatie zijn door gas, benzine, diesel in prijs te verhogen, dit zou enkel een kleine ‘oorlog’ teweegbrengen. Een ernstige daling van de electriciteitsprijs zal volstaan, naast het afbouwen van de ondersteuning allerhande aan private personen en bedrijven uit de gas, diesel en benzineindustrie. Zodra de voordelen van de electrische systemen zijn gekend, zullen deze zich door mond aan mond reclame zeer snel verspreiden.
De belastingen in België behoren tot de hoogste in europa. De afroming van de prijzen van electriciteit kan in een goed georganizeerd land geen probleem zijn voor het belastingsinkomen van de staat. De ODV’s uit de factuur halen, de prijzen aan de industrie verhogen tot een redelijk niveau, de dividenden aan de gemeenten uit de electriciteitsprijs halen, de premies aan gasketels en dglke laten uitdoven, het zijn allen middelen die de bevolking ten goede komen.
In een later stadium kunnen kleine klimaattaksen worden geheven in de personenbelasting zo dit nodig lijkt, en dus gespreid over de ganse bevolking in functie van het inkomen. Met die klimaattaksen kan de staat dan investeren in windmolens op zee, in batterijsystemen per woonwijk enz, zonder hiermee een winstoogmerk te hebben.
Het lijkt mij dat de VREG hiertoe op het goede pad zit door de “wacc”, de vergoeding voor kapitaal voor de gemeenten, te verlagen (hoewel blijkbaar vele volksvertegenwoordigers zich hierover vragen stellen- zie de videofilm van het vlaamse parlement ivm de hoorzitting tariefstructuur electriciteit: www.vlaamsparlement.be/.../1414390 (klik op de startknop, maar nadien nog eens op de voortschrijdingsbalk, anders werkt de video niet...)
Anderzijds lijkt het mij nuttiger een discussie op te starten ivm de voorstellen van de tariefstructuur van deze VREG; in hun voorstel, dat in zal gaan vanaf 1 jan 2022, zullen de prijzen van de netkosten op de electriciteitsfactuur voor 40% van de huishoudens met 10% verhogen, en zal voor sommigen de post nettarieven op de factuur verdubbelen.
Door de invoering op die datum van een capaciteitstarief voor de netkosten (80% op basis van de capaciteit in KW van de aansluiting of beter van de “rollende maandpiek”, en slechts 20% op het verbruik in kWh) zullen voor zeer veel gezinnen de netkosten verdubbelen op de factuur.
VREG heeft hierover een raadpleging gehouden de voorbije periode, maar ik vrees dat diegenen die zij geraadpleegd hebben, voornamelijk de distributienetbeheerders waren. Wie van het grote publiek heeft hierop gereageerd?
De VREG haalt als voorbeelden aan:
1) iemand die een 2e verblijf heeft aan zee, en daar dus doorgaans weinig of niets gebruikt, zal door er één middag aanwezig te zijn, plots een hoge verbruikspiek hebben. Hij zal gefactureerd worden over een ganse maand, voor deze piek die hoogstens een uurtje of zo duurt.
2)Iemand die een elektrisch voertuig heeft, en dit oplaadt gedurende een 20 minuten met een hoge capaciteit, bv 20 kW, zal dit halfuur als zijn maandpiek moeten aannemen, en zal per jaar volgens VREG waarschijnlijk een 500 euro meer moeten betalen.
Zij halen 2 misschien weinig “sympathieke” gebruikers aan, maar houden geen rekening met de tienduizenden anderen die een redelijk zware 3 fasige aansluiting hebben van bv 21kW, maar die weinig gebruiken,slechts nu en dan, en geen mogelijkheid hebben hieraan iets te veranderen zonder gigantische investeringen. (ik vermeld bv een kleine elektrische boiler van 30 liter, die opgeladen wordt aan 3.5kW, maar die bij bv het vullen van een bad (bv 100 liter) opwarmt aan 21kW. Deze installatie, al meer dan 40 jaar in werking, kan niet omgevormd worden naar zonneboilers of warmtepompboilers of gewone boilers van 200 of 300 liter, daar er geen plaats voor is, en moest er wel plaats voor zijn, die dan een volledig nieuwe waterleiding in huis vereist, met enorm breekwerk. Een piekverbruik dus van 5 minuten per week, zal over een gans jaar een verdubbeling van de netkosten betekenen.
Op een vraag hierover kwamen er geen antwoorden van VREG. Misschien kan over die nieuwe tariefstructuur van de VREG een discussie gevoerd worden met testaankoopgebruikers?

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/08/2020
, Gereageerd:

Bedankt, Marcel, voor je waardevolle bijdrage ! Deze materie ligt ons nauw aan het hart en is in het belang van iedere consument. Ik heb je post alvast intern doorgestuurd naar onze betrokken dienst. Mvg, ^An