laatst gewijzigd op: 11/04/2021

Individuele vordering dieselgate

Beste,

Ik vraag me af, zoals ongetwijfeld nog meer gedupeerden, wat de stand van zaken is in verband met de individuele vorderingen in de dieselgate affaire.

Ik heb al mails gestuurd, maar heb nog geen enkel antwoord mogen ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

Jan

 

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

19 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

11/04/2021

Als antwoord op al de gedupeerden van andere dan VW-merken: Zo doet een echte verbruikersvereniging dat, zeker als je ervoor gezorgd hebt dat je een quasi-monopolie hebt op een class action suit in België:
www.test.de/.../
Merk op hoeveel andere dan VW-merken hier behandeld worden.

Meld je aan om toegang te krijgen.

25/05/2020

Beste,

Lees ik dat goed dat de volgende stap pas voor februari 2022 is?

Dit lijkt me toch onredelijk lang aan te slepen.

Tegen dan zijn de meeste betrokken wagens al tot schroot herleid.

En dat terwijl ik vandaag hoor dat in Duitsland alweer iemand gelijk heeft gekregen en de wagen grotendeels terug wordt betaald!

Kris

Meld je aan om toegang te krijgen.

30/03/2021
, Gereageerd:

Dat klopt. Men heeft geprobeerd tot een vergelijk te komen, dat is mislukt. Rechtbank in 2022 februari

Meld je aan om toegang te krijgen.

27/05/2020
, Gereageerd:

Hallo Kris, je hebt dit inderdaad goed gelezen. Onze rechtsspraak heeft zoveel vertraging opgelopen dat de pleidooien pas op 14 en 15 februari 2020 zullen plaatsvinden. Toch hopen we dat de zaak voor die datum toch nog kan beslecht worden doordat VW zou beslissen om over te gaan tot een vergelijk en niet de pleidooien zou afwachten. We zijn immers altijd open blijven staan voor een discussie met VW om tot een minnelijke schikking te komen die het mogelijk maakt de betrokken consumenten te compenseren. Zulke overeenkomsten zijn al eerder gesloten geweest in de US, Canada, Australië en we zien geen reden waarom dit ook niet zou kunnen in België. We hebben dan ook onze oproep aan VW herhaald om de verantwoordelijkheid te nemen en over te gaan tot compensatie van de betrokken consumenten ! Mvg, ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

10/06/2020
, Gereageerd:

Indien men tot een vergelijk komt buiten de wettelijke procedure, heeft men dan ook nog het individuele recht om hiermee ja dan neen akkoord te gaan?

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/07/2020
, Gereageerd:

Ik had ook nog via mijn rechtsbijstand geprobeerd om in 2015 een claim te starten, maar kreeg vandaag dit antwoord. Hopelijk geraken we via test aankoop verder!!!

De e-mail:
Uw correspondent : OOMS, Evi - Tel : 02 664 40 85

Uw makelaar : I2P

Schadegeval op het contract 03-27475833, gebeurd op 29/09/2015.
Verzekeringsnemer : MERTENS, SANDRA - 1AHV053

N-C-000000

702514682100000

Geachte cliënt,

Wij komen terug op uw dossier met betrekking tot de omstreden software bij Volkswagen-auto’s.Op 08/07/2016 hebben wij u aangeschreven en de nodige toelichting verschaft over de terugroepactie waarbij u van uw garagist of verdeler een uitnodiging heeft gekregen om de nodige technische werkzaamheden te laten uitvoeren (software-update). Wij hebben u ook gewezen op de voordelen van deze terugroepactie: deze ingreep had geen enkele impact op het motorvermogen, het brandstofverbruik of de prestaties en door de uitvoering van deze technische werkzaamheden werd uw voertuig volledig geconformeerd aan de geldende emissienormen.Daar wij naar aanleiding van deze brief niets meer van u mochten vernemen, nemen wij aan dat deze technische werkzaamheden ondertussen correct werden uitgevoerd en dat er geen bijkomende schade werd vastgesteld door uw garagist die gelinkt is aan deze software-update.Uit de praktijk is ondertussen ook gebleken dat de voertuigen, die deze technische ingreep ondergingen, op de tweedehandsmarkt aan marktconforme prijzen verkocht werden. Wij hebben alleszins geen kennis van elementen waaruit zou blijken dat er sprake is van een mogelijke significante waardevermindering voor een eventuele toekomstige verkoop van uw voertuig. In elk geval is het niet mogelijk om een potentiële of toekomstige schade te vorderen. Enkel de reeds geleden, reële én bewezen schade komt voor vergoeding in aanmerking.Bij een eventuele toekomstige verkoop van uw voertuig zal het in elk geval erg moeilijk zijn om aan te tonen dat de lagere verkoopprijs in oorzakelijk verband staat met de omstreden software of de technische ingreep naar aanleiding van de terugroepactie. Uw voertuig is ondertussen immers reeds verschillende jaren in het verkeer en bijgevolg dient er rekening gehouden te worden met onder meer de slijtage (o.a. ouderdom van uw voertuig en aantal kilometers). Deze objectieve elementen bepalen immers de verkoopwaarde op de tweedehandsmarkt.Rekening houdende met het voorgaande, heeft een vordering tot (bijkomende) schadevergoeding lastens D’Ieteren en/of VW-groep in het kader van dit dossier volgens ons dan ook onvoldoende slaagkansen.Indien u hiermee niet akkoord kan gaan, verzoeken wij u om ons uw gemotiveerde opmerkingen of bezwaren over te maken, evenals de bewijsstukken van de door u geclaimde bijkomende schade. Wij zullen deze elementen dan analyseren en u vervolgens verder informeren. Indien wij daarentegen niets van u vernemen vóór 25 juli 2020, beëindigen wij definitief dit dossier.N-C-000000

702514682100000

Met vriendelijke groeten,

Huybrighs, Elke
Fax: 02 664 00 95
Email: Info@providis.be

Meld je aan om toegang te krijgen.

27/05/2020
, Gereageerd:

Beste,
Inderdaad!! Dan zijn we verplicht om de auto al zeker tot dan te houden!!
Misschien kunnen we ze tijdelijk ergens neerzetten

Meld je aan om toegang te krijgen.

10/03/2020

Enkel voor VW-dieselbezitters? Er zijn ook nog leden die eigenaar zijn van diesels van enkele andere grote merken, uit Japan of ook nog uit Duitsland...

Meld je aan om toegang te krijgen.

11/03/2020
, Gereageerd:

Onze groepsvordering is inderdaad enkel gericht tegen de Volkswagen-groep die jarenlang consumenten heeft bedrogen door dieselwagens van de merken VW, Audi, Skoda, Seat en Porsche te verkopen die veel meer NOx uitstoten dan beloofd.

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/03/2020
, Gereageerd:

Sorry voor mijn gespreide reacties: WAAROM eigenlijk enkel de Volkswagengroep? In de VS is voldoende juridische argumentatie te rapen voor veroordelingen van andere merken.

Meld je aan om toegang te krijgen.

27/05/2020
, Gereageerd:

Hallo Herman, zo'n groepsvordering kan lang aanslepen zoals we nu ook merken, op dit moment zijn al onze krachten gebundeld in deze groepsvordering. Of er in de toekomst nog zullen volgen daarover kunnen wij ons nu niet uitspreken, we concentreren ons nu volledig op deze lopende procedures.  Mvg, ^An

Nuttig

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/03/2021
, Gereageerd:
Nuttig

Nogmaals dezelfde opmerking: ik ben de ongelukkiglijke bezitter van een Mercedes busje en voel me gediscrimineerd door Mercedes maar ook door Test Aankoop omdat u vergeet dat er buiten VW nog enkele andere merken zijn die wel in de door jullie vermelde landen op basis van aldaar terug te vinden argumentatie vergoed zijn voor de oplichting.

Meld je aan om toegang te krijgen.

31/03/2021
, Gereageerd:

Beste Herman, jammer dat je je in de steek gelaten voelt, we proberen onze abonnees steeds met raad en daad bij te staan en verder te helpen. Daarom raad ik je aan om je vragen rechtstreeks aan ons te stellen via volgende link: https://bit.ly/2Ffll7j   ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/02/2020

24/02/20 en nog steeds geen antwoord op je vraag?

Meld je aan om toegang te krijgen.

21/06/2020
, Gereageerd:

Nee en dat is niet ongewoon bij TA. Ook over financiële problemen die in buurlanden tot in het parlement tot ophef hebben geleid heb ik al 2 x aangekaart over enkele jaren en totnogtoe zelfs geen persoonlijk antwoord , laat staan een artikel of een actie.
Overhead in de administratie-top maar performantie zoek je best bij buitenlandse consumentenverenigingen...
Heb nochtans al veel geld gerecupereerd door hun bemiddeling, onlangs bij KBC die een flagrante grote fout enkel wou rechtzetten door hun tussenkomst. Dus da weer wel performant.

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/03/2020
, Gereageerd:

Laat mag van mij, maar het antwoord is naast de kwestie: WAAROM ENKEL HET MERK VOLKSWAGEN en de bezitters van dieselwagens van andere merken zoals bijvoorbeeld Mercedes, in de kou laten. In de pers is voldoende over andere dieselmerken gepubliceerd om samen met buitenlandse consumentenverenigingen een eigen onderzoek in te stellen. Autobanden kan wel maar sjoemelsoftware niet? Of is de lange arm van Moeke Merkel toch te lang?

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/02/2020
, Gereageerd:

Voor de laatste update in deze affaire geef ik je graag mee dat onze advocaten de zaak in Duitsland en de uitspraak ervan met belangstelling hebben gevolgd. Terwijl bij ons de zaak doorloopt, proberen we ondertussen meer informatie in te winnen over de deal met de Duitsers ! ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/03/2020
, Gereageerd:

In de kringen van journalisten van de internationale pers is men er het volkomen over eens dat de Duitse overheid als "baas" van Europa de eigen auto-industrie ten allen prijze zal beschermen in deze. Kijk liever naar de juridische onderbouw van de rechtszaak in de VS en neem deze als basis...

Meld je aan om toegang te krijgen.

25/02/2020
, Gereageerd:

Ik geef de link even mee naar het artikel op onze site waar je de updates kan volgen : https://bit.ly/2HQr7Ke . Je kan soms de indruk krijgen dat het dossier niet vooruit gaat, maar dat is eigen aan dergelijke grote zaken... Ze slepen vaak lang aan, tot ongenoegen van zowel onszelf als de getroffen consumenten. Eén ding is zeker: de strijd van verschillende Europese consumentenorganisaties om een schadevergoeding te bekomen voor consumenten die de dupe werden van de praktijken van de Volkswagen Group, gaat onverminderd verder. 
Ook in België verklaarde de rechter de door Test Aankoop ingediende groepsvordering ontvankelijk en werd er beslist dat wij als Test-Aankoop alle getroffen eigenaars (opt-out) mag vertegenwoordigen.  Binnenkort zal een rolzitting worden gehouden om een tijdschema op te stellen voor de uitwisseling van conclusies die beide partijen moeten in staat stellen te debatteren over de gegrondheid van het geschil. Uiteraard zullen we opnieuw berichten zodra daar meer nieuws over is! ^Bertrand