laatst gewijzigd op: 29/04/2021

Een dieselwagen kopen : terug een goede optie?

Enkele jaren geleden, ten tijde van het dieselgate-schandaal, werd diesel nog volledig doodverklaard en begonnen we massaal over te schakelen op benzine. Ook de elektrische auto komt zachtjesaan van de grond. En nu zou diesel prima scoren wat betreft uitstoot van stikstofdioxiden! (Lees verder op https://www.test-aankoop.be/mobiliteit/auto-s/nieuws/diesel-niet-meer-des-duivels )

Zou je voor een dieselmotor gaan als je een nieuwe auto moet kopen?

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

61 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/04/2021

nooit of te nimmer komt er een elektrische auto op mijn hof, bekijk uw elektriciteitsfactuur en ik hoef niet meer te zeggen, dit verhaaltje is het grootste consumentenbedrog in jaren, op alle mogelijke manieren.

Meld je aan om toegang te krijgen.

21/04/2021

Ik ben zo'n "verstandige ingenieur" en heb altijd gedieseld zodra ik veel km moest rijden met een voertuig. Dieselgate wordt door de media en de meeste mensen denk ik verkeerd bekeken. De collectieve verontwaardiging is terecht, maar die is gebaseerd op "intenties" en niet op wat er echt speelt. Er is een groot verschil.

De politiek is eigenlijk de grote schuldige hier in de kamer. Zoals gewoonlijk. Zoals ik al eerder zei: politici zijn niet bezig met beleid en doen wat goed is voor de mensen. Ze zijn bezig met aan de macht te blijven en die macht te gebruiken om rijk te worden. Er is in se weinig verschil tussen Dieselgate en het Panama Papers dossier. De auto industrie is volledig binnen de wet gebleven. De wet was ontworpen om dat toe te laten. En dat heeft de verantwoordelijke politici vast geen windeieren gelegd.

Als ingenieur en wetenschapper begrijp ik iets meer van al die technologieën dan de gemiddelde ziel omdat dit toevallig mijn sterkte is. Het verschil tussen de wetenschap en de acties die de politiek onderneemt is zo flagrant en zonneklaar dat je tot de conclusie hierboven komt. Want die politici zijn niet dom hee, ze weten zeer goed waarmee ze bezig zijn. Gebruik maken van emotie en onwetendheid om de bevolking te doen betalen.

De media hebben ondertussen, jammer genoeg lang nadat de politiek zijn slag heeft kunnen slaan, ingezien dat de nieuwe dieselauto's wat uitstoot betreft de minst kwalijke zijn geworden op de BEVs na - aannemend dat de BEVs met bv. zon zijn geladen natuurlijk.

Ondertussen is duidelijk dat benzineauto's en vooral die met kleine aangeblazen motoren veel meer NOx en fijn stof uitstoten dan dieselauto's. Ooit brengt de politiek en de gewillige media dit onder de aandacht zodat ze hun volgende belastingslag kunnen slaan. Het principe is eenvoudig: zorg ervoor dat de burger zich schuldig voelt zodat je die kan belasten. Het heeft niets te maken met het klimaat, de wetenschap of doen wat juist is. Want de aanval op diesel heeft er juist voor gezorgd dat we met z'n allen nu méér CO2 en méér NOx uitstoten, maar het heeft wel een miljardengat in de begroting dichtgereden. En daar gaat het om.

Als je zaken wetenschappelijk aanpakt en de grootste oorzaken van de luchtvervuiling in bv. de steden zoekt, oplijst en aanpakt, dan kom je tot ongeveer het tegenovergestelde van wat de politiek doet. Onder de noemer "een kale kip kan je niet plukken" worden bv. de bromfietsen niet belast en toegestaan, terwijl die veel meer vervuilen dan eender welke auto. Pelletkachels en open haarden op hout moeten verboden worden. Steenkoolcentrales moeten verboden worden. Gascentrales plaatsen om het klimaat te redden???

Voorlopig blijft diesel de beste keuze voor wie maar één auto heeft. De luxepaarden onder ons met meer dan één auto kunnen een kleine BEV als tweede auto nemen om de luchtkwaliteit in de stad te sparen. Dat is vandaag.

Morgen... wie zal het zeggen? Er licht heel veel op tafel. Eén doorbraak kan de balans volledig doen doorslaan in een bepaalde richting. Moeilijk te voorspellen. Elon Musk maakt brandhout van waterstoftechnologie. Maar zijn argumenten verdampen als je beseft dat je met zonnepanelen straks veel meer energie zal kunnen maken dan we nodig hebben (zegt Elon trouwens zelf) en dat de waterstofcyclus op termijn niet per se een efficiëntie van 90% moet halen. Als je 200 TerraWattuur nodig hebt en je dat kan opslaan in Waterstof, wat zal het je schelen als je makkelijk 500 TerraWattuur kan genereren met zonnepanelen en wind? Weg CO2 en NOx, neem maar het vliegtuig! Airbus heeft al een rapport uitgebracht dat ze klaar zijn. Jet motoren kunnen perfect waterstof verbranden, niet teveel wijzigingen nodig.

Uiteindelijk zal de wetenschap zegevieren. De échte vooruitgang en verbeteringen zullen door de politiek worden vertraagd of gesaboteerd omdat hun eigenbelang boven het algemeen belang staat, dat is jammer genoeg de huidige hoedanigheid van de politiek. En laat ons eerlijk zijn en de hand in eigen boezem steken: die politiek is niks meer dan een iets scherpere uitdrukking van de waarden die vaak in de maatschappij vandaag hun expressie vinden.

Het lijkt des mensen te zijn, al duizenden jaren lang. De machthebbers vieren feest en kijken minachtend neer op de massa die ze in een houdgreep hebben. Die massa staat aan de verliezende kant van de vergelijking, is misnoegd, begrijpt het niet, maar ze kan er niets aan doen zonder zelf het recht in handen te nemen (revolutie) en dan gebeuren er zware accidenten. Zolang je dat beseft hoef je je niet af te vragen waarom politici dit of dat beslissen, "hebben die mensen dan geen geweten?". Het dwingend antwoord is "Neen, ze hebben geen geweten." Dan moet je daarmee leven en je daar geen vragen over stellen.

Dus: kies wat juist is voor de toekomst - wetenschappelijk gezien - en probeer niet fiscaal te optimaliseren. Luister vooral niét naar wat politici zeggen. Beoordeel ze op wat ze doén. Betalen zal je toch. Maar je helpt er jou eigen leefomgeving mee.

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/04/2021
, Gereageerd:

Helemaal akkoord met je redenering.

Meld je aan om toegang te krijgen.

22/04/2021
, Gereageerd:

Voila, dat is gesproken. Weinigen onder de ingenieurs in dit vakgebied zullen dit
durven te verwoorden. Ik denk ook dat de jongere generatie van toekomstige ingenieurs volledig meegezogen worden in dat straatje van verkeerde logica waardoor we wetenschappelijk blijven hangen en traag maar zeker de tijd terugdraaien naar het pre-steenkool tijdperk. "Zuivere" wetenschappelijke denkers en andersdenkenden kunnen hun brood niet meer verdienen als ze niet meevaren op deze luxe plezierboot.
Wat doe je dan als jonge wetenschapper? Vroeger werd de wetenschap tegengehouden
door de kerk en nu door de politiek. We zijn in de westerse wereld geëvolueerd naar een maatschappij waar "iedereen" zich "automatisatie" kon veroorloven om zich het leven gemakkelijker te maken en deze "top" is nu bereikt. De toekomst ziet er niet rooskleurig uit als we in deze "wetenschappelijke stilstand" blijven hangen: Veel mensen zullen niet meer in staat zijn om de luxe die ze nu hebben, nog te kunnen betalen waardoor je inderdaad naar een "zeer" gevaarlijke toestand gaat waarbij het
volk het recht in eigen handen neemt. ... Denk goed na en zeg nooit: "Dat zal nooit meer kunnen gebeuren" of "We hebben het nooit geweten"!

Meld je aan om toegang te krijgen.

12/02/2021

Het auto-energieprobleem is een farce op grote schaal. Wat er precies moet en ook kan veranderen moet aan verstandige ingenieurs en niet aan politici overgelaten worden. Die weten wat haalbaar is en wat niet. Bovendien rept men nergens over de totale ecologische voetafdruk -lees vervuilingsgraad- van de constructie en recyclage van batterijen. Ik zie alleen een toekomst voor bromfietsen op elektriciteit, omdat het te verslepen gewicht beperkt is. Voor andere voertuigen lijkt het mij niet geschikt te zijn. Wat ook een probleem is: de overheid legt op, maar voorziet geen geleidelijke afbouw van bestaande voertuigen. Hoeveel ecologische voetafdruk heeft het nutteloze pletten van voertuigen die zogenaamd hun 'houdbaarheidsdatum' bereikt hebben, maar nog makkelijk 300 000 km extra hadden kunnen doen?? Onzin dus op grote schaal. En mensen, die nu een auto nodig hebben, worden met opzet in het ongewisse gelaten voor de tijdsduur, dat het voertuig nog zal kunnen gebruikt worden. Zal de overheid worst wezen. Weeral BTW olééééééééééé. En laat de domme consument maar doen. Schandalig. Zonder meer.

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021

1. de opeenvolgende regeringen in Belgie hebben nagelaten te investeren in nieuwe eletriciteitscentrales, mede onder druk van zogenoemde "groene" partijen. Nu dat er electrische wagens worden gepromoot, zal men wellicht in de problemen komen, omdat een eigen productie in Belgie niet meer genoeg zal opbrengen.
2. electrische auto's hebben afstandsproblemen: bvb een teslarijder wou een weekje vakantie in schotland, tijd nodig om in schotland op zijn bestemming te geraken: 1 WEEK, 1 week mensen...... dus 1 week vakantie in schotland, moet je 3 weken verlof voor nemen.
3. dieselvoertuigen zijn nog steeds de goedkoopste manier om je te verplaatsen op lange afstanden, doch de europese instellingen kijken enkel naar hun eigen gewin..... LEZ, emissienormen, enz....
4. regeringen in Belgie hadden steeds 1 doel voor ogen: "hoe kunnen we de auto uitmelken en onze zakken vullen, en dat zal niet veranderen, of het nu een electrische, benzine of diesel zal zijn in de toekomst.

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/02/2021
, Gereageerd:

Waarom wordt er geen aandacht geschonken aan synthetische brandstoffen die volledig CO2 neutraal zouden zijn(bij produktie wordt CO2 uit de lucht gebruikt),bovendien kunnen deze brandstoffen in de nieuwe verbrandingsmotoren gebruikt worden, de huidige infrastructuur van tanken en vervoer brandstof is gelijk aan de huidige werking van fossiele brandstoffen met als nettoresultaat al die miljarden voor aanpassing is geen sprake en dat weegt op tegen de meerprijs per liter!(zie bosch artikel over synthetishe brandstof)

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/02/2021
, Gereageerd:

Francois, dat is inderdaad volledig correct. Binnenkort zal er een proefproject worden
opgestart door de grote chemiespelers in onze eigen Antwerpse haven. Power to methanol
heet deze veelbelovende techniek waarbij simpelgezegd CO2 met waterstof wordt gereageerd
om zo methanol te produceren. Methanol kan zonder grootse veranderingen gebruikt worden
in conventionele verbrandingsmotoren en is zoals de huidige diesel, benzine en kerosine eenvoudig
te tanken en te manipuleren. Nadat Elon Musk zijn zakken gevuld heeft met de elektrische wagens
zal binnen een jaar of 10, als al de afgedankte batterijen moeten verwerkt worden, wel beseft worden
dat dit zo niet verder kan met batterijen (600 kg batterij per wagen!)en zullen deze alleen nog mogen gebruikt worden voor alles wat kleiner is dan een golf-carretje. De mensen zullen zich dan nogmaals voor de zoveelste keer genaaid voelen door de overheid :) ... een goed geïnformeerd man is er in deze tijd 10 waard zou ik zeggen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/02/2021
, Gereageerd:

Alleen Elon Musk niet, er zitten nog vele andere belangen achter ....het grote kapitaal,regeringen,....in naam van het klimaat ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/03/2021
, Gereageerd:

Omdat die brandstoffen quatsch zijn. Zolang je dingen in de fik blijft steken heb je overlast van die verbranding. Elektrisch met hernieuwbare energie is de enige toekomst.

Meld je aan om toegang te krijgen.

21/03/2021
, Gereageerd:

Ik denk dat u het niet helemaal begrijpt mr. E. VERHAAL. Dankzij de fossiele brandstoffen staat onze westerse wereld waar we nu staan. Hadden onze voorouders geen gebruik gemaakt van deze gestockeerde energie, dan had ik u vandaag via dit kanaal mijn betoog niet kunnen geven. Vliegtuigen, treinen en ander groot transport? Vergeet het! Paarden, koetsen en zeilschepen voor de rijken. We kunnen dan alleen maar hopen dat we nu in de Romeinse tijd zaten en niet in de middeleeuwen. Dus als je tevreden bent met je huidig leventje, dan mag je uw beide handjes kussen en zeggen dat het omwille van de fossiele brandstoffen is dat je nu bent wat je bent. Zonnepanelen, windmolens en batterijen haalt men niet uit de grond mr. E. VERHAAL, die moeten geproduceerd worden en dan meestal met elektrische energie getransformeerd uit de verbranding van fossiele materie ergens in China of India. Laat u geen blaasjes wijsmaken, no free lunch, op het einde van de hele levensduur van deze spullen inclusief recyclage, ga je niks maar dan ook niks gewonnen hebben! Kernfusie en kernsplijting, dat is moderne technologie en de enige milieuvriendelijke en rendabele manier om elektriciteit op te wekken. Een elektrische wagen met een vervuilende batterij van 600kg en 15000€, waar je amper 300km mee kan rijden is gewoonweg te gek voor woorden! Met 12kg fossiele brandstof in een kunststof tank van 50€ rijdt ik ook 300km. Batterijen voor gebruik in wagens zijn dus "zeer" inefficiënt als je alles optelt van begin tot eind en dan spreken we nog niet van de toekomstige elektriciteitsprijzen en de problemen voor het opladen. Misschien zie ik nog een kleine kans voor zeer kleine stadswagentjes en dan spreken we eigenlijk over golfkarretjes die nu ook al bestaan.

Moraal van dit verhaal: Koester en aanbid nog even deze fossiele brandstoffen totdat er een degelijke moderne manier uit de bus komt om
onze elektriciteit te produceren anders gaat het "gewone" volk binnen de kortste keren naar de middeleeuwen moeten terugkeren waar alleen de superrijken nog kunnen profiteren van "automobielen".


Meld je aan om toegang te krijgen.

17/01/2021

De elektrische auto? Laat me even lachen. De batterijen die geen lang leven beschoren zijn en u daarenboven maar een paar honderd kilometer rijplezier geven per oplaadbeurt, maar als de batterijen koud zijn nog veel minder kilometers... Een slokopairco opzetten bij koud of heet weer, alweer veel minder kilometers te rijden. Als de ruiten aanslaan bij koud weer zet je best de ramen open om kilometers te sparen: dikke jas aandoen. Nu nog twee gaten in de vloer en dan kan iedereen met een elektrische auto Fred Flintstones achterna.

Meld je aan om toegang te krijgen.

30/12/2020

Een probleem is dat de beleidsmakers zeer eenzijdig en dwingend elektriciteit promoten, zelfs voor de korte termijn, terwijl er technisch nog geen uitzicht is op een volwaardige vervanging voor de behoeften van vandaag en morgen.
Voor een veralgemeend gebruik van de elektrische wagen is eerst een revolutie in de batterijwereld nodig, vergelijkbaar met de vervanging van de gloeilamp door led. De huidige mogelijkheden volstaan slechts voor een fractie van de gebruikers.
Anderzijds wordt voor de toekomstige stroomvoorziening van al die elektrische auto's, warmtepompen en andere apparaten stilzwijgend gerekend op het initiatief (lees : de investeringen) van particulieren en bedrijven want de huidige infrastructuur volstaat bijlange na niet. En dan moeten de kerncentrales nog sluiten !
Maar de staat is een ontrouwe partner en zal vroeg of laat altijd zijn inkomsten blijven verzekeren. Dus vertrouw geen rendementsberekening voor de aanschaf van een elektrische wagen, zonnepanelen of een huisbatterij want de parameters zullen zeker wijzigen.
Ondertussen rij ik met een zuinige diesel en hoop ik dat voor mijn volgende wagen de anti-diesel hype overgewaaid is en een dieselmotor opnieuw een ecologisch aanvaard alternatief zal mogen zijn voor een deel van de gebruikers.

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/12/2020

ja ik kan jullie geen ongelijk geven, je ziet het die belastingvermindering is ook al weg voor elektrische wagens. Hybride wagen was niet geschikt voor mij kwestie ruimte (minibus) daarom koos ik voor diesel. dit ter zijde vroeger zonnepanelen gelegd lap verdoken belastingen betalen. Dus goed nadenken is zeer aan te raden
Prettige eindejaarsfeesten

Meld je aan om toegang te krijgen.

25/12/2020

Wim Meeus heeft meer dan gelijk.
30jaar geleden werd ons bijna verplicht om met gas te verwarmen. Een forse investering toen wij bouwden.
De nutsvoorzieningen in de gemeenten kosten miljoenen.
Nu proberen zij gebruik van gas te ontmoedigen.
Al dat weggesmeten geld van de burgers, gewoon schandalig.
Het moet geld kosten om de schatkist te vullen.
De burger mag vooral zelf geen kleine windmolen voor eigen gebruik in de tuin planten want de geldstroom zou stoppen richting schatkist en aandeelhouders.
Denk zelf na wat goed voor je is en geloof die tijdelijke poenscheppers niet die om de 4 jaar van het toneel verdwijnen nadat ze zichzelf hebben verrijkt.
Hetzelfde met pensioensparen, waarom kun je zelf niet sparen voor je pensioen?
Terwijl je op je pensioenspaarpot wacht maken de regering en de banken grote winsten met je pensioenspaarpotje.

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/12/2020

Een dieselwagen is superieur op alle gebied t.o.v. een benzinewagen
of zelfs een elektrische wagen. Waarom rijden alle vrachtwagens op diesel? ... minder verbruik om dezelfde arbeid te verrichten met een mechanische constructie van de motor die het toelaat om veel en veel meer afstand af te leggen eer dat de motor op het autokerkhof belandt. De overheid wil blijkbaar niet dat mensen met iets rondrijden dat goed is voor het milieu en lang meegaat?!? ... Zwijg dan nog maar over de zogezegde milieuvriendelijke elektrische wagens die de overheid ons wil aansmeren. Het boerenbedrog om geld uit de mensen hun zakken te halen om nadien diezelfde mensen te bestraffen blijft maar duren. Foei politiekers!!! Dieselwagens en elektrische verwarming werden in de jaren 80 van de vorige eeuw ook serieus gepromoot door politiekers die nu natuurlijk al lang niet meer aktief zijn, maar men vergeet precies dat er mensen zijn die heel deze rotzooi van begin tot eind hebben zien evolueren en dan moet je vaststellen dat dit alles niet gebaseerd is op pure wetenschap maar op massamanipulatie van de jonge generatie zodanig dat deze op hun beurt de rekening weer gepresenteerd krijgen in
de toekomst. Een voorbeeld: Ik verwarm mijn woning volledig elektrisch
met 100% GROENE STROOM en als ik de berekening maak betaal ik 3x
meer aan energiekost t.o.v. iemand die verwarmt met fossiele brandstoffen. En dit is nog maar het begin, want de elektriciteitsprijzen
gaan binnen enkele jaren de pan uitschieten als er geen nachttarief meer is. Nog erger zelfs: Als de kerncentrales dicht gaan, zal het 's nachts veel duurder worden dan overdag! Zie je de bui al hangen met de elektrische wagens die iedereen 's avonds wil inpluggen om op te laden na thuiskomst van het werk? ...Nee, batterijen zijn goed voor kleine toestellen maar niet voor wagens waar je dan 500 kg aan batterij moet induwen. Milieuvriendelijk? ...miserie als die 500 kg batterij moet verdwijnen! Batterijen groeien ook niet ergens in Australië aan de bomen
hé, daar is zeer zeker elektrische energie ingepropt afkomstig van "steenkoolcentrales". De diesel- en benzinewagen heeft een simpele kunststof tank van 50€ om de energie in de vorm van fossiele brandstof op te slaan. Met een zuinige diesel kan je met een tank van 70l, gemakkelijk 1500 km afleggen. Met een volle batterij van 500 kg in een elektrische wagen, die 15000€ kost en misschien na 5 jaar niet al te best
meer is, kan je (als je niet te sportief rijdt) maar 500 km rijden tot deze leeg is. De elektrische energie waarmee je deze batterij oplaadt, zal dan
hoogstwaarschijnlijk 80% opgewekt zijn met fossiele brandstoffen omdat
's avonds de zon niet schijnt.

Dus denk na en bezin eer dat je de overheid volgt want dit is niet
gebasseerd op wetenschap en fysica maar op geldgewin en goedgelovigheid. Trouwens de gewone man met zijn klein wagentje is
maar "peanuts" t.o.v. de "giganten" die zich verplaatsen over deze aardbol. Deze "giganten" zorgen voor de massa-uitstoot van CO2 en niet
wij. Grote transportschepen, vrachtwagens, treinen en vliegtuigen: "Niet mogelijk met batterijen"

Bedankt voor uw aandacht!

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/12/2020
, Gereageerd:

Groot gelijk Wim, zo denk ik er ook over! En ze hebben nu al soms elektriciteit te kort die ze in het buitenland moeten halen! en kijk naar Duitsland die houden nu al de bruinkoolcentrales(meest vervuilende op deze planeet) minimum open tot 2035!!! Dus dat zegt genoeg!

Nuttig

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/12/2020
Nuttig

Wij hebben ons vorig jaar en benzinewagen gekocht en onze diesel overgelaten aan de garage . heb wel al een beetje spijt nu.
verbruikt veel meer voor minder km.
zou terug voor een dieselwagen gaan want de uitstoot is beduidend properder dan benzine.
voor electrisch passen we voorlopig wegens te duur

Meld je aan om toegang te krijgen.

14/12/2020
, Gereageerd:

Bedankt iedereen voor jullie getuigenissen!  Nieuwe dieselmotoren scoren prima wat betreft uitstoot van stikstofdioxiden. Diesel is bijgevolg niet langer des duivels, meer info vind je in ons dossier via volgende link: https://bit.ly/37YUOpi  . ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/11/2020

Ja , ik heb pas een diesel ( Januari ) gekocht en deze zijn heel zuinig , met benzinemotor verbruik ik veel meer dan met deze diesel .
Een elektrische wagen koop ik voorlopig niet omdat de afstand in km nog niet bijster veel is en milieu vriendelijk zijn ze ook niet want ooit moet de batterij vervangen worden en naar waar gaat deze , juist naar Afrika of Azie waar milieu niet zo belangrijk is .
wat ik wel zou overwegen in de toekomst is CNG .

Meld je aan om toegang te krijgen.

16/10/2020

Daar ik paarden heb heb ik een terreinwagen nodig met voldoende trekkracht. Mijn weiden liggen niet aan een verharde weg. 's Winters kan de toegang naar de weide heel slijkerig worden. Momenteel is er niets betaalbaars voor mij dat voldoet aan mijn behoeftes.

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/12/2020
, Gereageerd:

Zwaarvervoer zoals terrein -en vrachtwagens zie ik nog niet zo gauw op electriciteit rijden en qua trekkracht zeker een pak minder .

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/10/2020

Ja zeker doen als je veel km rijdt .
Ik heb opnieuw een gekocht ( om de 4 -5 jaar ).Wou eerst e-car kpen , maar redelijk duur , oplaadpalen nog niet genoeg + het aantal km die je er mee kan rijden , nee , geef mij maar diesel .

Meld je aan om toegang te krijgen.

14/12/2020
, Gereageerd:

Beste Julien, momenteel is het aantal elektrische auto’s op onze markt  inderdaad nog erg beperkt, en bovendien is dit aanbod slecht gespreid over de verschillende segmenten. Maar er zijn verschillende aanwijzingen dat de zaken stilaan in een stroomversnelling komen. Het jaar 2025 zou een kantelpunt worden : elektrische wagens zouden dan – over de volledige levenscyclus – goedkoper worden dan andere aandrijfsystemen. Tegen dan zou er dan wel zoals je zelf aangeeft best een hoger netwerk van laadpalen moeten worden aangeboden. Kortom, de problematiek van het laden, gebruik van publieke laadpalen, kosten, … is nog volledig open, moeilijk te voorspellen hoe dit zal evolueren en welke ‘strategie’ door de verschillende gebruikers zal gehanteerd worden … ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/12/2020
, Gereageerd:

Beste An ,

Ik heb toch mijn twijfels wat 2025 betreft qua haalbaarheid in Belgie .
En dan ook wat betreft laadpalen die zouden liefst in Europa overal het zelfde oplaadsysteem moeten hebben wat makkelijk is om te laden , nu zijn er verschillende systemen er heb je niet altijd de juiste oplaadkabel .

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/09/2020

Ik heb een benzine wagen gekocht sinds 1jaar en geen spijt van.

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/12/2020
, Gereageerd:

Nog niet , maar wacht maar tot je er vele lange km meedoet ( buitenland b; ) dan kan je van tankstation naar tankstation rijden . Ik rij met mijn diesel volgetankt 700 km gemiddeld , dat zie ik je met een benzine motor niet zo makkelijk doen .

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/09/2020

Hoi heb recent mijn welkoms geschenk gekregen . Maar blijkbaar komt er geen geen geluid uit mijn Bluetooth box .

Meld je aan om toegang te krijgen.

14/12/2020
, Gereageerd:

Hallo Kevin, ik merk dat je nog geen antwoord heb gehad op je post, onze excuses hiervoor! Problemen met je welkomstcadeau kan je gerust melden aan onze abonnementendienst via het nummer 02 542 32 00 (elke werkdag tot 17u, vrijdag tot 16u), zij helpen je dan verder. Mvg, ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/09/2020

zo'n 25 jaar geleden moesten we diesels kopen want die waren veel beter voor het milieu dan benzinewagens; nu is het weer andersom
lolbroeken

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/08/2020

Zoals gekend maalt de molen in ons complexe landje heeeel traag. Zonder blozen heb ik, na mijn laatste plug-in hybride bedrijfswagen, nu persoonlijk een nieuwe dieselwagen gekocht. Ondertussen na 13.000km tot volle voldoening! En zonder vrees dat ik daar binnen 4 á 5 jaar, als dan eventueel elektrisch de norm geworden is (incl. fiscaliteit gekend is, want die inkomsten zal ons landje nodig hebben...) een puike restwaarde voor kan krijgen. We zien wel....

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/12/2020
, Gereageerd:

Dieselwagens zullen altijd blijven bestaan . E-cars en hybride hebben niet genoeg trekkracht . Voor veel zelfstandigen (aannemers ed .) en particulieren zullen altijd diesels gebruiken . E-cars en hybride zullen serieus in prijs moeten zakken en ook het gebruik van laadpalen zal serieus moeten stijgen en betaalbaar zijn wil dit echt door de bevolking worden gebruikt .2025 - 2030 verplicht ????

Meld je aan om toegang te krijgen.

12/08/2020

Ik kocht mij een mooie 2de hands Benzine wagen en plaatste een LPG tank, ik sta steeds te lachen als ik de tank vol smijt. WEERAL 20 euro kwijt!!! ongloofelijk ik tank mij rijk, na 8000 km is de investering van de tank eruit, dan lach ik nog meer..... de groeten, getekend, een gelukkige man ;)

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/12/2020
, Gereageerd:

Beste Wim ,

Waarom kies je dan niet voor CNG (GAS ) is nog goedkoper en neemt geen plaats in koffer .Tanks liggen onderaan de wagen . Groote van een duikfles .

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/09/2020
, Gereageerd:

Vadertje staat komt ook nog jaarlijks langs voor een extra lpg-belasting; de slijtage aan de bougies is groter voor lpg-rijders en de kleppen moeten geregeld bijgeregeld worden. Komt daar nog bij dat de lpg-pompen zienderogen voor de voet verdwijnen...toch ben ik al 40 jaar lpg-rijder...

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/08/2020

Ik rij nu 1 jaar met een nieuwe fiat talento en heb er geen spijt van.
Een bestelwagen die rijd als een personenwagen.
weinig vervuiling en geen stress.
als puntje bij paaltje komt is het je persoonlijke overtuiging,ervaring die telt.
Wat de regering ook beslist, zij zijn niet bekommert om jou maar zijn meestal in dienst van enkele aandeelhouders.
Een diesel blijft veel goedkoper!

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/07/2020

Na diverse diesel-auto's versleten te hebben, de laatste 2 waren BMW530's, ben ik overgestapt naar LPG. Tot volle tevredenheid niet alleen vanwege veel lagere KM prijs maar zeker ook vanwege het milieu want ondanks de toch wat duurdere BMW530D begon het rokerige na +/- 130. - 150.000 toch te komen m.a.w. milieuvervuiling het geen met gas veel minder is, zelfs na 300.000 km geen enkel probleem met de Mercedes 230. Terwijl vreemd genoeg Mercedes zelf mij destijds mededeelde dat men de garantie terugtrok, hetgeen grote onzin is gebleken na 365.000 km zonder enig probleem. Ik maak nu gebruik van een Audi S5 sinds enkele weken en ben van plan weer een LPG installatie te plaatsen. Amortisatie v/d installatiekosten met de huidige naft - diesel - lpg prijzen =
+/- 2 jaren , m.a.w. perfekte investering voor een beter milieu.
Note: ik begijp zowiezo niet waarom mensen privé kleine(re) diesel-auto's aanschaffen.
Elektrisch is voor mij geen alternatief o.a. vanwege de vaak wat langere afstanden per dag, 400 - 600 km is geen uitzondering .
Groet, Martin Bourgondiën .