User name

Deelnemen aan de discussie

Deel je mening of stel je vraag in de groep Je huis verwarmen of koeler maken van onze community Hernieuwbare Energie .

reacties

Nuttig
User name
27/02/2015
Romain
Nuttig

Het antwoord is simpel: de WP verbruikt elektriciteit en meestal over dag. Is dat meer dan Uw mazout of gas verbruik, dan kan je het beter niet doen met een WP. Mijn huis is in 1985 gebouw voor een WP (matig geisoleerd) en de nw WP (2009) geothermisch water-water, verbruikt evenveel elektriciteit (4000kWh/j) als het equivalent in olie. Ik heb daarom 10 kW zonnepanelen gelegd en nu maak ik natuurlijk winst. Het heeft wel alles samen 100.000€ gekost.

Dit project wordt gefinancierd door het onderzoeks-en innovatieprogramma Horizon 2020 van EU, in het kader van de subsidieovereenkomst n° 749402.
De EU is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en voor elk gebruik van deze informatie.