laatst gewijzigd op: 22/12/2017

vervanging accumulatievuren op nachttarief

Wij hebben momenteel accumulatievuren op nachttarief en geen aardgas in ons huis dat 28 jaar oud is.

Wij betalen veel voor onze elektriciteitsrekening.

Wij overwegen een alternatief, maar komen er niet uit. Wat is voor ons aangewezen:


-alles opbreken en CV leggen op aardas (via kruipkelder)
-Zonnepanelen op ons dak die op het oosten ligt (we zullen er ongeveer 30 nodig hebben)
-warmtepomp

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

reacties

User name Moderator
22/12/2017
ROGER VANPARYS | Moderator

Zelfs in een goed geïsoleerde woning zal wellicht toch een vrij hoog vermogen van warmtepomp vereist zijn. Alleen een berekening op basis van het volume van de woning, de ventilatie en alle wanden zal een juiste inschatting van dat vermogen kunnen geven.
Uiteindelijk is het wel zodat de warmtepomp momenteel, puur financieel gezien, de concurrentie met stookolie of aardgas niet aan kan, daar de prijs van elektriciteit minstens 4 tot 5 keer duurder is dan die van de fossiele brandstoffen. De goede prestaties van de warmtepomp kunnen dat prijsnadeel niet goedmaken. Bovendien zal een gasinstallatie goedkoper uitvallen dan een warmtepomp.
Toch is een warmtepomp plaatsen daarom niet zomaar uit te sluiten. Men kan ervoor opteren om zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te willen inperken of ervan uitgaan dat het prijsverschil tussen elektriciteit en de fossiele brandstoffen in de toekomst zal verkleinen.
Nog dit. De keuze voor een warmtepomp en die dan laten draaien op zonnepanelen zal een hoge investering vergen, maar bovendien zal de installatie buitensporig groot gedimensioneerd moeten zijn als men de verwarming en de huishoudelijke toestellen op hetzelfde ogenblik wil laten werken.

Dit project wordt gefinancierd door het onderzoeks-en innovatieprogramma Horizon 2020 van EU, in het kader van de subsidieovereenkomst n° 749402.
De EU is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en voor elk gebruik van deze informatie.