laatst gewijzigd op: 13/03/2021

VREG ziet garantie voor eigenaars zonnepanelen niet zitten, wat denk jij?

De Vlaamse regulator VREG is voorstander van de digitale meter, maar geeft een negatief advies over één van de amendementen bij het decreet over deze meter.

Het betreffende amendement stelt dat eigenaars van zonnepanelen, vóór 2020 geplaatst, de keuze krijgen tussen de oude tarifering, met terugdraaiende teller én prosumententarief, en het nieuwe systeem waarbij de nettarieven betaald worden op basis van wat effectief op het net gezet wordt en wat er afgehaald wordt.

De VREG oordeelt dat dit discriminatie is tussen de gebruikers en steunt dit amendement niet.

 

Wij vinden het alleszins onbegrijpelijk dat de discussie nog steeds niet afgesloten lijkt. Dit belemmert de uitrol van zonnepanelen en de digitale meters; er is nood aan een duidelijk en stabiel beleidskader.

Volgens ons is het cruciaal dat er niet geraakt wordt aan de rentabiliteit van de investering, wat niet gegarandeerd wordt voor sommige groepen door het nieuwe systeem. De keuze moet bij de consument liggen, die zijn eigen situatie het best kan inschatten. En wil men het nieuwe systeem promoten waarbij zelfconsumptie op het ogenblik dat je eigen stroom wordt geproduceerd, des te belangrijker wordt, dan zou men ook de garantie kunnen inbouwen dat je nooit meer betaalt dan met de bestaande regeling (terugdraaiende teller + prosumententarief), naar het voorbeeld van Wallonië.

Wij zijn benieuwd naar jouw mening hierover, laat van je horen hieronder!

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

144 reacties

sorteer op :
zie vorige reacties

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021

Hallo het is altijd de kleine man dat bedrogen wordt . Misschien zou men eens alle premies moeten afschaffen van groene certificaten. Grote velden met enorm veel zonnepanelen strijken de poen op. Laat ze dat eerst eens afnemen en laat de terugdraaiende meter voor de mensen terugdraaien zoals beloofd. Hoe kan de staat de bevolking zo bedriegen volgens mij kan dat alleen maar omdat er heel grote gangsters zitten die beslissingen nemen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021
, Gereageerd:

Hallo, er zijn ook kleine particulieren die investeerde in panelen inclusief groene stroomcertificaten.
Het gaat erom dat gemaakte afspraken moeten nagekomen worden.

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021

Zal Test Aankoop een groepsvordering doen tegen de Vlaamse regering wegens woordbreuk ?
De compensatie moet zijn voor 15 jaar : betaalde elektriciteitsfactuur zonder terugdraaiende teller - factuur zoals het zou geweest zijn met terugdraaiende teller. Dit kan elk jaar gemakkelijk (automatisch) berekend en teruggestort worden.

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
, Gereageerd:

Er mag ook geen discriminatie zijn tussen mensen mer digitale meter en mensen met analoge meter (waarvan de installatie naar ik verneem mogelijk uitgesteld is van eind 2022 tot eind 2029

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
, Gereageerd:

Ik zou ook graag weten wat juridisch mogelijk is.

Nuttig

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
, Gereageerd:
Nuttig

Niets, tegen een uitspraak van het Grondwettelijk Hof kan je niet procederen...

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021
, Gereageerd:

Klopt. Bovendien is het zo dat je op zich geen contract met de Vlaamse overheid hebt gesloten maar wel met een installateur van zonnepanelen. Toen de installateurs een goed rendement via de terugdraaiende teller beloofden, baseerden zij zich op de wetgeving ter zake zoals die gold op het moment dat de contracten werden gesloten. Zij waren daarbij te goeder trouw, zij konden op zich niet weten dat de hele regeling op de schop zou gaan. Toch overlopen we de diverse pistes en bekijken wat we kunnen doen en op welke manier. Wordt dus nog vervolgd. ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021

het overdag gebruiken van eigen stroom , hoe kan dat in hemels naam als je een fulltime job hebt
daarbij even je kookvuur en of oven tergelijkertijd aanzetten (10KWpeak omdat je met termostaatschakelaars zit ) en je zit los over het vermogen van 3a 4 KW dat je zonnepanelen maximaal kunnen leveren

een batterij neen toch , heeft enkel nut om dagelijks opbrengst te verschuiven naar de nacht toe , in de winter is er quasie geen opbrengst

een elektrische auto in mijn geval enkel snachts opladen om overdag naar je werk te rijden
redenering klopt hier ook niet helemaal

mijn opinie zorg dat er een acceptable prijs voor geinjecteerde stroon naar het net die nu maximaal 4 eurocent is ( waarvan wij mogelijks nog de btw moeten terugstorten)

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
, Gereageerd:

Tussen uw redenering valt geen speld te steken: volledig correct, het zijn ook de bedenkingen die ik zelf maak. Een en ander doet me aan het wondermooie en diepzinnige sprookje van Andersen denken: iedereen prees de magnifieke kleren van de keizer in een praalstoet tot een jong, onbevangen meisje zei: ‘Maar de keizer is naakt!’

Nuttig

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
Nuttig

Hoe kun je digitale meter weigeren?

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021
, Gereageerd:

Beste Guy, je kan de vervanging van je analoge meter door een digitale niet weigeren, hoogstens uitstellen. Volgens onze informatie zouden de eigenaars van zonnepanelen niet langer prioritair zijn voor de installatie van zo'n meter. Meer info vind je in ons dossier via de link: https://bit.ly/2NfcPca  ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/03/2021
, Gereageerd:

Ik vind dan dat u als test aankoop de mensen TENMINSTE moet adviseren om de digitale teller te laten UITSTELLEN dan u te scharen achter diegene die de consument ONTERECHT in zijn geldbeugel en zijn duur verdiende centen te zitten. STOP MET TE ZEGGEN DAT JE NIET KAN WEIGEREN. ADVISEER OM UITSTEL. EN stop met de consument te ONTkrachten ipv te BEkrachtigen. DANK U

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/01/2021

Kun je een digitale meter weigeren? En tot wanneer?

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
, Gereageerd:

Laat mij dringend weten aub
Bij mij worden de zonepanelen geplaats in februari 2021
Heeft geen zin meer voor te plaatsen toch
ik haal dat niet meer uit mijn eigen geld van de lening per maand

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/01/2021

Kun je een digitale meter weigeren? En tot wanneer?

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/01/2021

Kun je een digitale meter weigeren? En tot wanneer?

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/02/2021
, Gereageerd:

JA tot 15 jaar na de installatie van je zonnepanelen.maximum tot 2025.
Of gewoon ze niet toelaten tot je woning (niet thuis)

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
, Gereageerd:

Neen, niet, dit is per decreet voorzien. In Wallonië en Nederland kan dit wel...

Meld je aan om toegang te krijgen.

16/01/2021

Waarom is er 1 dag na de uitspraak een regeling voor " 1500 " euro? Lijkt mij op het snel afhandelen van een probleem dat veel beter kan opgelost worden voor de consument. Zie de Wallse oplossing?

Meld je aan om toegang te krijgen.

16/01/2021

Waarom volgen wij het Waalse systeem niet : zekerheid voor de zonnepaneel eigenaar?

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
, Gereageerd:

We zijn trotse Vlamingen en wat we zelf doen, doen we beter!

Meld je aan om toegang te krijgen.

16/01/2021

Kan ik eisen dat mijn analoge meter pas in 2029 wordt verandert in een digitale meter?

Meld je aan om toegang te krijgen.

16/01/2021

Ik heb al snel in het verleden zonnepanelen laten plaatsten. Kan Mevr. Demir het waar maken dat wij totaal financieel worden benadeeld omdat wij van in het begin winst hebben gemaakt? Dus winst maken in het verleden geeft je geen recht op winst in de toekomst? Is dit verdedigbaar bij een rechtsstrijd? Graag antwoord van TESTAANKOOP.

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/01/2021

Ik hoor net dat mensen met een analoge meter nu nog de tijd hebben tot 2029 om deze te vervangen door een digitale. Hier is in november een digitale teller geplaatst tegen mijn zin. Kan ik eisen dat ze terug een analoge meter komen plaatsen? Want op die manier ben ik benadeeld tov mensen die tot 2029 een analoge terug draaiende teller hebben.
Kan testaankoop me hierbij helpen om dit gedaan te krijgen door fluvius?

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/01/2021
, Gereageerd:

Op zich hoeft de digitale meter niet vervangen te worden. Als men dezelfde prijs hanteert voor de electriciteit die je op het net plaatst dan wat je van het net haalt, dan heb je hetzelfde resultaat als met een analoge meter. Het is volledig afhankelijk van de beleidsbeslissing, niet van de hardware

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/01/2021
, Gereageerd:

Beste Christophe , ook bij ons de analoge meter vervangen omwille van een defect.Ik vroeg om te herstellen of opnieuw te vervangen door een analoge maar dat kon zogezegd niet meer . Wij moeten dus nu honderden euro's per jaar meer betalen tov iemand met een analoge meter . Kan toch niet . Hallo testaankoop is dat correct ???

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/01/2021
, Gereageerd:

Wij hebben hier het zelfde voor we waren verplicht om een digitale meter te nemen van september en zonnepanelen van januari dus nog geen jaar geniet gehad en nu zeggen ze dat de gewoon meter tot 29 kan treug draaien. Das niet eerlijk tegen over ons he ik wilde dsie meter ook niet

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/01/2021

Ik hoor net dat mensen met een analoge meter nu nog de tijd hebben tot 2029 om deze te vervangen door een digitale. Hier is in november een digitale teller geplaatst tegen mijn zin. Kan ik eisen dat ze terug een analoge meter komen plaatsen? Want op die manier ben ik benadeeld tov mensen die tot 2029 een analoge terug draaiende teller hebben.
Kan testaankoop me hierbij helpen om dit gedaan te krijgen door fluvius?

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/01/2021

Eens de quota bereikt zijn is dit de 3e maal dat ze de spelregels tijdens de match veranderen.
1. Prosumententarief
2.15 jaar terugdraaiende teller
3. Geen terugdraaiende teller
Het gaat er niet over of het oorspronkelijke benadering en berekening juist of niet is, maar over veranderen van de afspraken. Ik ken de waarde van een contract niet meer.
Testaankoop, wat ga je ertegen doen? Waarom kan iets wel in Brussel en Wallonie en niet in Vlaanderen?

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/01/2021

Ik verwacht dat testaankoop zich engageerd om op te komen voor zijn leden die zonnepanelen hebben laten instaleren. Dit is nu net de reden waarom ik lid geworden ben. Dat testaankoop de belangen van zijn leden verdedigd. Wat is ander de zin om lid te zijn. Ben benieuwd wat ze gaan doen. Bij oeverloos gelul zal mijn lidmaatschap eindigen en kan het lidgeld beter in iets anders investeren. Niet ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/01/2021
, Gereageerd:

Beste, U hebt de volledige juiste visie, alle leden die zonnepanelen plaatsten zullen inderdaad hun lidmaatschap beeindigen indien testaankoop onze belangen niet verdedigd terwijl wij al die jaren lidgeld betalen voor onze belangenverdediging en steun voor diverse doelen door de consumentenorganisatie, ik ben 40 jaar lid en wil nu wel eens iets terug wat van belang is.

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/01/2021

@ Test Aankoop :
Hoe kunnen we ons verenigen en actie voeren tegen deze beslissing.
Dit is de 3de maal ( plaatsing zonnepanelen in 2010) dat de afspraken worden aangepast :
1/prosumententarief
2/slechts 15 jaar terugdraaiende teller
3/geen terugdraaiende teller meer

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/01/2021

15 jaar geleden hebben we gebouwd en toen bewust gekozen voor een warmtepomp. Dit om onze ecologische voetafdruk te beperken om het mooi te zeggen. Het was een zware investering maar we zouden zeker opnieuw voor zo'n systeem kiezen. Toen we hoorden dat het systeem van terugdraaiende tellers zou aflopen vanaf 2021 hebben we in 2020 beslist nog bijkomend te investeren in zonnepanelen. Het systeem van terugdraaiende tellers leek ons nog voordeliger dan de 1.500 EUR die ze beloofden op installaties van 2021. Ook het feit dat de electriciteit die tijdens de zomer kan opgespaard worden , tijdens de winter onze warmtepomp kan laten draaien is hierbij een van de voordelen die we zagen . In tegenstelling tot wat velen denken van mensen die zonnepanelen plaatsen, is het budget dat we hiervoor gebruiken , geen overschotje dat we hadden op onze rekening , maar moeten we hier nog voor werken. Het gevoel dat we nu krijgen , is niet te beschrijven. We voelen ons belazerd, en geen klein beetje. We verwachten een ernstig signaal van Test Aankoop.

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/01/2021
, Gereageerd:

Sommigen gaan er inderdaad van uit dat alleen de ‘rijken’ zonnepanelen kunnen zetten en dus niet beter verdienen dan wat nu is gebeurd.

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/01/2021

Ik heb zonnepanelen 6,1 KWP geinstalleerd sinds 2011. Had toen recht op terugdraaiende teller voor 20 jaar evenals groene stroom certificaten aan 300 eur per geproduceerde 1000KW. In 2016 komt de invoering van de prosumententaks zodat de vlaamse regering mij elk jaar 1000 Eur terug afneemt. Door invoering digitale meter en afschaffing terugdraaiende teller zou ik 750 EUR per jaar betalen voor afname electriciteit terwijl de prosumenten taks wegvalt. Het grondwettelijk hof heeft nu beslist dat de
keuze tussen nog terugdraaiende teller en werkeliijk afname electriciteit van het net wordt afgeschaft. Mijn verbruik electriciteit ligt op 4000 KWH per jaar. Met de nieuwe regeling zou ik dan 2500 KWH gefactureerd krijgen in plaats van de prosumententaks. Maar de grote vraag die het grondwettelijk hof niet behandeld is welke vergoeding er wordt gegeven voor het terugsturen electriciteit op het net.
Deze terugsturing komt op 2000 KWH surplus per jaar + 2000 KWH voor verbruik electriciteit wanneer zonnepanelen geen stroom of onvoldoende stroom leveren.
Vreg neemt de overschot van productie/afname van de onze electriciteit gratis in ontvangst zonder te betalen voor de ons geplaatste stroom op het net

Meld je aan om toegang te krijgen.

14/01/2021

Als ik het goed begrijp investeren wij in groene energie, beloven ze mij zwart op wit dat ik nog 13 jaar kan genieten van terugdraaiende teller en eens je akkoord gaat trekken ze hun beloftes in, stelen ze mijn stroom om daarna hem terug door te verkopen aan mijzelf...

Ik had 4000wp zonnepanelen en heb er nu nog eens 4000Wp bijgelegd. Daarom moest ik overschakelen naar 400V wat een extra kost met zich meebracht (keuring zonnepanelen en tellerkast + aanpassing elektriciteitskast)

Ik heb eerst de navraag gedaan om toch zeker de terugdraaiende teller te behouden anders ging ik geen extra panelen leggen. Dit hebben ze mij op mail bevestigd met erbij geschreven hoe ze dit gaan factureren!


Test aankoop, we rekenen op jullie! Dat kan toch niet zomaar. Pure oplichterij en nog eens diefstal erbij. Er hebben er al vele voor minder in de gevangenis gezeten.

Meld je aan om toegang te krijgen.

14/01/2021

Dag allemaal ,veel reactie vandaag . Hier ook verontwaardiging .ik zou zeggen dank aan onze Vlaamse regering voor een duidelijk en rechtlijnig belijd op lange termijn .
We zijn met onze nieuwbouwwoningen bezig een ben woning .we hebben net geïnvesteerd in zonnepanelen (november) en warmtepomp (4 januari) een grootte investering voor ons . We doen dit uit overtuiging voor een uitstoot armen omgeving, en ook voor de strengere wordende normen voor woningen. Deze normen worden ons opgelegd door onze toffe regering trouwens.
Hier bij zet ik een zonnepanelen en warmtepomp installatie te koop ,is gebruikt maar verkeert in nieuwstaat. .... had toch beter voor een gasinstallatie gekozen .hadden we 7000 € minder moet uitgeven . Bedankt vreg en vlaamse regering
Niet vriendelijke groeten Ben Van Den Heuvel

Dit project wordt gefinancierd door het onderzoeks-en innovatieprogramma Horizon 2020 van EU, in het kader van de subsidieovereenkomst n° 749402.
De EU is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en voor elk gebruik van deze informatie.