laatst gewijzigd op: 22/02/2021

VREG ziet garantie voor eigenaars zonnepanelen niet zitten, wat denk jij?

De Vlaamse regulator VREG is voorstander van de digitale meter, maar geeft een negatief advies over één van de amendementen bij het decreet over deze meter.

Het betreffende amendement stelt dat eigenaars van zonnepanelen, vóór 2020 geplaatst, de keuze krijgen tussen de oude tarifering, met terugdraaiende teller én prosumententarief, en het nieuwe systeem waarbij de nettarieven betaald worden op basis van wat effectief op het net gezet wordt en wat er afgehaald wordt.

De VREG oordeelt dat dit discriminatie is tussen de gebruikers en steunt dit amendement niet.

 

Wij vinden het alleszins onbegrijpelijk dat de discussie nog steeds niet afgesloten lijkt. Dit belemmert de uitrol van zonnepanelen en de digitale meters; er is nood aan een duidelijk en stabiel beleidskader.

Volgens ons is het cruciaal dat er niet geraakt wordt aan de rentabiliteit van de investering, wat niet gegarandeerd wordt voor sommige groepen door het nieuwe systeem. De keuze moet bij de consument liggen, die zijn eigen situatie het best kan inschatten. En wil men het nieuwe systeem promoten waarbij zelfconsumptie op het ogenblik dat je eigen stroom wordt geproduceerd, des te belangrijker wordt, dan zou men ook de garantie kunnen inbouwen dat je nooit meer betaalt dan met de bestaande regeling (terugdraaiende teller + prosumententarief), naar het voorbeeld van Wallonië.

Wij zijn benieuwd naar jouw mening hierover, laat van je horen hieronder!

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

137 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/02/2021

"De keuze moet bij de consument liggen, die zijn eigen situatie het best kan inschatten. En wil men het nieuwe systeem promoten waarbij zelfconsumptie op het ogenblik dat je eigen stroom wordt geproduceerd, des te belangrijker wordt, dan zou men ook de garantie kunnen inbouwen dat je nooit meer betaalt dan met de bestaande regeling (terugdraaiende teller + prosumententarief), naar het voorbeeld van Wallonië."

Hoewel de prosumententarief reeds buiten eerder gemaakte afspraken was, lijkt bovenstaande keuze zeer correct voor mij. Ik zie het graag in die richting evolueren.

Meld je aan om toegang te krijgen.

22/02/2021
, Gereageerd:

Best mr. Plompen_Janssens

Is slechts voor een klein deel van de consumenten een oplossing!
PV installaties met WP, EV, AIRCO, elektrische verwarming etc.. zijn hier niet mee gediend. Daar zij willen dat de overschot op het net geplaatst, terug kan opgevraagd worden later, aan dezelfde kost als deze die je leverancier aanrekent.
Opslag lokaal is momenteel geen opties, omwille van prijs en capaciteit. Het zal nog wat wachten zijn op een bruikbare oplossing. Dus de regeling van de TM zou behouden moeten blijven voor deze categorie van installaties;
Hopelijk komt de regering ons tegemoet?
André

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/02/2021

geachte, graag zou ik meer info willen krijgen over de digitale meter en zonnepanelen geplaatst in 2020, is de regeling voor de premie al beschikbaar ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

10/02/2021

Beste testaankoop,

U kunt misschien toch eens bekijken of wij al Vlamingen ook de mogelijk nog kunnen en mogen hebben om een digitale meter te weigeren, eens gaan samen zitten met de minister ter zake. En dit om juridische procedures te vermijden misschien! De mogelijk stellen om de mensen die als laatste hebben aangesloten om een oude meter ook als laatste ook te mogen afsluiten.

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/02/2021
, Gereageerd:

Volgens de laatste stand van zaken heeft wie nog geen digitale meter heeft nu de mogelijkheid om uitstel te vragen tot einde 2025 om er één te laten installeren. We hebben de mogelijkheid van een juridische procedure onderzocht, maar dat lijkt niet de beste piste te zijn. We stellen natuurlijk wel alles in het werk wat binnen onze mogelijkheden ligt om politiek druk te zetten bij de Vlaamse regering om tot een betere oplossing te komen. Bedankt voor je post! ^Bertrand

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/02/2021

Worden wij dan niet gediscrimineerd ten opzichte van de Walen, of zijn de Belgen niet meer gelijk voor de wet? Als dit hooggerechtshof zich met discriminatie wil inlaten, wel ze hebben opnieuw een zelf gecreëerd punt!

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/02/2021
, Gereageerd:

exact was ook meteen mijn bedenking!

Meld je aan om toegang te krijgen.

10/02/2021
, Gereageerd:

Daar ga ik volledig mee akkoord, als zij mogen weigeren een digitale meter te laten zetten dan is dit ook ons recht dit te mogen doen.

Discriminatie van de hoogste plank noem ik dit, wat in Vlaanderen kunnen ze u zonder boe of ba afkoppelen van alles indien je weigert mee te werken aan de plaatsing van een digitale teller. Hoe schandalig is dit niet.

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/02/2021

Naar mijn gevoel tracht men een foute discussie te lanceren. Het gaat er niet over of een digitale meter al dan niet beter is of mileubewuster edm. Het is duidelijk er al vanaf 2006 dat er fouten zitten in de verrekening van de energie van zonnepanelen. Om het met Europa aangegane quotum te bereiken beloofde men toenmalig een terugdraaiende meter. Ondertussen is het quotum bereikt en nu veranderen de spelregels - er is een prosumententarief en een digitale meter bijgekomen. Ik bediscuteer niet of dit al dan niet correcter is, maar ik heb heel veel moeite met het telkens veranderen van de spelregels (en altijd in het voordeel van een ander) en dat is dan ook het discussiepunt - geen spelregels tijdens het spel aanpassen. Als dat aangepast wordt voor nieuw geplaatste zonnepanelen - geen probleem - je kent de spelregels. Vraag is of er nog iemand zonnepanelen gaat leggen. Ook voor de batterijen en/of elektrische wagens worden nu subsidies of voordelen gegeven. Ik denk wel even na, want wanneer veranderen die regels. Mijn vertrouwen is alleszins serieus geschokt.
Testaankoop, ik reken op jullie steun om dit recht te trekken.

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/02/2021
, Gereageerd:

exact !

Nuttig

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/01/2021
Nuttig

Testaankoop : Gelieve zo snel mogelijk openbaar laten weten wat jullie gaan doen. Telefonisch contact was niet positief : er werd me gevraagd een klacht neer te leggen bij Testaankoop tegen Testaankoop. Volge die volgen kan.

Meld je aan om toegang te krijgen.

27/01/2021
, Gereageerd:

Beste Guy, we begrijpen dat het geduld op de proef wordt gesteld, maar we wensen niet over één nacht ijs te gaan, er is al genoeg geknoeid ! Momenteel onderzoeken we de mogelijke pistes maar één scenario hebben we al uitgesloten, nl dat van een class action omdat we de slaagkansen van zo'n groepsvorderingen in deze laag inschatten en we de gedupeerden dan ook geen valse hoop willen geven. Zodra we meer nieuws hebben zullen we hierover communiceren via onze diverse kanalen, intussen werken we naarstig verder.Mvg, ^An 

Nuttig

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/01/2021
Nuttig

Testaankoop laat abonnees in de steek , ook in het verleden werd ik niet geholpen als het enige inspanning vergde , na 29 jaar nu is mijn frank gevallen ! Zie ook reacties andere abonnees

www.facebook.com/.../

Meld je aan om toegang te krijgen.

27/01/2021
, Gereageerd:

Beste Luc, jammer dat je er zo over denkt, het is niet onze bedoeling om gedupeerden te laten vallen, integendeel. Als je het hebt over individuele juridische dossiers dan kan je gerust contact opnemen met ons, dan kunnen we dit tenminste nakijken. Deze uitspraak mbt de terugdraaiende meter hangt nu reeds anderhalf jaar als een zwaard van Damocles boven het hoofd, enige duidelijkheid was dus meer dan welkom.
Betekent dat dat we tevreden zijn met de uitkomst? Neen, uiteraard niet. Consumenten die een investering hebben gedaan, zijn uitgegaan van het op dat moment geldende beleidskader om hun rendement te berekenen. Nu de terugdraaiende teller wordt vernietigd, betekent dit voor heel wat consumenten een serieuze streep door de rekening.
Wij zitten uiteraard niet stil, al gebeurt veel van wat wij doen achter de schermen. Wij zitten momenteel samen met de verschillende partijen en we komen spoedig met een update in het dossier. ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

21/01/2021

Geachte,

Ook ik wens klacht neer te leggen tegen de Vlaamse Regering naar aanleiding van het arrest door het grondwettelijk hof.
Hier zijn duidelijk de beginselen van een goed bestuur geschonden en werd er schade toegebracht voor de eigenaars van zonnepanelen.

In burgerlijk recht bestaat er zoiets als :
Art. 1382. Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.
Art. 1383. Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.

Meld je aan om toegang te krijgen.

21/01/2021

Ik ben een ongelukkige eigenaar van zonnepanelen met een digitale meter.
Met de terugdraaiende meter kon ik nog de som maken van wat mijn zonnepanelen opbrachten en wat ik verbruikt had in totaal.
Wat ik me nu afvraag als mijn meter niet meer terug draait hoe kom ik dan te weten wat ik op het net heb geïnjecteerd en wat van mijn groene stroom heb ik zelf gebruikt ? Is dat nog af te lezen op mijn meter ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

27/01/2021
, Gereageerd:

Je DM heeft meerdere telmechanismen, Verbruik/injectie en Dag/nacht Dus een paar rekensommetjes en je kan alles netjes in een excell tabel gieten en gewoon die standen invullen..

Mocht je interesse hebbe in batterij, hier vond ik een zeer interessant voorstel

solar-batteries.be/.../

Nuttig

Meld je aan om toegang te krijgen.

27/01/2021
, Gereageerd:
Nuttig

Sorry voor de website hier is de volledig:

solar-batteries.be/.../

Meld je aan om toegang te krijgen.

27/01/2021
, Gereageerd:

Hallo André, ik wil je via deze weg nog even laten weten dat ik je vraag mbt je getuigenis intern heb doorgestuurd, zodra ik het antwoord ontvang, laat ik het je weten ! Mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021

Ik hoop dat we de TURTELTAKS als voorbeeld niet moeten gebruiken om te spreken van de Demirvergoeding : vergoeding die niet voldoet en eigenlijk een vergoeding is van bevoorbeeld 4 cent per Kwh.

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021

Zeer teleurgesteld in Vlaamse regering. Wie gaan wij in de toekomst nog kunnen vertrouwen? Ik zou graag willen dat TA een gezamenlijke actie onderneemt voor zijn leden tegen dit onrecht.

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021

- zeer teleurgesteld in onze Vlaamse politici die eerst de installatie van zonnepanelen en van de elektronische teller aanmoedigen ... om daarna hun beloftes te verbreken;

- zeer teleurgesteld in Fluvius omdat ze eerst, zelfs op papier, bevestigen dat bij de installatie van een elektonische teller je 15 jaar lang kunt blijven genieten van het effect van de "terugdraaiende" teller .... om daarna hun beloftes te verbreken;

- ik hoop dat we ook niet teleurgesteld zullen worden door Testaankoop dat toch belooft om de belangen van de consument te verdedigen.........

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021
, Gereageerd:

Beste, je kan ervan op aan dat ook wij niet tevreden zijn met de uitkomst. Consumenten die een investering hebben gedaan, zijn uitgegaan van het op dat moment geldende beleidskader om hun rendement te berekenen. Nu de terugdraaiende teller wordt vernietigd, betekent dit voor velen een serieuze streep door de rekening. 

Wij doen dan ook alles wat in onze macht ligt om consumenten zo goed mogelijk te informeren over de impact van deze beslissing en om druk te zetten bij de Vlaamse regering om met een gepaste compensatie over de brug te komen. Momenteel zijn we alle elementen tegenover elkaar aan het zetten zodat we met een gepaste reactie kunnen komen. We zullen daar uiteraard via Facebook, maar ook via onze website over communiceren zodat iedereen kan meevolgen.
Meer info vind je alvast in ons dossier: https://bit.ly/2NfcPca  ^An 

 


 

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/01/2021
, Gereageerd:

Jullie doen juist niks , zie hier ook verslag van mljn telefonisch contact op 19/1 om 15u met jullie .Ik heb het in een facebookgroep geplaatst en heel veel bevestiging gekregen.Eerstdaags zeg ik na 29 jaar mijn abonnement op.

www.facebook.com/.../


"Als abonnee gebeld naar Test Aankoop, juriste die ik gesproken heb, had geen zin om te helpen, kijk naar onze website was het advies. Haar standpunt was dat Test Aankoop niks kon betekenen voor mij. Ter info ik heb een digitale meter na een defect van de analoge meter , naar mijn mening is er na de beslissing van het Hooggerechtshof een nog grotere discriminatie ontstaan dan voorheen, enige juiste is in mijn ogen iedereen 15 jaar recht op terugdraaibare meter maar dat boeide de juriste niet , neem een advocaat als je dat vindt was haar 2de advies. Ik ben al 29 jaar lid van Test Aankoop !

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021

Toen we in 2015 zonnepanelen lieten installeren, was er nog geen sprake van het prosumententarief. Onze installatie (omvormer 7KW) zou op een redelijke termijn terugbetaald zijn. De investering leek zinvol vanuit ecologisch en financieel standpunt. Een paar maanden later was er plots het prosumententarief: in ons geval goed voor ongeveer EUR 700 per jaar. Weg was ons voordeel. Onze elektriciteitsfactuur werd duurder dan voor de zonnepanelen geplaatst werden. We denken bij te dragen tot het klimaat door zelf duurzame energie te produceren en het overschot ook tegen een redelijke vergoeding aan "het net" te leveren. In plaats van een redelijke compensatie te krijgen, betalen we nu dubbel. Hoe krijg je zoiets uitgelegd? De eigenaars van zonnepanelen die destijds groene stroom certificaten kregen, kunnen die nog steeds inruilen. Voor die groep blijven eerdere afspraken gelden, hoewel de bedragen aangepast werden. Wat de machtenvan onze regio's nu als boodschap geven is:"wij staan niet voor goed bestuur, wij staan niet voor rechtszekerheid, wij staan niet achter klimaatakkoorden, wij willen niet duurzaam zijn". Ook al kregen we dan een beetje subsidie bij het moderniseren van de verwarming, het investeren in zonnepanelen en zonneboiler de rekening blijft in het nadeel van alle eigenaars van zonnepanelen die na het tijdperk van de certificaten investeringen gedaan hebben. Blijkbaar is de graad van goed bestuur, consistentie en transparantie omgekeerd evenredig met het aantal leden van de machten - zowel bestuurlijk als rechterlijk- in onze maatschappij. Ik ben echt heel benieuwd om te weten wat de compensatieregeling zal inhouden. En uiteindelijk gaan we die toch maar weer eens een keer zelf betalen via onze belastingen. Wie gaat het anders betalen?

Nuttig

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
Nuttig

Ik ben voor een groepsvordering! Wat kan Testaankoop nu al voorleggen als actie?Wat wordt er gepland?

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021
, Gereageerd:

We zijn ermee bezig achter de schermen, momenteel overlopen we de opties en zullen hier weldra over berichten. Hou dus onze diverse kanalen in de gaten voor meer nieuws. ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021

Hallo het is altijd de kleine man dat bedrogen wordt . Misschien zou men eens alle premies moeten afschaffen van groene certificaten. Grote velden met enorm veel zonnepanelen strijken de poen op. Laat ze dat eerst eens afnemen en laat de terugdraaiende meter voor de mensen terugdraaien zoals beloofd. Hoe kan de staat de bevolking zo bedriegen volgens mij kan dat alleen maar omdat er heel grote gangsters zitten die beslissingen nemen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021
, Gereageerd:

Hallo, er zijn ook kleine particulieren die investeerde in panelen inclusief groene stroomcertificaten.
Het gaat erom dat gemaakte afspraken moeten nagekomen worden.

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021

Zal Test Aankoop een groepsvordering doen tegen de Vlaamse regering wegens woordbreuk ?
De compensatie moet zijn voor 15 jaar : betaalde elektriciteitsfactuur zonder terugdraaiende teller - factuur zoals het zou geweest zijn met terugdraaiende teller. Dit kan elk jaar gemakkelijk (automatisch) berekend en teruggestort worden.

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
, Gereageerd:

Er mag ook geen discriminatie zijn tussen mensen mer digitale meter en mensen met analoge meter (waarvan de installatie naar ik verneem mogelijk uitgesteld is van eind 2022 tot eind 2029

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
, Gereageerd:

Ik zou ook graag weten wat juridisch mogelijk is.

Nuttig

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
, Gereageerd:
Nuttig

Niets, tegen een uitspraak van het Grondwettelijk Hof kan je niet procederen...

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021
, Gereageerd:

Klopt. Bovendien is het zo dat je op zich geen contract met de Vlaamse overheid hebt gesloten maar wel met een installateur van zonnepanelen. Toen de installateurs een goed rendement via de terugdraaiende teller beloofden, baseerden zij zich op de wetgeving ter zake zoals die gold op het moment dat de contracten werden gesloten. Zij waren daarbij te goeder trouw, zij konden op zich niet weten dat de hele regeling op de schop zou gaan. Toch overlopen we de diverse pistes en bekijken wat we kunnen doen en op welke manier. Wordt dus nog vervolgd. ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021

het overdag gebruiken van eigen stroom , hoe kan dat in hemels naam als je een fulltime job hebt
daarbij even je kookvuur en of oven tergelijkertijd aanzetten (10KWpeak omdat je met termostaatschakelaars zit ) en je zit los over het vermogen van 3a 4 KW dat je zonnepanelen maximaal kunnen leveren

een batterij neen toch , heeft enkel nut om dagelijks opbrengst te verschuiven naar de nacht toe , in de winter is er quasie geen opbrengst

een elektrische auto in mijn geval enkel snachts opladen om overdag naar je werk te rijden
redenering klopt hier ook niet helemaal

mijn opinie zorg dat er een acceptable prijs voor geinjecteerde stroon naar het net die nu maximaal 4 eurocent is ( waarvan wij mogelijks nog de btw moeten terugstorten)

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
, Gereageerd:

Tussen uw redenering valt geen speld te steken: volledig correct, het zijn ook de bedenkingen die ik zelf maak. Een en ander doet me aan het wondermooie en diepzinnige sprookje van Andersen denken: iedereen prees de magnifieke kleren van de keizer in een praalstoet tot een jong, onbevangen meisje zei: ‘Maar de keizer is naakt!’

Nuttig

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
Nuttig

Hoe kun je digitale meter weigeren?

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/01/2021
, Gereageerd:

Beste Guy, je kan de vervanging van je analoge meter door een digitale niet weigeren, hoogstens uitstellen. Volgens onze informatie zouden de eigenaars van zonnepanelen niet langer prioritair zijn voor de installatie van zo'n meter. Meer info vind je in ons dossier via de link: https://bit.ly/2NfcPca  ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/01/2021

Kun je een digitale meter weigeren? En tot wanneer?

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/01/2021
, Gereageerd:

Laat mij dringend weten aub
Bij mij worden de zonepanelen geplaats in februari 2021
Heeft geen zin meer voor te plaatsen toch
ik haal dat niet meer uit mijn eigen geld van de lening per maand

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/01/2021

Kun je een digitale meter weigeren? En tot wanneer?

Dit project wordt gefinancierd door het onderzoeks-en innovatieprogramma Horizon 2020 van EU, in het kader van de subsidieovereenkomst n° 749402.
De EU is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en voor elk gebruik van deze informatie.