laatst gewijzigd op: 05/08/2020

VREG ziet garantie voor eigenaars zonnepanelen niet zitten, wat denk jij?

De Vlaamse regulator VREG is voorstander van de digitale meter, maar geeft een negatief advies over één van de amendementen bij het decreet over deze meter.

Het betreffende amendement stelt dat eigenaars van zonnepanelen, vóór 2020 geplaatst, de keuze krijgen tussen de oude tarifering, met terugdraaiende teller én prosumententarief, en het nieuwe systeem waarbij de nettarieven betaald worden op basis van wat effectief op het net gezet wordt en wat er afgehaald wordt.

De VREG oordeelt dat dit discriminatie is tussen de gebruikers en steunt dit amendement niet.

 

Wij vinden het alleszins onbegrijpelijk dat de discussie nog steeds niet afgesloten lijkt. Dit belemmert de uitrol van zonnepanelen en de digitale meters; er is nood aan een duidelijk en stabiel beleidskader.

Volgens ons is het cruciaal dat er niet geraakt wordt aan de rentabiliteit van de investering, wat niet gegarandeerd wordt voor sommige groepen door het nieuwe systeem. De keuze moet bij de consument liggen, die zijn eigen situatie het best kan inschatten. En wil men het nieuwe systeem promoten waarbij zelfconsumptie op het ogenblik dat je eigen stroom wordt geproduceerd, des te belangrijker wordt, dan zou men ook de garantie kunnen inbouwen dat je nooit meer betaalt dan met de bestaande regeling (terugdraaiende teller + prosumententarief), naar het voorbeeld van Wallonië.

Wij zijn benieuwd naar jouw mening hierover, laat van je horen hieronder!

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

33 reacties

sorteer op :
U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
07/07/2020

Beste Caroline, Ik vindt uw stelling wel heel scherp. dus omdat ik en mijn vrouw hard werkende zijn en dit vele onder ons mogen wij geen eigen stroom opwekken en eventueel ervan genieten! Het is niet omdat u of wie dan ook geen panelen kunnen leggen moet de rest maar boeten! Indien jij dit zo oneerlijk vindt schiet uw pijlen af naar al die ministers die hier hun zakken vullen en de bevolking in de waan laten! als dit dan toch zo oneerlijk is dan moeten ook alle groencertificaten ook weg hé want dat is de boosdoener van heel het verhaal, firma's die miljoenen incasseren op de rug van de kleine man! waar is daar de eerlijkheid van jij maar zagen dat een simpele burgen 10 paneeltjes heeft. U spreekt over geen gemeenschappelijke groep met zonnepanelen maar als u nu al van uw tak maakt wat gaat het dan de volgende keer zijn, mijn buur heeft duurdere schoenen dan mijn en dat is ook niet eerlijk!

De vreg is hier geen neutrale instelling en kijk enkel van waar de centen komen en pure vriendjes politiek! Indien de mogelijk is om af te schakelen van het net zouden velen dit moeten doen en de grote leveranciers zouden dan eventueel anders beginnen fluiten. De meeste kosten die bij de eclectische factuur zitten zijn belastingen en heffingen die terug naar de staat gaan! En naar de ministers die niet liever hebben wat reken nu eens zelf hoeveel ministers heeft Belgie vergelijk dit eens met vele andere landen per 100000mensen. Belgie is een van een van de koplopers om heffingen op dit en dat in te voeren, vergeleken met andere landen.

Waar de overheid schrik van heeft is dat mensen zich gaan beginnen afsluiten, en indien mogelijk op batterijen gaan gaan werken. Rendabel is dit nog voorlopig niet zeker in de winter zijn er problemen maar dit is snel opgelost met een generator! Als mijn kosten gelijk blijven of ik niet op het net aangesloten blijf of ik betaal dezelfde kosten door een generator te zetten dan ben ik zeker weg van het net!

Kunnen ze hun illegale taksen steken waar de zon niet komt!

Het beste

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
12/07/2020
, Gereageerd:

Wat ik vrees is dat ze snel een nieuwe aanvulling op het decreet gaan maken, en een prosumententarief gaan heffen op het bezit van batterijen!! Als het er op aankomt zijn ze heel vindingrijk. Dan staan ze stom dat de Belgen kampioenen zijn in het omzeilen van al die wetten! Waarschijnlijk zijn er nu al vele ZP bezitters dier er van dromen een kleine community op te richten, waar een aantal systemen gaan aangesloten worden zodat ze byebye kunnen zeggen aan het openbaar net. We wachten af.....

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
05/07/2020

Dan is er nog de frauduleuze praktijk van EANDIS ( Fluvius ) die ook nog verder moet uitgeklaard worden door de VREG : heel interessant hoe EANDIS ons iets laat geloven.
- aan de prosument wordt een nettarief aangerekend : prosumententarief
- de stroom geproduceerd door de prosument gaat naar de buur die geen zonnepanelen heeft
- het net wordt praktisch niet gebruikt want de stroom neemt zijn kortste weg
- de buur die geen zonnepanelen heeft betaald wel nettarief op het geleverde door de buur
- het totaal netwerk wordt door PV ( zonnepaneel woningen die injecteren in net) veel minder belast, dat betekent dat een netversterking door EANDIS om de 10 jaar niet meer nodig is.
Vergeet niet dat volgens de wetten van Kirchhoff, 2 stromen in verschillende richtingen aanleiding geven tot een totale stroom die minder is . ( stroom van onderstation is in tegenstroom met stroom geleverd van zonnepanelen)
Dus als een consument stroom injecteert in het net is dat een VERMINDERING van zijn aandeel in de netbelasting en geen vermeerdering.
De distributie netbeheerder ( EANDIS) heeft dit zelfs graag. Dus de kassa draait bij EANDIS 3 maal en de prosumententarief is bewust frauduleuz ( dient om de dure GSC’s terug te betalen)

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
15/09/2019

Ben van mening dat de Vreg niet voor de consument kiest,trouwens wat hebben ze er al een zootje van gemaakt de laatste jaren,de energie is nog nooit zo duur geweest, dus ze doen hun werk niet en ,dus tijd om de Vreg op te doeken ,digitale meters is voor mij ok.maar als je de Greg hun intenties leest ,gaat het voor de verbruiker nog meer geld kosten,dus tijd voor TEST AANKO

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
20/09/2019
, Gereageerd:

Dank je voor de steun! Het staat de VREG dan wel vrij om naar het Grondwettelijk Hof te stappen, maar wij pleiten al jaren voor een stabiel rechtskader en we betreuren de aanhoudende onduidelijkheid én onzekerheid voor de consument ten zeerste. Wij wachten de beslissing van het Grondwettelijk Hof nog even af. ^Bertrand

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
08/10/2019
, Gereageerd:

Is het afwachten van de beslissing van het Grondwettelijk hof een grondige(wettelijke) reden om voor de plaatsing van een slimme meter uitstel te vragen, tot dit Grondwettelijk Hof een uitspraak heeft gedaan?
Hoe formuleer ik dit het best wanneer ik het verzoek krijg om toegelaten te worden in mijn woning(tijdstip afspraak) om een slimme meter te komen plaatsen?

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
12/12/2019
, Gereageerd:

Hallo,
Wij betreuren dat er telkens opnieuw onzekerheid wordt gecreëerd voor wie in zonnepanelen investeert. Zie ook: www.test-aankoop.be/.../zonnepanelen-en-digitale-meter-opnieuw-onzekerheid ^Pol

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
13/09/2019

Naar mijn mening ziet de vreg de inmenging van de politiek in de tariefstructuren niet zitten. De tarifiering was tot nu toe het alleenrecht van de vreg en met dit amendement bepaalt de politiek dat de prosument nu kan kiezen tussen 2 tarieven. Dat vinden ze niet leuk. Trouwens op hun website kondigen ze een consultatie aan van de netgebruikers betreffende die overgang naar een nieuwe tariefstructuur die vanaf 1 jan 2022 doorgevoerd wordt en die meer gebaseerd is op capaciteitsvoorziening dan op effectief verbruik van het net. De distributiekosten zouden eerdere gebaseerd worden op de effectieve kosten die de netbeheerders moeten ophoesten om het net aan te passen aan het nieuwe en toekomstig gebruik van het net ivm zonneproductie, laadpalen voor electr voertuigen, warmtepompen enz.
Het grote gevaar is de ongecontroleerde piekproductie en of de piekafname die een te zware belasting van het net kan veroorzaken. De kosten om de capaciteit aan te passen aan de noden zullen dus doorgerekend worden aan de gebruikers. De rentabiliteit van zonnepanelen zal dus vanaf dan afhangen van de mate waarin men piekstromen kan vermijden.
Ik lees in hun tekst oa : Vermits de distributienettarieven een afspiegeling van de werkelijke kosten moeten zijn, heeft een verlaging van de tarieven bij sommige netgebruikers, ten gevolge van een nieuwe tariefstructuur, in aanwezigheid van dezelfde kosten voor de distributienetbeheerders tot gevolg dat anderen hogere tarieven zullen betalen.
Ik hoop dat testaankoop deze consultatie kan benutten om de garantie af te dwingen dat we nooit meer zullen moeten betalen dan de huidige regeling..

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
20/09/2019
, Gereageerd:

Alvast bedankt voor je steun. Wij vinden sowieso dat de consument niet het kind van de rekening mag zijn! Je moet als consument zelf kunnen kiezen of je al dan niet een digitale meter wenst te plaatsen of het communicatiesysteem wilt uitschakelen. ^Bertrand

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
22/08/2019

Laat me duidelijk zijn wat de VREG doet is de positie van grote energie bedrijven verdedigen integenstelling tot wat haar opdracht is : deze van onafhankelijk orgaan!
Grote energiebedrijven produceren massa's zonneenergie op piekuren en nu moet daar de kleine buirger die ocharme 9 paneeltjes op zijn dak heeft voor boeten want hij zal geen cent meer opbrengst hebben van zijn zonnepanelen: investering zal negatief uitdraaien.
Hij had beter geinvesteerd in aandelen dan had hij 30% opbrengst gehad.
Ongeloofelijk hoe onze huidige regeringen (NVA en MR/OPENVLD) hun vriendjes bevoordelen.
Dank zij de politiek van verdeel en heers betaald de burger het gelag en wordt hem een rad voor de ogen gedraaid.
GEEN digitale meter : geen jobsafschaffing, geen dure investeringen en nog meer elektriciteitsverbruik + extra investeringen in computers die op hun beurt weer elektriciteits verbruiken. Waardoor we nog meer energie tekort komen.

Laten we beter de uitvindingen van Nicola Tesla in de praktijk brengen : draadloze energie overdracht = geen VREG of EANDIS meer nodig. Geen kabels in de grond enkel een ontvanger met een Tesla coil en een meter als je perse gratis energie wil aanrekenen.
Voor hen die het niet geloofd : dit is op history channel bewezen dat uitvindingen van Nicola Tesla werken door wetenschappers !
Hij had ook een manier om aan gratis energie te komen van onze zon.
Maar ja, daar zijn onze energie maatschappijen niet gelukkig mee.

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
20/09/2019
, Gereageerd:

Er heerst momenteel nog te veel onduidelijkheid. Het staat vast dat elke prosument nog tot 31/12/2020 recht heeft op het volledige compensatiemechanisme waarbij de teller volledig terugdraait en waarbij men het prosumententarief betaalt. Zelfs wanneer er een digitale meter wordt geïnstalleerd die dan virtueel zal terugdraaien (door de afname te verminderen met de injectie op de factuur) is dat het geval.
Er bestaat op dit moment geen duidelijkheid over hoe de nettarieven zullen worden aangerekend vanaf 2021, daarvoor wachten wij de uitspraak van het Grondwettelijk Hof nog af.
Wie nu een digitale meter krijgt, blijft automatisch in het huidige systeem van volledige compensatie (virtueel terugdraaiende teller en prosumententarief). Je kan ervoor kiezen om in het nieuwe systeem te stappen, maar de keuze is dan ook meteen definitief en onherroepelijk.
Wij vinden sowieso dat de consumenet de keuze moest krijgen of ie al dan niet een digitale meter wil! ^Bertrand

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
25/06/2019

Ik had de keuze: mijn spaarcentjes opdoen aan reizen en leuke dingen of investeren in zonnepanelen. Ik koos voor het laatste omwille van de milieuveranderingen. Had ik vandaag dezelfde keuze kunnen maken, had ik 100% voor mijn eerste optie gegaan. Nu voel ik mij in de zak gezet. Als ik nu een goede prijs krijg voor mijn panelen en omvormer vliegen die meteen van mijn dak.

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
05/08/2020
, Gereageerd:

Ik begrijp je frustratie! Toen wij een nieuw huis bouwden, kozen we voor de dure, maar milieuvriendelijke warmtepomp die voor een groot deel kon worden gecompenseerd door zonnepanelen. Zowel voor zonnepanelen als voor warmtepompen zijn de spelregels veranderd, ipv milieuvriendelijke energie-opwekking te bevoordelen, wordt aardgas bevoordeeld, een fossiele energiebron. Voortdurend hoort men politici zeggen dat er een belasting op CO2 moet komen, maar die komt er niet, inmiddels bouwen bouwpromotoren volop appartementen op basis van gas als energiebron, omdat het zoveel goedkoper is dan een warmtepomp. Daardoor zal geen enkele politieke partij een belasting op gas durven heffen, want er zijn te veel mensen die daardoor worden getroffen en blijven de warmtepompen witte raven. Prachtig energiebeleid op weg naar een groene toekomst!

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
18/06/2019

Beste Caroline ik heb de vreg nooit horen klagen over discriminatie tussen gebruikers wanneer er miljoenen aan groene stroom certificaten moest uitbetaald worden aan de zogenaamde betere klasse die toen wel al zonnepanelen konden plaatsen terwijl het voor velen noch te duur was.
Met beleefde groeten,
Frans

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
10/07/2020
, Gereageerd:

De GSC’s ( Freya Certificaten) , worden daarna en nu nog verder gecompenseerd door de prosumententarief en verder door het afschaffen van het principe van terugdraaiende teller voor distributienettarief.De immense grote put van de GSC’s moet gevuld worden.
De digitale meters zouden betaald worden door de Chinezen, maar de Chinese deal met Eandis ( Fluvius) is afgesprongen. En iemand moet nu de digitale meters betalen....zoals altijd wordt dit in verdoken vorm DE CONSUMENT.
Dan is er nog de frauduleuze praktijk van EANDIS ( Fluvius ) die ook nog verder moet uitgeklaard worden door de VREG : heel interessant hoe EANDIS ons iets laat geloven.
- aan de prosument wordt een nettarief aangerekend : prosumententarief
- de stroom geproduceerd door de prosument gaat naar de buur die geen zonnepanelen heeft
- het net wordt praktisch niet gebruikt want de stroom neemt zijn kortste weg
- de buur die geen zonnepanelen heeft betaald wel nettarief op het geleverde door de buur
- het totaal netwerk wordt door PV ( zonnepaneel woningen die injecteren in net) veel minder belast, dat betekent dat een netversterking door EANDIS om de 10 jaar niet meer nodig is.
Vergeet niet dat volgens de wetten van Kirchhoff, 2 stromen in verschillende richtingen aanleiding geven tot een totale stroom die minder is . ( stroom van onderstation is in tegenstroom met stroom geleverd van zonnepanelen)
Dus als een consument stroom injecteert in het net is dat een VERMINDERING van zijn aandeel in de netbelasting en geen vermeerdering.
De distributie netbeheerder ( EANDIS) heeft dit zelfs graag. Dus de kassa draait bij EANDIS 3 maal en de prosumententarief is bewust frauduleuz ( dient om de dure GSC’s terug te betalen)

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
13/06/2019

om het energieprobleem te kunnen vooruit helpen, is het hoogtijd dat de regeringsleiders eens gaan beslissen hoe het verder moet met de energievoorziening,als men blijft rekening houden met ieder zijn zeg (eigen belang) komt men in de toekomst in een uitzichtloze situatie terecht.

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
13/06/2019

eerst mensen motiveren om zonnepanelen en daarna extra kosten aanrekenen (gangster praktijken) . Ik dacht dat Belgie één land was . Onze Walen hebben anderen tarieven , iedereen gelijk voor de wet dacht ik , niet dus. zelf de tarieven verschillen in heel het land. Ik ben een gewone werkende man . alles moet gelijk zijn, dat ze daar is aan werken.

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
20/09/2019
, Gereageerd:

Energie is inderdaad een gewestelijke bevoegdheid waardoor we nu met verschillen zitten tussen de gewesten. De Vlaamse regering besliste om het huidige compensatiemechanisme van de terugdraaiende teller te behouden voor een periode van 15 jaar vanaf indienstname van de installatie voor wie voor 2021 zonnepanelen installeert. De VREG vindt deze beslissing discriminerend en meent dat haar tariefbevoegdheid als regulator wordt aangetast door de regering. Daarom hebben ze een procedure gestart bij het Grondwettelijk Hof. Wij komen daar zeker later nog op terug! ^Bertrand

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
16/04/2019

hoi , ik blijf erbij , het is pure diefstal , net de berekening gedaan via de vreg en wij verliezen zo een 65 procent van onze opbrengst , we doen er alles aan om meer te verbruiken overdag maar als wij niet thuis zijn dan willen we ook geen wasmachine die haar werk doet , hebben reeds een woningbrand achter de rug en nee nooit meer . Vindt zelfs de berekening van de vreg voor heel veel mensen moeilijk in te vullen , ben zelf niet zo een domme maar heb er toch even 1u30 aan bezig geweest om het in te vullen en weet nog steeds niet wat ik moet doen

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
17/04/2019
, Gereageerd:

Hallo,

De meeste berekeningen zijn inderdaad niet zo eenvoudig om in te vullen voor iemand die daar niet alle dagen mee werkt. Onze Energiediens helpt je graag verder, bel ons gerust even op het nummer 02/542 33 86.  Is er iets specifieks waar je je vragen bij stelde? 

Nuttig
U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
08/04/2019
Nuttig

Er bestaat een contract tussen de overheid en de eigenaars van zonnepanelen, o.a. voor wat betreft de terugdraaiende meter. en nutteloze organisatie als de VREG heeft daar NIETS mee te maken. Het voorstel van de VREG is te dwaas om te bestaan, nl. de eigen elektriciteit gebruiken wanneer ze opgewekt wordt. Overdag zijn de meeste mensen niet thuis en verbruiken ze bijgevolg geen stroom. Op de wijze van de Vreg gaat elk voordeel verloren en hebben zonnepanelen voor de eigenaar geen enkel nut meer.
De Vreg vergeet ook de oorsprong van de zonnepanelen. Zonnepanelen bij privépersonen moesten er juist voor zorgen dat de leveranciers hun opgelegde quota groene stroom zouden halen.

Wat verder de domme limme meter betreft, die kost alleen maar geld en heeft geen enkel voordeel.

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
20/04/2019
, Gereageerd:

Zeer juist! Enerzijds wil men de quota voor groene energie halen en spoort men de bevolking aan te investeren in zonnepanelen, anderzijds gunt men de investeerders geen voordeel, een moeilijk op te lossen paradox. Tegelijkertijd worden de regels voortdurend veranderd.

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
20/09/2019
, Gereageerd:

Er is geen eensluitend antwoord op de vraag of je er nu voordeel mee doet of niet. Dit hangt volledig af van je eigen verbruiksprofiel. Wie zijn verbruik zoveel mogelijk kan verleggen naar het moment waarop de zon schijnt (door bv de wasmachine en vaatwas overdag te laten draaien), zal er meer van profiteren omdat je minder zal betalen dan het huidige prosumententarief.
Dit prosumententarief is namelijk een forfaitaire netvergoeding (gebaseerd op het vermogen van de omvormer), waar je zelf als consument geen vat op hebt. In het nieuwe systeem kan je als consument wel een actievere rol spelen en je netkosten verlagen door je gedrag aan te passen.
Er zijn wel limieten aan de hoeveelheid verbruik die je kunt afstemmen op de eigen productie en de mogelijkheden om het verbruik te sturen zijn momenteel nog beperkt . De VREG heeft een simulator gelanceerd om te berekenen welk systeem het meest voordelig is voor jouw situatie ( simulatordigitalemeter.vreg.be/ ). Kijk gerust ook even in ons dossier https://bit.ly/2kKtlTI . ^Bertrand

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
05/08/2020
, Gereageerd:

De simulator geeft geen enkele garantie (dit staat er duidelijk bij!) en een *** kan vermoeden dat het klinklare onzin is, verpakt in pseudo-wetenschap. Gezond boerenverstand zeg dat je altijd nadeel hebt, want in de winter brengen zonnepanelen nauwelijks iets op en dan verbruik je het meest, of je nu je wasmachine aanzet en strijkt of niet! Je kunt bovendien niet alle dagen wassen of strijken en ‘s avonds kook je!

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
30/03/2019

Als men zonnepanelen plaatst is dat een eigen keuze. Niet alle gebruikers hebben die keuze omdat ze ofwel in een huurhuis wonen ofwel gewoon de financiële middelen niet hebben. Dus is dit inderdaad een discriminatie omdat zij geen eigen electriciteit kunnen produceren noch verkopen en dus verplicht worden dure tarieven en de voordelen van de eigenaars van zonnepanelen te betalen. Het meest rechtvaardig zou zijn als alle individuele zonnepanelen worden afgeschaft en enkel nog collectieve milieuverantwoorde electriciteit worden geproduceerd plaatselijk (vb per stad, per streek) en onder de vorm van een coöperatieve vennootschap. Op die manier betaalt elke gebruiker hetzelfde tarief en deelt tevens in de eventuele winst.

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
05/08/2020
, Gereageerd:

Als dit discriminatie is, dan wemelt het in de maatschappij van discriminatie: het ene appartement heeft een betere ligging dan het andere, mijn buurman wint de lotto en ik niet, maar hoeft er geen belasting op te betalen, het ene dak ligt meer naar het zuiden dan het andere, de ene kan van een promotie genieten waarvoor de andere te laat is, het ene kind geraakt op school ingeschreven omdat de ouders van het andere een kwartiertje later zijn aangekomen bij de inschrijving, mijn huis ligt zodanig dat ik veel files heb, maar dat van mijn broer zodanig dat hij er nauwelijks heeft... Met andere woorden met deze dooddoener kun je een hele maatschappij ontregelen (overigens ons vorige huis was totaal ongeschikt voor zonnepanelen waardoor we certificaten hebben misgelopen!).

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
14/06/2019
, Gereageerd:

Het is NIET altijd eigen keuze: bij nieuwbouw is er verplichting. Bij ons was dat de enige mogelijkheid om aan de voorschriften te voldoen. Met het huidige instabiel beleid had ik nooit panelen geplaatst indien ik de keuze had.

Nuttig
U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
13/06/2019
, Gereageerd:
Nuttig

sorry Griet u mening is kort door de bocht. ze hebben de mensen gemotiveerd met hun premies en nu extra kosten aanrekenen dat klopt niet . Ze hadden maar niks moeten doen dan waren er nu niet zoveel zonnepanelen en moesten ze niet extra geld gaan zoeken omdat ze geld uitgeven dat ze in feite niet hebben. onze electriciteit in nergens duren dan ik dit klein landje , triestig.

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
13/06/2019
, Gereageerd:

fout gemaakt: de electriciteit is nergens duurder dan in Belgie

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
23/07/2019
, Gereageerd:

nl.globalpetrolprices.com/.../
België staat op plaats 4, na Bermuda, Duitsland en Denemarken.
Die website vermeldt een elektriciteitsprijs van 0,32 $ /kWh
Aan de huidige $ koers betaal ik overigens iets minder: 0,306

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
20/09/2019
, Gereageerd:

Elktriciteit is en blijft in ieder geval heel, heel duur in België en we blijven ons verder inzetten voor een goedkopere eindafrekening voor alle Belgen. Meer over onze inspanningen hieromtrent kan je lezen in dit dossier: https://bit.ly/2h3gOFG . ^Bertrand

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
20/04/2019
, Gereageerd:

Geachte, geen enkele firma doet investeringen zonder er winst uit te puren, anders gaat ze bankroet. Ook van privé-personen kun je niet verlangen dat ze helpen om groene quota te halen zonder dat er voor hen een voordeel is en het gaat hier niet over woekerwinsten met stroomcertificaten zoals bepaalde firma’s halen. Wat betreft discriminatie, als men die wil zoeken, vindt men ze gemakkelijk. Een leraar of staatsbediende krijgt geen firmawagen, waarmee hij ook privé verplaatsingen kan doen... Bovendien is zelfs in Vlaanderen de elektriciteitsprijzen niet eens overal gelijk!

U bent niet ingelogd. Gelieve in te loggen of te
08/04/2019
, Gereageerd:

Het gaat hier niet over de mogelijkheid om wel of niet zonnepanelen te plaatsen. De filosofie is dat mensen met zonnepanelen hun stroom verkopen aan de leveranciers, zoals een bakker zijn brood verkoopt aan de klant. Meer is dat niet.

Dit project wordt gefinancierd door het onderzoeks-en innovatieprogramma Horizon 2020 van EU, in het kader van de subsidieovereenkomst n° 749402.
De EU is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en voor elk gebruik van deze informatie.