laatst gewijzigd op: 22/08/2019

Wat zijn de kosten aangerekend voor een overschrijving vanuit Zwitserland naar Belgie? (i) in CHF, (ii) in Euro?

ik heb deze vraag bij verschillende banken gesteld en krijg geen of slechts gedeeltelijke informatie. Ook op de websites van de grote banken is er geen specificatie van de kosten, hoewel er meestal een vaste administratiekost wordt aangeerekend.

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

1 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

22/08/2019

Geachte,

 

Er is een groot verschil als u de overschrijving uitvoert in Euro of in CHF.

 Indien u een overschrijving in Euro uitvoert gaat het over een SEPA-overschrijving.

 Kort samengevat : bij SEPA-overschrijvingen wordt er geen onderscheid meer gemaakt naargelang het land waar men woont: alle betalingen zijn ‘interne betalingen’ binnen Europa.

SEPA geldt enkel voor betalingen in euro (EUR), inclusief betalingen in euro voor sommige landen die niet tot de eurozone (Zweden bijvoorbeeld) en zelfs niet tot de Europese Unie behoren, maar wel tot de SEPA-zone (bijv. Zwitserland, Noorwegen, Monaco, ...).

 De SEPA-opdracht dient correct te zijn en volledig ingevuld. Dat wil zeggen: 

  • Het bedrag van de overschrijving is uitgedrukt in euro en de munt van de opdrachtgevende rekening is de euro.
  • Het IBAN van de begunstigde en de BIC van de bankier van de begunstigde zijn correct en stemmen met elkaar overeen
  • De naam- en adresgegevens van de begunstigde zijn volledig
  • Het IBAN van de opdrachtgever is correct en de naam- en adresgegevens van de opdrachtgever zijn volledig

 Het uitvoeren van een SEPA-overschrijving (= Europese overschrijving) is gratis.

 Indien de bovenvermelde voorwaarden niet worden vervuld gaat de transactie automatisch over naar het statuut ‘internationale overschrijving’.

 Bij een internationale overschrijving worden wel degelijk kosten aangerekend. Meestal wordt er een bepaald percentage wordt aangerekend (bvb: bij KBC 0.121%), met eventueel een minimumbedrag en een maximum bedrag.

 Voor kleine internationale overschrijvingen, bijvoorbeeld 25 euro, kan de dienstverlening kosteloos zijn.

 Elke bank is vrij deze diensten naar eigen goeddunken te bepalen. Er is, met andere woorden, geen uniformiteit voor de mogelijke kosten.

 Daaruit vloeit voort dat enkel de betrokken bank van uitvoering de kostensamenstelling kan meedelen. Omdat er bij internationale overschrijvingen vaak beroep gedaan moet worden op andere lokale banken die als tussenpersoon fungeren tussen de opdrachtgevende bank en de uiteindelijke bank van ontvangst, kan het zijn dat uw bank de kosten niet voor 100% kan voorspellen. De ‘tussenpersoon-bank’ kan een partner zijn waar de bank voordien nog niet mee heeft gewerkt, of waarvan de tarificatie niet op voorhand wordt meegedeeld.

Tot slot geven we nog even mee dat er bij internationale betalingen bepaald kan worden wie van beide partijen welk deel van de kosten betaalt: de opdrachtgever, de ontvanger of beiden.

 Indien u veel belang hecht aan de transfertkosten (en dus minder aan de wisselkoers) adviseren wij u de overschrijving Zwitserland - België uit te voeren in EUR via een rekening die al in Euro staat.

 Test Aankoop Invest hoopt u van dienst te zijn geweest.

 Aarzel niet om ons te contacteren indien er iets niet duidelijk zou zijn.

^Pol