laatst gewijzigd op: 24/09/2021

Belastingverhoging door kleine fout...?!

Op 1 september kregen we een aangetekende brief toegezonden van FOD belastingdienst.

In deze brief werd vermeld dat we een fout hebben gemaakt bij het aangeven van onze belastingen. Welbepaald: ik heb bij mijn partner ons zoontje ook aangeven bij code 1036. In mijn belastingsbrief heb ik ons zoontje bij code 1030 gezet omdat ik zogezegd het gezinshoofd ben. 

Code 1030 stelt zich als volgt: aantal kinderen die fiscaal ten uwe laste zijn van de andere ouder, maar voor wie de helft van het belastingvoordeel aan u moet worden toegekend door de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de kinderen.

Mij leek dit de juiste code voor mijn partner, anders leek hij in zijn gehele belastingbrief nergens een verwijzing te hebben dat hij een zoontje heeft...

Het is de eerste keer dat wij een belastingsbrief invullen met een zoontje erbij.

Al de jaren voordien nooit een fout gemaakt. Erger nog...de belastingdienst heeft een fout gemaakt 5 jaar geleden waardoor ik te weinig terug getrokken heb. Zij hebben deze achteraf aangepast en hun fout toegegeven.

Dus nu dat wij voor de allereerste keer een kleine fout maken, zelfs geen fout zodat we minder zouden moeten betalen...krijgen wij direct een belastingverhoging van 10%.

Is dit niet wat extreem voor een eerste fout...?! 

Kunnen wij hier iets tegenin brengen?

Dat de fout aangepast moet worden, akkoord. Maar voor een eerste fout kan toch een waarschuwing gegeven worden. Niet?

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

1 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/09/2021

Dag Nathalie, in je antwoord aan de fiscus moet je duidelijk stellen dat het niet de bedoeling was om fraude te plegen en dat je van mening was dat het de juiste manier was om je zoontje fiscaal aan te geven. Meestal laat de fiscus die boete dan wel vallen. Als dit geweigerd wordt, dan kan je ook een beroep doen op de fiscale bemiddelingsdienst. Zie link: https://financien.belgium.be/nl/Contact/fiscale_bemiddelingsdienst  ^An