laatst gewijzigd op: 28/04/2022

Tweede verblijfstaks aan de Kust

Heb je een huis, een appartement of zelfs een stacaravan in Koksijde, De Panne of Knokke? Dan moet je een tweede verblijfstaks betalen. 

Maar in deze gemeenten betalen de inwoners geen aanvullende gemeentebelasting. Het is dus onrecht dat enkel de tweede verblijven wel belast worden.

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

30 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/04/2022

Op 09 februari 2022 op de testaankoop-website: "Vorig jaar al startte Test Aankoop een juridische procedure tegen de gemeente Koksijde over de verblijfstaks die de kustgemeente enkel aan de eigenaars van een tweede verblijf oplegt." Deze procedure tegen Koksijde is dus in 2021 gestart. Drie vragen:
- Is dit een groepsprocedure, of de behartiging van een individueel dossier ?
- Wat is de huidige status van deze procedure ?
- Wat is de timing voor de verdere stappen van deze procedure ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/04/2022

Op 09 februari 2022 op de testaankoop-website: "Vorig jaar al startte Test Aankoop een juridische procedure tegen de gemeente Koksijde over de verblijfstaks die de kustgemeente enkel aan de eigenaars van een tweede verblijf oplegt." Deze procedure tegen Koksijde is dus in 2021 gestart. Drie vragen:
- Is dit een groepsprocedure, of de behartiging van een individueel dossier ?
- Wat is de huidige status van deze procedure ?
- Wat is de timing voor de verdere stappen van deze procedure ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/04/2022

De moderator van deze discussie stelt telkens: "Zo kunnen wij je helpen de tweedeverblijfsbelasting terug te vorderen. Mvg, ^An ". Maar wat betekent dit ? Een groepsvordering vanuit Testaankoop, of dat toch iedere eigenaar zelf een procedure inspant ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/02/2022

Ik heb klacht ingediend in 2021 maar kreeg direct van de gemeente Koksijde terug dat dit door de gemeenteraad is afgekeurd.
Wat nu?
Moeten we nog iets verwachten of wat is de situatie?

Nuttig

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/10/2021
Nuttig

Vandaag aangetekend schrijven ontvangen als opvolging van mijn bezwaarschrift. Gemeentebestuur Koksijde is (natuurlijk) niet akkoord.
Beroep kan aangetekend worden bij fiscale kamer van de rechtbank van eerste aanleg in Brugge.
Doen ten individuele titel (advocaat inschakelen ? dure aangelegenheid ) of doet Test-aankoop iets ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/10/2021
, Gereageerd:

Beste Jan, heb je onlangs een aanslagbiljet voor de tweedeverblijfsbelasting (soms ook “belasting op de wooneenheden zonder domicilie” of “belasting op toeristische verblijfplaatsen” genoemd) van de gemeente De Panne, Koksijde of Knokke-Heist ontvangen? We raden aan om de belasting in eerste instantie te betalen. Welke stappen dien je te volgen? Daarna teken je binnen de drie maanden bezwaar aan bij de gemeente. Daarvoor kun je onze modelbrief gebruiken. De termijn begint op de derde werkdag na de verzenddatum van het aanslagbiljet. Je stuurt het bezwaar beter aangetekend.

De gemeente heeft zes maanden de tijd om een antwoord op je bezwaarschrift te geven. Ze zal verklaren, zoals je zelf aangeeft, dat ze niet bevoegd om is de wettigheid van haar belastingen te beoordelen. Dat antwoord heb je nodig om de belasting aan te vechten in de rechtbank. Je hebt drie maanden vanaf de beslissing van de gemeente om naar de rechtbank te stappen. Heb je geen antwoord gekregen, dan begint de termijn te lopen na het verstrijken van die zes maanden.

Wat kan je van ons verwachten? Wij behartigen deze zaak voor onze leden. Via het contactformulier kun je het aanslagbiljet van de gemeente, je bezwaarschrift en het antwoord van de gemeente uploaden. Zo kunnen wij je helpen de tweedeverblijfsbelasting terug te vorderen. Mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/10/2021

Ook in bezwaar tegen de onwettelijke en discriminerende gemeentebelasting a.j. 2021 voor 2° verblijven van de gemeente KOKSIJDE, verwacht één dezer reactie van het gemeentebestuur, GDC

Meld je aan om toegang te krijgen.

22/09/2021

beste moderator, bij het invullen van het bezwaarschrift heb ik de volgende vraag. De Panne : totaal bedrag aanslagbiljet 665€ . Onderverdeeld in 1. wooneenh. zonder domiclie 575€ en 2. milieu zonder domicilie. Vul ik enkel 575€ in ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/07/2021

Beste,
Mijn broer en ik zijn beide 1/2 eigenaars van een tweedeverblijf.
Dienen wij best samen een bezwaarschrift in of doen we dit beter apart.
Mijn broer is geen lid van test aankoop, maar ik wel.

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/07/2021

Beste An ,
heb geen antwoord ontvangen op mijn vraag .
Wat voor inwoners van Koksijde met een tweede verblijf?
Bij een vorige betwisting over de tweede verblijf belasting werd als argument voor de ongelijkheid aangevoerd dat de inwoners van Koksijde geen tweede verblijf belasting betaalden op hun tweede verblijf . Daarop heeft de gemeente gereageerd door ook de tweede verblijven van de inwoners te belasten , ongelijkheid weg.
Kunt u mij argumenten aanreiken om in mijn geval deze belasting te betwisten of moet ik aanhalen dat indien de tweede verblijf belasting voor niet inwoners van Koksijde onwettig is , dit ook zo is voor inwoners van Koksijde?
Zo blijven wij rondjes draaien.
Benieuwd naar je commentaar.
Vriendelijke groeten

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/07/2021

Officiële reactie van Koksijde :

"Lokaal Bestuur Koksijde reageert op publicaties Test Aankoop
Burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde is verontwaardigd over de manier waarop Test Aankoop doet uitschijnen dat de tweede verblijfbelasting in Koksijde onwettig is en moet vernietigd worden. Er is geen enkel voorafgaand overleg geweest met deze organisatie. Deze actie doet de deur volledig dicht en laat geen ruimte meer voor onderhandelingen. De vonnissen en arresten uit het verleden, waarnaar verwezen wordt, hebben alleen uitwerking op de in deze procedures betrokken partijen. België kent geen precedentenrechtspraak. De regelgeving inzake lokale fiscaliteit laat toe dat gemeenten tweede verblijfbelasting heffen. Dat gebeurt in het merendeel van de gemeenten in Vlaanderen en in het buitenland.

De gemeenteraad heeft haar belastingreglement 2020-2025 duidelijk en proactief gemotiveerd. Belangrijk om aan te stippen is dat ook inwoners met een tweede verblijf de belasting verschuldigd zijn. Iedereen die verblijft in Koksijde betaalt gemeentebelastingen: tweede verblijvers via de tweede verblijfbelasting, toeristen via toeristische logiesbelasting en inwoners via de algemene gemeentebelasting.

Om Koksijde leefbaar te houden, het sociaal leven te versterken en voldoende betaalbare woongelegenheden voor inwoners beschikbaar te hebben, wil de tweede verblijfbelasting eigenaars ertoe aanzetten hun tweede verblijf aan te bieden op de private huurmarkt voor permanente bewoning. Tweede verblijven zetten de woningmarkt echter zwaar onder druk en doet de vastgoedprijzen uit de pan swingen. Het zorgt voor vergrijzing en een vlucht van jonge gezinnen uit onze gemeente, die geen woning meer kunnen betalen. De cijfers daarover in de recente pers bewijzen deze trend.

Koksijde zal zijn koers rond de tweede verblijfbelasting blijven aanhouden en wacht het oordeel van de rechtbank in elk individueel dossier af waardoor het sop de kool niet waard is om te procederen. Hoe dan ook zullen alle rechtsmiddelen worden uitgeput, tot en met cassatie."

De kleine man kan deze langdurige procedure slagen niet aan .... en elk dossier wordt apart bekeken? Dus een type dossier heeft geen nut....

Meld je aan om toegang te krijgen.

30/03/2022
, Gereageerd:

Testaankoop misschien kunt u hierop reageren en dan specifiek op volgende statement
Om Koksijde leefbaar te houden, het sociaal leven te versterken en voldoende betaalbare woongelegenheden voor inwoners beschikbaar te hebben, wil de tweede verblijfbelasting eigenaars ertoe aanzetten hun tweede verblijf aan te bieden op de private huurmarkt voor permanente bewoning.
Tweede vakantie verblijf mogen niet permanent verhuurd worden ( geen domiciliëring mogelijk)krijgen die dan een verbeterde lees lagere 2 de verblijftaks hiervoor? We hebben geen protest gehoord van de gemeente als deze wet werd goedgekeurd

Meld je aan om toegang te krijgen.

05/07/2021
, Gereageerd:

financien.belgium.be/.../111-tarieven-gemeentebelasting-2021.pdf

Op bovenstaande link lees je toch dat inwoners van Koksijde geen algemene gemeentebelasting betalen ? Wat wordt dan bedoeld met de vermelding in je 2de paragraaf ?

vriendelijke groeten

Jan

Meld je aan om toegang te krijgen.

05/07/2021
, Gereageerd:

financien.belgium.be/.../111-tarieven-gemeentebelasting-2021.pdf

Als je bovenstaande link bekijkt, wat bedoel je dan met 'Iedereen die verblijft in Koksijde betaalt gemeentebelastingen ... inwoners via de algemene gemeentebelasting' ?

Nuttig

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/07/2021
Nuttig

Officiële reactie van Koksijde :

"Lokaal Bestuur Koksijde reageert op publicaties Test Aankoop
Burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde is verontwaardigd over de manier waarop Test Aankoop doet uitschijnen dat de tweede verblijfbelasting in Koksijde onwettig is en moet vernietigd worden. Er is geen enkel voorafgaand overleg geweest met deze organisatie. Deze actie doet de deur volledig dicht en laat geen ruimte meer voor onderhandelingen. De vonnissen en arresten uit het verleden, waarnaar verwezen wordt, hebben alleen uitwerking op de in deze procedures betrokken partijen. België kent geen precedentenrechtspraak. De regelgeving inzake lokale fiscaliteit laat toe dat gemeenten tweede verblijfbelasting heffen. Dat gebeurt in het merendeel van de gemeenten in Vlaanderen en in het buitenland.

De gemeenteraad heeft haar belastingreglement 2020-2025 duidelijk en proactief gemotiveerd. Belangrijk om aan te stippen is dat ook inwoners met een tweede verblijf de belasting verschuldigd zijn. Iedereen die verblijft in Koksijde betaalt gemeentebelastingen: tweede verblijvers via de tweede verblijfbelasting, toeristen via toeristische logiesbelasting en inwoners via de algemene gemeentebelasting.

Om Koksijde leefbaar te houden, het sociaal leven te versterken en voldoende betaalbare woongelegenheden voor inwoners beschikbaar te hebben, wil de tweede verblijfbelasting eigenaars ertoe aanzetten hun tweede verblijf aan te bieden op de private huurmarkt voor permanente bewoning. Tweede verblijven zetten de woningmarkt echter zwaar onder druk en doet de vastgoedprijzen uit de pan swingen. Het zorgt voor vergrijzing en een vlucht van jonge gezinnen uit onze gemeente, die geen woning meer kunnen betalen. De cijfers daarover in de recente pers bewijzen deze trend.

Koksijde zal zijn koers rond de tweede verblijfbelasting blijven aanhouden en wacht het oordeel van de rechtbank in elk individueel dossier af waardoor het sop de kool niet waard is om te procederen. Hoe dan ook zullen alle rechtsmiddelen worden uitgeput, tot en met cassatie."

De kleine man kan deze langdurige procedure slagen niet aan .... en elk dossier wordt apart bekeken? Dus een type dossier heeft geen nut....

Meld je aan om toegang te krijgen.

07/07/2021
, Gereageerd:

Hallo Maria-Helena, het is in elk geval een onterechte taks, de rechtspraak is hier duidelijk over, het is niet omdat die drie gemeenten volharden in de boosheid en ze niet alleen de belasting op tweede verblijven hebben verlengd tot 2025, maar zelfs verhoogd, dat men niet moet opkomen voor zijn rechten, integendeel. Ze redeneren wellicht dat de eigenaars zich de rompslomp van een gerechtelijke procedure willen besparen. Daarom roepen we op om bezwaar aan te tekenen, maar in eerste instantie wel te betalen. De gemeente heeft zes maanden de tijd om een antwoord op je bezwaarschrift te geven. Ze zal verklaren dat ze niet bevoegd om is de wettigheid van haar belastingen te beoordelen. Dat antwoord heb je nodig om de belasting aan te vechten in de rechtbank. Vele kleintjes kunnen een groot verschil maken en ook wij hebben hier onze schouders onder gezet en bieden juridische bijstand aan. ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/07/2021

Beste, deze betwisting 2de taks opstarten binnen de termijn, ok, modelbrief ook duidelijk, alleen wat zijn de gerechtskosten naast het lidmaatschap? Dat is voor mij niet zo duidelijk, wat valt er nu precies onder onbeperkte juridische ondersteuning. Alle juridische gerechtskosten? Maar wat als men deze zaak wint, wie betaalt deze gerechtskosten of onze taks terug, die gemeente (in ons geval Knokke?) Krijgen wij dan de totale som van wat er gestort is voor dat jaar volledig terug, is misschien zelfs iets meer vragen mogelijk als schadeclaim voor de voorgaande jaren. Wie draagt deze gerechtskosten? Niemand doet iets gratis hé. Sorry voor zoveel vragen, maar alvast dank je wel.

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/07/2021

Spijtig, Testaankoop neemt het plots op voor de kapitaalkrachtigen die een tweede verblijf in Koksijde en Knokke kunnen betalen. Kijk maar eens naar de prijzen op Immoweb. Dan gaan ze klagen dat ze een tweedeverblijftaks moeten betalen. Hoe is mogelijk dat nu deze groep van mensen jaloers zijn op de echte bewoners omdat ze nul procent gemeentebelastingen moeten betalen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/07/2021
, Gereageerd:

Euhm, veel eigenaars maken een switch. Men zet hun tweede verblijf in het binnenland, om te genieten van dit fiscaal voordeel wanneer hun vaste domicilie in Knokke staat. Daarom staat er alles zo verlaten bij, was onlangs nog in de media. Moeten daarom de kleine man die eerlijk is en hard werkt voor zijn tweede verblijf alles betalen voor die profiteurs die het systeem omzeilen?

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/07/2021
, Gereageerd:

Wat is dat nu voor een redenering? Deze gemeenten heffen een belasting die door de rechtbank al meermaals als onwettig is bestempeld. Het lijkt mij niet meer dan normaal dat de getroffenen die illegale belasting niet wensen te betalen en dat Test Aankoop het voor hen opneemt.
Wie is er hier jaloers?

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/07/2021

En hoe is het voor Oostende?

Meld je aan om toegang te krijgen.

30/06/2021

Ik bezit een appartement in Zeebrugge (Brugge dus) en kreeg op 5 juni '21 een aanslag 'belasting tweede verblijven' van € 1.000,- en een aanslag 'algemene milieubelasting' van € 60,-.
Mij is niet bekend of andere inwoners van Brugge deze belastingen ook betalen?
Weet iemand dit of heeft al iemand geprobeerd deze belastingen aan te vechten?

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/07/2021
, Gereageerd:

Het grote verschil is dat in de (in het artikel) genoemde gemeenten de bewoners helemaal GEEN belasting betalen via hun jaarlijkse belastingsaangifte. In Brugge betalen de inwoners wel 6,9 procent belasting bvb. In Koksijde, Knokke, Oostduinkerke,.... betalen de inwoners 0 procent op hun belastbaar inkomen. Dat is trouwens de reden waarom grootverdieners zich graag domiciliëren in deze gemeentes. Ikzelf woon in Brugge en betaal inderdaad ook die milieubelasting.

Nuttig

Meld je aan om toegang te krijgen.

30/06/2021
Nuttig

Kan TA dit niet ineens aanvechten ? Of moet echt ieder individu naar de rechter stappen ? En, hoe komt het eigenlijk dat deze gemeenten zo hardleers kunnen blijven ? Ze werden al meerdere keren veroordeeld, maar blijkbaar blijft het bij een veroordeling en wordt het vonnis helemaal niet afgedwongen.
Het komt er dus op neer dat de rechter telkenmale zijn vingertje op steekt "dat mag niet hé!" en dan rustig gaat zitten en wachten tot er weer iemand een klacht indient om dan weer het vingertje boven te halen...
... en dan klagen dat het gerecht achterstand oploopt, aja, als ze jaar na jaar dezelfde zaak moeten behandelen... dit is toch niet te begrijpen ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

07/07/2021
, Gereageerd:

Beste Luc, we volgen gewoon de procedure(s), en raden aan om eerst te betalen. Via het contactformulier kun je het aanslagbiljet van de gemeente, je bezwaarschrift en het antwoord van de gemeente uploaden. Zo kunnen wij je helpen de tweedeverblijfsbelasting terug te vorderen. ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

30/06/2021

Geldt dit ook niet voor Middelkerke - inwoners betalen hier ook geen bijkomende belastingen

Nuttig

Meld je aan om toegang te krijgen.

30/06/2021
, Gereageerd:
Nuttig

is dit ook zo in nieuwpoort?

Meld je aan om toegang te krijgen.

05/07/2021
, Gereageerd:

Beste Diane en Pascale, het gaat in dit geval enkel om de gemeenten De Panne, Koksijde en Knokke-Heist en voor tweedeverblijvers die er niet gedomicilieerd zijn. ^An 

Nuttig

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/07/2021
, Gereageerd:
Nuttig

Hoeveel mensen hebben hier tot nogtoe hun gelijk gehaald?
Kan hier geen groepsclaim toegepast worden?En waarom niet?

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/07/2021
, Gereageerd:

Beste Armand, de bedoeling is om de gerechtelijke weg te bewandelen via de geijkte paden, dat wil zeggen dat er eerst bezwaar moet worden aangetekend nadat je de belasting hebt betaald, waarop je vervolgens een antwoord krijgt van de betrokken gemeente(n). De gemeente heeft nl zes maanden de tijd om een antwoord op je bezwaarschrift te geven. Ze zal verklaren dat ze niet bevoegd om is de wettigheid van haar belastingen te beoordelen. Dat antwoord heb je nodig om de belasting aan te vechten in de rechtbank. En uiteraard hebben we dat antwoord ook nodig om jou verder te kunnen helpen en vervolgens aan de slag te gaan. ^An