laatst gewijzigd op: 21/06/2020

vrijstelling dividend

Ik heb aandelen, of beter deelbewijzen, van mijn ex-werkgever. De dividenden hiervan worden automatisch volledig geherkapitaliseerd en beheerd door een Frans fonds. Elk jaar krijg ik een overzicht het totaal aan uitgereikte dividenden met het advies deze aan te geven in VAK VII bij code 1444 of 2444.

Vraag is nu hoe je met de vrijstelling van 800 euro de belastingsingave kan optimaliseren.

- Stel op het attest staat 3000 EUR aan dividenden vermeld. Geef ik dan 3000-800=2200 EUR aan bij code 1444?

- Geldt de 800 EUR vrijstelling voor beide partners? Wij zijn getrouwd onder het wettelijk stelsel, maar de aandelen staan wel enkel onder mijn naam. Mag ik de divenden en vrijstelling dan vrij verdelen. Stel in hetzelfde voorbeeld van 3000 EUR dividend, kan je deze spreiden over beide partners, elk 1500 EUR, met elk 800 vrijstelling, dus 1500-800=700 EUR per partner aan te geven bij codes 1444 & 2444?

Dank bij voorbaat

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

reacties

Wees de eerste om te reageren