laatst gewijzigd op: 04/01/2016

Stakingen, vertragingen en afgeschafte treinen... Met een treinabonnement hebt u rechten!

Steun onze actie om de aanvraagprocedure voor tegemoetkoming bij spoorstakingen, vertragingen en afschaffing van treinen te vereenvoudigen. Hoe behoudt u als niet-stakende werknemer uw loon op een stakingsdag als u geen vervoer naar het werk hebt? Welke alternatieven zijn er?

Lees het volledige artikel hier

Doe mee

Je vindt onze community leuk en wil graag je ervaring delen? 
Een account aanmaken is zo gebeurd.

Meld je aan of registreer je gratis

reacties

User name
WIM VANRYCKEGHEM
03/12/2014

De nieuwe treinregeling heeft tot gevolg dat treinen meer tijd zullen krijgen om hetzelfde traject af te leggen. Dus een paar minuten minder vertraging als het goed gaat. Maar, aan het bijzonder restrictieve compensatiesysteem wordt niet geraakt. Het is altijd hetzelfde: nemen langs één kant zonder ook maar iets terug te geven!

User name
Jürgen Vijverman
03/12/2014

Bij langdurige vertraging (= vertraging van min. 60 minuten) en dus ook bij staking kan de reiziger vragen om de compensatie te storten op zijn/haar bankrekening. Het volstaat om de vraag tot storting op bankrekening te vermelden onderaan de aanvraag.

De NMBS is hiertoe verplicht ingevolge een Europese Verordening. 

User name
Cas
03/12/2014

@Jurgen: kan je het nummer van die verordening eens op de site zetten? Ik ben wel geinteresseerd om deze eens te lezen.

User name
h.desmedt
03/12/2014

Ik heb een abonnement.  Als er staking is dan heb ik betaald voor een service die ik niet krijg.  Bij elek stakingsdag zou mijn abonnement automatisch moeten verlengen met één dag.  Zo lijd ik geen financiëel verlies.  met de huidige treinkaarten kan dat geen probleem zijn en het zou maar fair zijn.  Uiteindelijk hebben de spoorwegen geen kosten gehad die dag.  Moet de subsidie aan de spoorwegen ook niet evenredig zijn met het aantal gereden kilometers?  Nu worden er jaarlijks tienduizende treinen afgeschaft zonder dat daar, bij mijn weten, een vermidnering van de staatstoelage als sanctie tegenover staat.  De Staat, dat ben jij en ik.

User name
Maarten
03/12/2014

Hier is toch geen actie voor nodig? Ik vroeg op 24/11 reeds compensatie aan via NMBS en ombudsdienst en heb compensatie ontvangen. (Wel maar voor 1 treintraject terwijl er meerdere dagen gestaakt word) Hierbij het bericht dat ik terug kreeg: (bedrag heb ik weggehaald)"De NMBS biedt u haar verontschuldigingen aan voor de hinder en kent u hiervoor graag EUR *,** toe.

Dit bedrag stemt overeen met de volledige prijs van het treintraject (zonder metro, tram of bus, maar met eventuele werkgeversbijdrage). Komt een treinreis niet in aanmerking, dan leest u in het overzicht waarom dit het geval is. Voor meer informatie over onze compensatieregeling of terugbetalingsvoorwaarden, verwijzen we naar www.nmbs.be.

We storten dit bedrag in uw elektronische portefeuille. U kunt het aan het loket gebruiken bij uw volgende aankopen van NMBS-producten van het binnenlands verkeer. Het bedrag blijft geldig tot 30/11/2015. Verlies die datum niet uit het oog!

U kunt het saldo van uw portefeuille steeds raadplegen op onze website of aan het loket.

U wenst natuurlijk vooral dat uw trein stipt rijdt. Dit blijft dan ook onze prioriteit.

Met vriendelijke groeten"

User name
Maarten
03/12/2014

Ik heb voor alle duidelijkheid gewoon e-mails gestuurd, geen ingewikkelde procedures doorlopen.

User name
kristof.
03/12/2014

Wat is het bedrag van de compensatie, als ik vragen mag?


Kan je dat bedrag in je electronische portefeuille gebruiken om bvb een tienbeurtenkaart te kopen voor mijn vriendin, aangezien mijn treinabonnement volledig wordt betaald door mijn werkgever.

User name
Maarten
03/12/2014

Het bedrag is gelijk aan de prijs van 1 maal het treintraject waarvoor het abonnement geldig is.
Ik denk dat je het bedrag in je portefeuille (op je mobib kaart wsl) idd kan gebruiken voor eender welk ticket, maar heel zeker ben ik daar niet van. Persoonlijk betaal ik mijn abonnement gewoon in het station. De bijdrage van mijn werkgever wordt op mijn bankrekening gestort. Dus de volgende keer dat ik betaal denk ik dat het bedrag verminderd zal zijn met het compensatiebedrag dat nu op mijn elektronische portefeuille / mobib kaart staat.

User name
Jürgen Vijverman
03/12/2014

@Cas: de Europese Verordening 1371/2007 (artikel 17, punt 2) verplicht de NMBS om 'OP VERZOEK VAN DE REIZIGER' de compensatie bij vertraging van minstens 60 minuten te storten op bankrekeningnr. Sinds ik mijn rekeningnr. vermeld op mijn aanvraag tot compensatie stort de NMBS effectief de compensatie via bankrekeningnr.

User name
Jürgen Vijverman
03/12/2014

@kristof: met het bedrag in je elektronische portefeuille kan je alle producten van de NMBS aan het loket aankopen. Je moet wel aan de loketbediende zeggen dat je gaat 'betalen' met je EP.

User name
Jürgen Vijverman
03/12/2014

Het Europese Hof van Justitie heeft inmiddels ook geoordeeld dat de spoorwegondernemingen bij staking geen overmacht kunnen inroepen om de hen via de verordening 1371/2007 opgelegde plicht tot vergoeding van de reiziger bij vertraging  niet na te komen.

User name
dhendrickx
04/12/2014

Ik vraag me af of we als reiziger zelf geen actie kunnen opstarten door burgerlijk ongehoorzaam ons vervoerbewijs niet te tonen aan de conducteur. Ik heb het niet over zwartrijden, maar gewoon het niet ter controle aanbieden van een geldig vervoerbewijs. Weet echter niet of we hiermee de wet/gebruiksvoorwaarden van tickets/abonnementen overtreden.
Anderzijds verbindt de NMBS zich ook mensen met een geldig vervoerbewijs te vervoeren als ik me niet vergis.

User name
tijger489
09/12/2014

ik vindt het ook echt erg de mensen geraken niet op hun werk , kinderen geraken niet op school ,mensen zijn hun geld kwijt waar gaat dit eindigen 

User name
Boze abonnementshouders
09/12/2014

Wij hebben 2 abonnementen.  Mijn man reist elke dag van Genk naar Sint Truiden.  Onze zoon reist elke dag van Genk naar Kiewit(Hasselt).  Wij worden hard getroffen door de stakingen.  Mijn man moet vaak met de auto gaan werken door de stakingen.  Onze zoon moet ook vaak gebracht en gehaald worden in Hasselt.  Het abonnement van mijn man stuurt een maitje wanneer het abonnement bijna verlopen is zodat we het kunnen verlengen.  Dat doen we dan ook.  Voor onze zoon krijgen we dit mailtje niet.  We waren dan ook 2 dagen overtijd en we hebben een boete van 33.10 euro gekregen.  Goed, we waren te laat maar eigenlijk ook niet als we de stakingsdagen eraf tellen.  Wij zijn de grillen van de NMBS beu.  Wij vragen ook om een mailtje te sturen wanneer het abonnement van onze zoon vervallen is.  Hierop krijgen wij geen antwoord.  Staken of verlof nemen op zijn nieuwe job kan mijn man niet.  

User name
rob
10/12/2014


Ik snap het niet meer... Treinstakingen om de haverklap, een volledige gijzeling van onschuldige betalende klanten.

En als kers op de taart een nieuwe dienstregeling die duidelijk niet klantgericht is: minder treinen, slechte verbindingen, minder rechtstreekse treinen. Hoe lang kan dit ongestraft doorgaan? Waarom moeten wij het gelag betalen van die enkele dwarsliggers...

User name
ivo.roesems
11/12/2014

Waarom kunnen de spoorbonden niet één (of twee) nationale stakingen doen zoals het onderwijs?  Het onderwijspersoneel wordt nochtans extra hard getroffen door de maatregelen.  Nu legt het spoorpersoneel met zijn provinciale stakingen telkens het hele land plat.  Ik stel voor iedereen die deelnam aan een provinciale staking drie stakingsdagen aan zijn broek te lapen. Dat moet je als staker kunnen verdagen of zelfs zelf voorstellen als je actie zo'n succes was.

Met de provinciale stakingen hebben de spoorbonden wel in hun eigen voet geschoten.  Provinciale stakingen in een nationaal opererende spoorwegmaatschappij is blijkbaar geen gevaar voor de veiligheid.  Een minimumdienstverlening op stakingsdagen is dat volgens de bonden wel.  Wie gelooft die leugen nu nog?

Ik zie in de stations geen stakende spoormannen die pamfletten uitdelen.  Ze durven zich gewoon niet tonen.

User name
FG
27/01/2015

Mijn aanvraag tot compensatie voor de stakingen van 1 en 8 Dec 2014 werden door de NMBS aanvaard en gestort in mijn elektronisch portefeuille.

Mijn aanvraag voor 15 Dec 2014 werd geweigerd, reden: "De staking werd tijdig aangekondigd en was algemeen", dit terwijl hun eigen website vermeld: http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst/compensatie-bij-vertraging/geen-compensatie.aspx: "Wanneer heb je geen recht op compensatie: Bij een publiekelijk aangekondigde staking waarvoor minstens 8 dagen vooraf een stakingsaanzegging werd ingediend (behalve als je voor die datum je vervoerbewijs al had gekocht".

Mijn vervoerbewijs (jaarabonnement) dateert van Mei 2014.

Ondertussen een volgende klacht ingediend hierover, zowel bij de NMBS als reeds preventief bij de Ombudsman.

User name
moens.mark
30/01/2015

Het zijn niet de vakbonden of het spoorpersoneel dat met de vinger moet worden gewezen. De diepere oorzaak is de globale politiek die sinds decennia gevoerd wordt door de overheid, weg van het openbaar belang. In dat kader is het gebrekkig beheer van het spoor met opsplitsingen, budgettaire beperkingen en afkalvende dienstverlening dé oorzaak van alle kwaad. Ik gebruik de trein zeer regelmatig sinds méér dan 50 jaar en nooit was de toestand op het punt van stiptheid zo slecht als nu. In de jaren '60 waren onze economie en onze budgettaire middelen aanzienlijk kleiner dan nu, maar de NMBS presteerde uitstekend.


User name
Cas
30/01/2015

Hallo,

Een eerste punt is dat de NMBS van ons allemaal is, zoals ook de andere infrastructuur en we willen dat deze goed werken. Goed werken wil zeggen dat wie er gebruik van maakt er op kan rekenen en wie er werkt een goed baan heeft.

Een tweede punt is dat de NMBS 230miljoen passagiers vervoert per jaar en als die allemaal 15min vertraging hebben en een uurloon hebben van 10€ dat dit 575miljoen euro is. Van mij moet er niet bespaart worden op de NMBS want op tijd rijden is voor ons allemaal winst. En verder, elke minuut vertraging die ik oploop is langer blijven op het werk, minder tijd om andere zaken te doen, onzekerheid.

Een derde punt is dat we als reiziger weinig tegenmiddelen hebben. Bij protest (je zou in eerste klas kunnen gaan zitten of je biljet niet of vertraagd tonen) krijg je het hele apparaat (boetes en sancties) tegen je. Je kan dus enkel ondergaan.

Een vierde punt is dat de NMBS wel veel staakt.

Bedenking: Ik stel mij dan nog de vraag of vertragingen wel gevoeld worden door het personeel van de NMBS of zijn dat overuren aan 150% en of worden deze ook nog eens gecompenseerd door extra vakantiedagen.User name
jochen.huysmans
30/01/2015

Ik wil mij graag aansluiten bij dit initiatief, maar vermits ik als zeer slechtziende geen abonnement nodig heb (ik rijd gratis), hoeft mijn werkgever dit niet te betalen, maar kan ik dus ook niet deelnemen.
Als slechtziende heb ik nochthans minstens evenveel last van al die vertragingen en/of afgeschafte treinen. Het is elke keer weer spannend om een trein die rijdt te vinden en dan nog op tijd op het juiste spoor te geraken. Misschien dat ze enkele van die grote reclame-tv's beter konden gebruiken om de uurregeling groot genoeg weer te geven?
Ik ben hierdoor evengoed elke keer weer te laat op het werk of pas heel laat thuis, hetgeen extra bitter is vermits ik elke werkdag sowieso al minstens 4u onderweg ben met het openbaar veroer.

User name
clarysse
30/01/2015

Naast deze vraag voor aandacht compensatie ook graag aandacht voor de slechtere dienstregeling sinds nieuwe uurregeling NMBS

-nieuwe dienstregeling is niet aangepast aan de piekmomenten: vb iedere werkdag Oudenaarde-Ronse om 16u37
-als 1 trein defect is of lange vertraging heeft, heeft dit sinds nieuwe treinregeling als gevolg dat ik een uur te laat ben. Bij de oude dienstregeling waren er meerdere opties om vertraging te beperken (traject Roeselare-Oudenaarde/Ronse)

User name
IDHAESE
30/01/2015

Nieuwe dienstregeling ok, maar vertragingen nog steeds idem.

User name
IDHAESE
30/01/2015


User name
IDHAESE
30/01/2015


User name
Marlboro1960
30/01/2015

Nieuwe dienstregeling heeft voor mij goed uitgepakt, tot nu toe vallen de vertragingen mee(eerste indruk)

User name
Mikko2
30/01/2015

Petities, prima idee.
Maar misschien is het beter een petitie op te starten zodat de NMBS de vergoeding van de kosten veroorzaakt door zelfdoding, poging tot - en is reeds voorgevallen - doding door stenen op loco te gooien, persoon in spoorwegbedding, onwillige reiziger(s), vandalisme, diefstal, sabotage, zwart rijder(s), ... en de daaruit voortvloeiende gevolgvertragingen rechtstreeks van de klager (klant) bij de dader te laten verhalen.
Want het bericht van "trein in vertraging" bereikt wel de reizigers zonder dat de NMBS daar voor verantwoordelijk gesteld kan worden
Kan je ook een petitie opstarten zodat de NMBS van die onzinnige regels af geraakt hun door een (onbekwame of onwillige?) regeringsleider in de schoenen geschoven zijn ( en wees maar gerust, die regels zijn er legio, idem voor de leiders ;-) )

User name
geertsomers
31/01/2015

Het nieuwe vervoersplan brengt mij 's avonds 15 min eerder thuis als de trein op tijd is. Jammer genoeg is dat zelden het geval. Ik moet met de trein (zonder overstappen met een stoptrein) Brussel voorbij. En telkens is de trein voor Brussel mooi op tijd, maar eens in Brussel-Noord en zeker in Brussel-zuid wordt die opgehouden. Sinds het nieuwe vervoersplan ben ik 's morgens nog nooit op tijd aangekomen. Hierdoor ben ik verplicht een trein een half uur vroeger te nemen om zeker op tijd te zijn.

's Avonds heb ik op die korte tijd al 2x meegemaakt dat mijn trein beperkt werk tot Brussel en ik de volgende moest nemen, die ook een half uur vertraging had, wat resulteert in een vol uur vertraging. Maar dat telt niet voor de NMBS, de vertraging van de afgeschafte trein telt niet mee.

Stakingen, vertragingen, afgeschafte treinen. De reiziger moet steeds gewoon ondergaan en slikken. We moeten als (betalende) reizigers opstaan !

Ik zie 2 mogelijkheden:

-bij vertraging weigeren ons abonnement te tonen. (maar dat geeft zwartrijders weer mogelijkheden)

- Een zondag afspreken dat alle abonnementhouders een zondag afspreken om bij wijze van protest massaal zonder betalen een uitstap met de trein maken naar Zee, de Ardennen, of eender waar. Een hele dag gratis sporen voor abonnementhouders uit protest voor alle vertragingen, afgelastingen, stakingen enz.

Eigenlijk verwacht ik 4 sorry passen, 1e klas, 1 jaar geldig bij elke vernieuwing van een abonnement voor 1 jaar. Dat zou echt een strikt minimum zijn. Zoals de NMBS ons behandelt, mag dat gerust het dubbele zijn !!!

NMBS, de tijd van het staatsberdrijf is voorbij, nu werk je met KLANTEN, MENSEN. "Het publiek" bestaat niet meer !!!!!.

User name
marianne67
27/05/2015

Zelf heb ik geen abonnement maar in de winter rijd ik met de trein naar het werk als het weer het niet toe laat om met de fiets te gaan. Mijn kinderen hebben wel een abonnement en mijn dochter zit momenteel in haar blokperiode op de hogeschool waar ze zich niks van de staking aantrekken en raar maar waar morgen 28 mei moet zij naar mechelen geraken om haar examen duits te doen en nu .... ? Familie optrommelen om haar van temse naar mechelen te doen ! Héel plezant ! Mijn zoon is met zijn stage bezig in sinaai en rijd met de trein naar het station van sint niklaas om daar de bus te nemen dus oplossing ik mijn man naar zijn werk doen om 3u30 om dan mijn zoon tegen 10 naar sinaai te doen tof ! Hij heeft zo al meerdere malen lessen gemist omdat hij niet op school in brugge geraakt ! Hebben die stakers dan geen studenten of kinderen ?

User name
rita_thijsbaert
27/05/2015

Na elke staking heb ik een klacht ingediend voor een compensatie bij de NMBS. Steeds was het antwoord van hun zijde dat ze niets te compensatie geven. Nu lees ik hier in reacties dat sommige wel iets hebben gekregen. Waarom de ene en de andere niet. Ze behandelen niet iedereen het zelfde, zoals ze ook niet al de reizigers en de uurregelingen gelijk behandelen. Alles richting Brussel loopt gesmeerd, maar de Kempen blijft in de kou staan.

User name
Lydia
27/05/2015

Mijn echtgenoot en mijn zoon hebben ieder een treinabonnement. Bij stakingen moet ik mijn echtgenoot naar het werk brengen met de wagen; mijn zoon neemt telkens een verlofdag. Zelf heb ik jarenlang gependeld tussen mijn woon- en werkplaats en heb dus jarenlang ervaring met stakingen bij de NMBS. Zeggen dat we het beu zijn is dus een understatement. Het is hoog tijd dat dit machtsmisbruik van de vakbonden bestraft wordt.

User name
markie
27/05/2015

Dit is nu al de zoveelste keer dat ik de dupe wordt van het systeem. Ik woon in West-Vlaanderen en studeer in Antwerpen. Zodoende reis ik dus regelmatig op en af tussen de twee plaatsen. Maar daar is een abonnement te duur voor. Dus gebruik ik een 10 ritten kaart. Maar daar staat uiteraard geen abonnementsnummer op. Dus geen compensatie voor mij!

En dan is er nog een probleem. Ik ben ouder dan 26 en volgens de NMBS is het dan je eigen schuld als je op die leeftijd nog studeert. Ipv 1.60€ per rit met een campuskaart betaal ik nu 7.60€ per rit met een railpass! In principe is dit discriminatie van een 'ouder-dan-26-student'.

User name
Vincent Holvoet
27/05/2015

Ik heb sinds halverwege maart geen abonnement meer. Ik ga nu ofwel met de fiets (racefiets) of de auto naar mijn werk. Ik woon in Izegem en werk in Oostende. Na 11 jaar met de trein naar mijn werk gependeld te hebben, kan ik al boeken schrijven over de legendarische dienstverlening van de NMBS. Sinds de nieuwe uurregeling is ingegaan duurt een enkele reis tot bijna 20 minuten langer en moet ik overstappen waardoor de kans op vertraging nog is toegenomen. Met de auto doe ik er 35 minuten over, met de trein 1u05 (met verplaatsing van en naar het station 1u20), met de fiets 1u35 à 1u50 (hangt af van de windrichting). Eenmaal per week miste ik mijn aansluiting waardoor ik er 1u50 over deed, dus ik ben dan sneller met de fiets dan met de trein wat niet normaal is. Dit is een westers land echt onwaardig! 

Ik hoop dat er tegen oktober aan die uurregeling wat gesleuteld zal worden, met de fiets zal dan moeilijker worden ivm de korte dagen, anders ga ik definitief meter wagen en meer auto's op de weg is nu ook weer niet de bedoeling.
Deze zoveelste staking kan echt niet, je moet nogal wat lef hebben, als er iemand het recht heeft op staken, zijn het de reizigers!

User name
Snauwaert
27/05/2015

Ook ik ben regelmatige gebruiker van het openbaar vervoer in functie van mijn job en reis met een Rail-pass (heb geen abonnement). Morgen zou ik in Antwerpen moeten geraken, vanuit Oostende, voor een teamvergadering. Vrijdag moet ik naar Mechelen. Kunnen reizigers die geen abonnement hebben maar voor hun werk wel de trein nemen,  aansluiten bij deze actie? Die zijn ook de dupe! En, met de auto is echt geen optie...

User name
Snauwaert
27/05/2015


User name
Rudy
27/05/2015

Het probleem voor de reiziger is niet zozeer de nood aan een minieme vergoeding (2,5 euro per dag), maar de verzekering van de dienstverlening. In dat opzicht ware het doeltreffender mocht Test Aankoop zich inzetten voor het oplegggen van een juridisch statuut voor de vakbonden zodat deze eventueel voor de rechter kunnen gedaagd worden. Het stakingsrecht moet gerespecteerd worden voor zover de impact proportioneel is met de eisen. Dat is o.a. in het geval van de spoorbonden ver te zoeken.

User name
gino
27/05/2015

Ik steun test aankoop volledig in deze actie.

Echter, zoals reeds in andere reacties aangegeven, zou de actie zich niet zozeer moeten richten tegen NMBS maar wel tegen de verantwoordelijke vakbonden.
Een juridisch statuut voor de vakbonden zodat deze verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor hun optreden, dat is waar test aankoop zich zou voor moeten inzetten.
mvg,
Gino.

User name
Erik Vloeberghs
27/05/2015

Zowel de vakbonden als de NMBS gaan in de fout: de vakbonden omdat ze al te vaak en veel te snel naar het stakingswapen grijpen, en de NMBS omdat ze zich steeds arrogant en hautain opstelt... Ik denk dat de machinisten een punt hebben met hun klacht. De treinreizigers zijn nu de dupe van de halsstarrige weigering van de NMBS om met de machinisten te praten. Dat de NMBS het zo moeilijk maakt om vergoedingen aan te vragen en uit te keren is een schande. Wie een treinkaart heeft en (weeral eens) het slachtoffer is van een treinstaking, betaalt voor een dienst die hij niet krijgt en heeft daarom recht op een billijke schadevergoeding.

User name
Annick R.
27/05/2015

Jammer van het gebrek aan solidariteit van de pendelaar met de vakbonden die opkomen voor het personeel van de nmbs. Ik steun de Test-Aankoop actie in de hoop dat de nmbs-directie door deze druk meer oor zal hebben naar de legitieme eisen van het personeel. Ik ben pendelaar en fiets morgen naar het werk. Een tip: raadpleeg fietsnet.be om je traject uit te stippelen langs heerlijk rustige en groene fietswegen met handige bewegwijzering. Morgen Zichem-Brussel en ik kijk ernaar uit! Maar inderdaad, toch liever niet dagelijks (120 km heen-terug) :-)

User name
griet
27/05/2015

helaas, ik steun deze actie absoluut niet. Dit is een bekrompen, kortzichtige, typisch vlaamse reactie. In plaats van te kankeren zouden we beter de vakbonden steunen in hun actie. De treinreizigers zouden beter wat meer moeite mogen doen om na te denken hoe het spoorwegnet georganiseerd wordt en naar de arbeidsomstandigheden eens kijken van al deze mensen die het mogelijk maken dat wij het beste draaiende spoorwegnet ter wereld hebben. Bovendien hebben de reizigers vandaag geen enkel respect meer voor de spoormensen. Staken is nog de enige manier voor die mensen om hun minimale eisen kracht bij te zetten. Als je onze regering laat doen, dan zullen we gewoon geen trein meer moeten nemen om te gaan werken, vergaderingen bij te wonen en zo meer. Wij beseffen vandaag gewoon niet meer hoe verwend we zijn en alles bij de hand hebben en we gaan dan boos doen als verwende kinderen omdat we het niet gewoon direct en gemakkelijk krijgen. En dan 35 euro eisen!!!!!!! Dit terwijl het abonnement voor meer dan de helft door de werkgever betaald is. Krijgt die ook zijn geld terug? Ik ben al meer dan 50 jaar gebruiker van de trein (in binnen- en buitenland) en pendelaar gedurende vele jaren. Als reiziger heb ik wel de laatste jaren mijn bedenkingen en kritiek op het beleid van de NMBS en de regering die het openbaar vervoer afbreekt, maar ik steun steeds ten volle het personeel. Als wij eens samen met de werknemers van de NMBS actie zouden voeren dan zou dit veel groter effect hebben. Tenslotte is onze doelstelling dezelfde : een kwalitatieve dienstverlening. Dringend mentaliteitswijziging gewenst en afstappen van het ik-ik-ik.

User name
rvrovo
27/05/2015

Ik ben hier helemaal niet mee akkoord spreek de vakbonden aan. Wat u doet is hypocriet u wilt de belastingbetaler straffen. Ik overweeg mijn lidmaatschap op te zeggen dit kan niet voor mij.

De willekeur van de vakbonden is hier de oorzaak.

User name
libra
27/05/2015

Indien de NMBS zijn werknemers zou behandelen zoals een goede werkgever hoort te doen met zijn personeel, dan zouden er helemaal geen stakingen meer hoeven te zijn!!!


Dus solidariteit met de vakbonden en de stakende werknemers.

Maar protest tegen de NMBS: niet om een vergoeding te kunnen krijgen maar opdat de NMBS haar personeel zou geven waar zij recht op hebben.


Beste pendelaars, jullie willen toch ook allemaal een goede werkgever?

User name
Stefaan
27/05/2015

Aan al diegenen die nu gaan janken over het zogezegde "gebrek aan solidariteit van de pendelaar met de vakbonden":
Sorry, maar wij zijn 
èn blije (ja, zelfs dankbare) NMBS gebruikers 
èn aangesloten bij een vakbond
... maar zijn het beu om slachtoffer te zijn van _pesterige_ vakbondsakties.
Duidelijk zo?

Advies aan de NMBS-vakbondsleden: lees eens het boekje van Mr. Cornu "Struisvogels vliegen niet" (1996), aub.

User name
vit-ru-vianman1
27/05/2015

@Griet. Ik steun deze actie wel volmondig, puur uit principe en als signaal. Die 35 euro is heus niet voldoende als enige compensatie gezien ik al 7 dagen de auto diende te gebruiken ipv. de trein te kunnen nemen (waarvoor mijn werkgever inderdaad een deel betaalt... zelfs hij zou hieraan mee moeten doen, net daarom).  De (niet terugvorderbare) brandstofkosten van die 7 ritten heen en terug vanuit Limburg naar Leuven worden alvast niet door 35 euro gedekt.  Het gaat me veeleer om het principe dat een kleine minderheid 'ik-denkers' het ganse land denkt te kunnen gijzelen om hun eigenbelang te dienen.  Je geeft het zelf aan... we beseffen niet meer hoe verwend we zijn... dus ook die stakers niet... wanneer is genoeg genoeg? Steeds meer en meer het onderste uit de kan proberen te halen werkt niet meer voor je, maar vooral tegen je... Zelfs de overige (erkende) vakbonden steunen deze actie niet en denk je nu echt dat het NMBS-bestuur wakker ligt van het feit dat de reiziger altijd maar weer de dupe is? Zijn er geen andere middelen om je grieven kracht bij te zetten dan steeds weer diezelfde mensen te treffen, of worden die steeds opnieuw als "collateral dammage" bekeken?  Hoe kan een reiziger (die trouwens heus niet steeds even 'dienstbaar' behandeld wordt door die spoorwegmensen... en gelukkig is de meerderheid wel dienstbaar ingesteld) nu solidair zijn als zowel dat NMBS-bestuur, als de medewerkers van deze organisatie eigenlijk allebei evenveel een loopje nemen met de 'klantvriendelijkheid', 'kwalitatieve' dienstverlening, openheid van informatie, enz.   Zo kwaliteitsvol is ons openbaar treinverkeer trouwens niet, elke week is er wel ergens vertraging of panne op de lijn die ik gebruik... En ja. Alles in onze maatschappij gebeurt inderdaad meer en meer vanuit eigenbelang, met steeds meer polarisatie... Dus ook deze stakingsactie is opnieuw puur op eigenbelang van een kleine groep mensen gericht maar zet wel het ganse land en zijn (wat aansterkende) economie weer op de helling... van egoïsme gesproken, Griet... Wat als wij als reiziger nu ook eens actie gaan voeren door te gaan staken wanneer die "overvriendelijke" conducteur langskomt om ons vervoersbewijs op te vragen... puur uit principe, om mee te geven dat genoeg genoeg is geweest... weet je wat er dan gebeurt? boete betalen en dus evenmin solidariteit... Solidariteit werkt aan twee kanten... Elk heeft uiteraard recht op zijn mening, dus ik respecteer die van jou... zoals jij die van mij respecteert?? Net daar start het... bij onszelf.... toch?

User name
AT
27/05/2015

Heel veel studenten hebben morgen examens. Ik kan niet verwachten van mijn dochter dat ze met de fiets van onze woonplaats naar 't Unief rijdt. Deze stress is er te veel aan. Gelukkig kunnen we beroep doen op een bereidwillige opa. Zo hebben we op een andere keer eens alternatief gezocht en ging de staking dan niet door. Het is mij niet om het geld te doen (abonnement 100% zelf betaald), maar om het principe. Iedere werknemer wordt vroeg of laat geconfronteerd met moeilijkheden op z'n werk door slecht beleid, maar daarom sleuren we er geen duizenden anderen mensen ongewild in mee.

User name
Cosman
27/05/2015

Ja, laten we allemaal ons abonnement niet meer tonen! Hoe kortzichtig is dat. Verzuur de relatie met de NMBS medewerkers nog wat meer. Geef ze nog wat minder respect.

Als er ergens anders gestaakt wordt dan vind iedereen dat maar normaal. We mogen toch voor onze rechten opkomen klinkt het dan. Dat de werknemers van de NMBS niet langer met zich willen laten sollen door hun werkgever, dat wil niemand begrijpen.

Er gebeuren nu stakingen omdat er morgen nog een degelijke service zou zijn.

Wees toch alstublieft eens solidair en steun deze mensen. Jullie beseffen niet dat het de regering is die de NMBS kapot aan het maken is zodat ze deze kunnen privatiseren. Als het ooit zover komt dan staan jullie nog veel verder van huis. Dat willen de werknemers van de NMBS niet.

Neem maar eens de trein in het Verenigd Koninkrijk. Daar heeft men ook geprivatiseerd.

Iedereen kijkt enkel nog naar zichzelf. Ikke, ikke en laat de rest maar stikken.

Het is de top van de NMBS en de regering die moet aangepakt worden en niet de werknemers van het spoor.

Dus ik steun de aktie wel degelijk, maar stop met op de kap van de werknemers te zitten.

User name
IVDB
27/05/2015

Ik ben het niet eens met een vorige schrijver die meent dat het NMBS personeel met zich laat sollen. Het is het NMBS personeel dat met de inwoners van ons land solt. Een betere dienstverlening als voorwendsel om een hogere wedde te krijgen: wie gelooft zoiets?

Ik zou mijn steun willen uitspreken aan de heer Cornu en de regering om niet in te gaan op de eisen van de machinisten. Ik ben van mening dat de machinisten de wedde krijgen die ze verdienen en dat elke verhoging ongepast is. Ik zou hen zelfs durven aansporen (;-)) om de pensioenleeftijd van de machinisten van 56 naar 65 te brengen. Misschien was dit een zwaar beroep op het moment dat de kolenschop nog werd gehanteerd maar dat zijn ondertussen lang vervlogen tijden. Tot slot zou ik hun uurrooster ook in de praktijk op een rooster van 38 uur per week te brengen zoals dat van de meeste werkende landsgenoten.


User name
Cosman
27/05/2015

IVDB, je weet duidelijk niet over wat je praat. Cornu heeft sinds hij begonnen is bij de NMBS nog niets anders gedaan dan de werknemers geschoffeerd onder het mom van productiviteit. Maar aan de top wordt niet geraakt.

Het gaat hier trouwens niet enkel over de staking van de ASTB, die ik persoonlijk zelf wat overdreven vind, maar over alle stakingen. Het probleem is dat er geen communicatie gebeurt door de elitaire top en de regering met de werknemers. Aan de ene kant moet er bespaart worden en dan zie je dat er uitgaven gebeuren die stukken meer kosten en die eigenlijkoverbodig zijn. Daarin kan ik de bestuurders dan weer wel volgen. Had de top onderhandeld dan was er nu geen probleem geweest…

De vorige stakingen gingen trouwens zeker niet over loonsverhoging maar het is natuurlijk makkelijk om alle werknemers weer over de zelfde kam te scheren.

Tot slot. Ik persoonlijk zou zeker niet met een trein willen meerijden waar een oververmoeide 64-jarige mee moet rijden. Men zal dan weer verwonderd zijn dat er meer ongevallen gebeuren…

User name
patrickvdg
27/05/2015

Na vele jaren (noodgedwongen) pendelen met de trein kan enkel maar besluiten dat de service nooit zo slecht was (het aantal afgeschafte treinen neemt dramatische vormen aan) en dat het nmbs personeel nooit zo arrogant en onbeleefd was zoals de laatste maanden. Enkele weken geleden, daags voor één van de vele stakingen, kwam een bitsige treinbegeleider de kaarten controleren. Omdat het volgens hem te lang duurde voordat ik mijn treinkaart uit mijn jaszak haalde begon hij te morren en te zeuren; ik vroeg hem :"kom je morgen ook controleren?". Waarop die antwoordde: " neen, morgen niet; mijn vrije dag begint vanavond om 2200 uur; bij jou niet zeker, sukkelaar ...". Dit is de huidige nmbs-stijl. Volgens mij zit er maar één ding op: die boel opdoeken en een nieuwe maatschappij oprichten, waarbij personeel gerecruteerd wordt op basis van bekwaamheid en motivatie. Niet zaols nu: omdat pa of oom ooit bij de nmbs werkte; of omdat je de juiste partijkaart hebt.....

User name
Cosman
27/05/2015

NMBS personeel word gerekruteerd op bekwaamheid en motivatie. Je hebt een totaal achterhaalde visie. Probeer zelf eens vriendelijk te zijn en je zal zien dat dit dan in twee richtingen werkt. Ik zeg niet dat er onder de werknemers geen zuurpruimen zitten maar die heb je overal. Zo'n uitspraken treffen weer diegenen die zich elke dag inzetten en met de beste bedoelingen hun job uitvoeren. Makkelijk hé, veralgemenen.

User name
scotties
27/05/2015

 Help!!! Ik lijd namelijk aan het NMBS Syndroom, nog geen erkend syndroom maar wel razendsnel op weg om er eentje te worden. Het syndroom wordt gekenmerkt door een duidelijke afwijking op het Cornu chromosoom. Symptomen zijn: de onweerstaanbare drang hebben om NMBS materieel onherstelbaar te vernietigen, Gilles de la Tourette neigingen, depressie, onderkoeling, stress, extreem hoge bloeddruk, gelatenheid en nog meer... Telkens een trein dan toch eens op tijd is bevind ik mij plots in een staat van euforie, dus een duidelijk geval van Stockholmsyndroom. Ik betrap mijzelf erop dat ik tot vervelens toe constant zit te zagen over de NMBS tegenover familie en vrienden, ik ben hierbij tot de conclusie gekomen dat niet enkel fijn stof je leven verkort maar dat blootstelling aan de NMBS je levensduur drastisch kan verkorten. Enkel het vriendelijk treinpersoneel maakt reizen met de NMBS nog enigzins dragelijk. Dedju Cornu, ge verdient een rammeling!!!! Een interessant weetje: al meer dan een jaar was de Mobibkaart in gebruik maar online compensatie claimen via de NMBS website kon niet omdat deze hun formaat voor een lang Mobibkaartnummer nog niet hadden aangepast! Truukskes of wat? Ja ik weet het, paranoia (tevens ook een symptoom) !! - Ik heb ook zware bedenkingen bij de accuraatheid van het registreren van vertragingen. Soms heeft een trein vertraging maar de vertraging is niet op het bord te zien. Bvb: De trein zou moeten vertrekken om 09.10, het is al 09.17 maar op het electronisch bord staat nog geen vertraging te bespeuren. Ik heb daar trouwens een foto van genomen met mijn GSM, de kwaliteit vd foto laat te wensen over maar toch kan men de klok op de achtergrond duidelijk zien. Gerust wil ik die foto eens opsturen naar jullie. Op die manier kan ik ook een stiptheid van bijna 90% bekomen! - Enkel vertragingen van meer dan 15min en 30min komen in aanmerking voor compensatie. Wat van ons die een verbinding moeten halen. Aansluitingen worden gegarandeerd, bleek het eerst, tot je op het "info" ikoontje van je trein klikt en blijkt dat deze gegarandeerd wordt tot zolang de vertraging niet meer dan 3 minuten beloopt!!! Met een vertraging van 5 min zit je al in de rats! Ik moet van Appelterre naar Gent-Sint-Pieters, ik werk op een school, van glijdende uren zijn er bij mij geen sprake en telkermale kom ik in de problemen. Hierdoor ontstaan er dan ook , begrijpelijk, wrijvingen met mijn collega's. - Nog eentje: Krijgen wij compensatie voor afgeschafte treinen want daar vind ik niets van terug! - Ik weet niet of treinbestuurders bonussen ontvangen indien ze hun rit zonder teveel vertraging kunnen afhandelen. Het gebeurt vaak dat als een trein vertraging heeft deze de vertraging probeert in te halen of te verkleinen door zoals een maniak over de sporen te racen, ik krijg het altijd een beetje benauwd als we door Merelbeke denderen. Ik ben trouwens de enige niet, ik heb collega's op het werk die dezelfde opmerking maken. Moeten er eerst ongelukken gebeuren? - En last but no least .... de overvolle treinen waar mensen geen zitplaats hebben en waar alle hoffelijkheid het raam uit vliegt om toch maar een plaats te kunnen bemachtigen. Mensen met kinderwagens en ouderen worden opzij geduwd, hier geldt het recht van de sterkste. Bedankt om te luisteren, het moest er echt eens af! En bedankt om voor ons op te komen!!!!!! Met vriendelijke groeten, Annita Adriaens

User name
Koe die naar de stilstaande trein kijkt
27/05/2015

Stel dat het bankpersoneel beslist om geen loon uit te betalen om hun eisen kracht bij te zetten. Of dat het personeel in ziekenhuizen beslist om niet te werken. Het is gemakkelijk om misbruik te maken van je functie om eisen te stellen. Ik heb er geen enkel respect voor. Ik vind het heel achterbaks.

User name
katrien
27/05/2015

Ik neem zelf nooit het openbaar vervoer. Als ik de verhalen van mijn collega's hoor, ben ik dat ook niet meteen van plan. Er is trouwens in geen 10 km van mijn woonplaats in Vlaams-Brabant een station te bekennen met een rechtstreekse trein naar Brussel - dat helpt ook om het niet te doen :-) Maar ik vind het wel jammer dat "niet-NMBS-reizigers" de actie niet kunnen steunen (zonder geld terug te eisen). Wij ondervinden immers ook hinder van het grote aantal stakingen. Op stakingsdagen zitten de toegangswegen naar Brussel overvol met extra auto's. Collega's die ik nodig heb om mee samen te werken dagen niet op omdat ze niet op het werk geraken. Projecten lopen vertraging op. Het bedrijfsrestaurant is gesloten, want het personeel raakt niet op het werk. Kinderen en familie hebben extra vervoer nodig, soms zelfs tijdens examens. Stress op alle fronten. Niemand wordt hier beter van. Iedereen betaalt mee de rekening van die paar politieke haantjes aan het hoofd van de betrokken vakbonden. Kom eens met iets positiefs, als je de situatie op de werkvloer wil verbeteren, in plaats van met acties die je medeburgers gijzelen.

User name
Koe die naar de stilstaande trein kijkt
27/05/2015

Waarom eigenlijk een klacht tegen NMBS en geen klacht tegen ASTB?

User name
Student
27/05/2015

Ik moet morgen op school zijn in Antwerpen en vertrek vanuit Hasselt.

Omdat een aangekondigde staking geen gewettigde afwezigheid is, worden er punten afgetrokken als ik niet aanwezig ben. Ik werk 's avonds in de horeca om een zakcentje bij te verdienen. De treinen stoppen om 22.00u met rijden.
Waarom kunnen de treinen niet gewoon blijven rijden maar bijvoorbeeld zonder ticket controle?
Nu raak je vooral de mensen die gewoon met de trein naar het werk of naar school moeten. Erg kinderachtig om hen te belemmeren in het dagelijks leven om een standpunt duidelijk te maken. Zeker wanneer dit ook anders kan. Wees een creatief.

User name
nv
27/05/2015

Er zijn inderdaad hardwerkende mensen bij de NMBS, dat zal niemand ontkennen maar er zijn zoveel manieren om protest te voeren zonder daarmee andere mensen hun dagelijkse leven te verstoren. Zij hebben hier namelijk niets mee te maken en zijn eveneens hardwerkende mensen. Bovendien hebben werknemers van NMBS een mooi loon, meer dan 50 dagen verlof op een jaar en een mooi pensioen. Is het dan niet erg dat er mensen zijn met amper 20 dagen verlof en die morgen misschien voor de zoveelste keer een verlofdag moeten opgeven omdat ze morgen niet op hun werk geraken? Ik hoop echt van harte dat elke NMBS werknemer die morgen mee staakt daar even bij stilstaat! En ik hoop dat hier snel een einde aan komt, want sommige mensen krijgen het mes op de keel terwijl ze er zelf niets mee te maken hebben. Iedereen heeft misschien recht op staken, maar anderen hebben ook hun rechten en door de veelvuldige stakingen worden deze rechten geschonden. Het is tijd voor de stakers om hun oogkleppen af te zetten, rond te kijken, en te beseffen dat het ook anders kan.

User name
anoli
27/05/2015

Compensatie voor de treinbiljetten, leuk, maar wat met de verlofdagen die we moeten opnemen omdat we niet op het werk geraken? Dankzij de treinstakingen dit jaar al een volledige week verlof kwijt... Ik wil mijn verlof kunnen opnemen als ik er zelf zin in heb, ipv verplicht te worden omdat er gestaakt wordt.

Gaat de NMBS ook voor iedereen het loonverlies compenseren?

User name
IVDB
27/05/2015

Beste Cosmans het is duidelijk dat jij de wind van de vakbond laat waaien. Ik zou niet weten waarover ik praat? Deze spoorstaking gaat over een herziening van de loonschalen en het premiestelsel. Ik mag van u niet veralgemenen dus ik ga dat zeker niet doen door te verwijzen naar alle andere spoorstakingen (hoewel jij dat suggereert gezien het niet in uw betoog past dat trouwens kant noch wal raakt).

Er wordt aan de machinisten geraakt? Volgens mij wordt er niet aan de machinisten geraakt maar eisen zijonterecht meer geld. De enige aan wie geraakt wordt door deze staking zijn al die andere 11.000.000 (min 4.000 machinisten) Belgen die morgen de baan op moeten.

Tot slot zie ik niet in waarom iedereen tot 65 moet werken en dat niet zou kunnen bij de spoorwegen (taxichauffeurs rijden ook tot 65 en kloppen ongetwijfeld veel meer uren dan treinmachinisten, vrachtwagenchauffeurs, kraanbestuurders, ...).

Kortom Cosmans, het is uw mayonaise die geschift en al lang verzuurd is!

User name
IVDB
27/05/2015

Ik bedoelde uiteraard:

Tot slot zie ik niet in waarom iedereen tot 65 moet werken en dat niet zou kunnen bij de spoorwegen (taxichauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, kraanbestuurders, ... rijden ook tot 65 en kloppen ongetwijfeld veel meer uren dan treinmachinisten).

User name
wendy
27/05/2015

per dag dat er gestaakt wordt, zou men een vakantiedag moeten afnemen. Wij pendelaars moeten op zo'n dag immers ook verplicht verlof nemen of duurdere alternatieven zoeken om op ons werk te geraken. 

User name
viviane_dugardijn
27/05/2015

Gewoon, ga mijn abonnee nummer niet eens zoeken. Zei het net op zelfs, domiciliering gedaan gemaakt. En sorry voor die groep en spijtig voor die reizigers en :-), die vakantiedagen Wendy, die neemt deze regering je toch af hoor, willen al feesstdagen minder. Maar wat de regering met ons werkende mensen doet. Doe daar eens een groepsvordering naar. En neen, ik werk niet voor de nmbs, maar ik begrijp  hun. En net als die andere werkende mensen. En dat jullie hiervoor dit gaan doen en nog zo'n reclame gaan maken tegen een staking. Dus vandaar. Mijn maandelijkse bijdrage ga ik nu behouden voor mezelf, om de stakers van de nmbs en van elk bedrijf of wat ook, te steunen en mijn vervoer te betalen om mee te doen met elk wat verzet is. En ik neem zelfs elke keer verlof omdat ik in een sector werk, waar staken ook niet makkelijk is, gewoon om mee te doen. Misschien zo'n dagen carpoolen? Voor mensen als jij. En ja deze vind ik ook niet zo goed maar gewoon omdat ik liever een algemene had met alle vakbonden samen. En testaankoop: dit is wat ik kopieerde, want jullie gaan misschien zeggen dat ik geen abonnee was, maar ik regel alles hier en kan onder man zijn naam zijn dat ik het deed. was de laatste betaling  

 
 
 

User name
bladtm.93
27/05/2015

kmoet wel zeggen dat ik de kant van de conducteurs ook wel begrijp. heb met een ouwe rot kunnen praten daarover en als we eerlijk zijn: x aantal maanden op voorhand maximum 2-3 vakantiedagen moeten aangeven om dan pas enkele dagen voor die aangevraagde data er zijn te weten komen of ge dan op vakantie kunt gaan ...
en blijkbaar vinden de recruiters van nmbs niet voldoende gekwalificeerde mensen om aan te nemen.. en dat voor een job waarvoor een volledige interne opleiding voor is -_- 

User name
marina
27/05/2015

De NMBS verontschuldigt zich steeds voor "het ongemak".  Waarom verlengt men niet spontaan de geldigheidsduur van het abonnement met het aantal stakingsdagen + eentje extra voor "het ongemak"?

User name
Tom
27/05/2015

Ik heb geen begrip voor deze zoveelste staking. Ik pendel zelf niet, maar zie de nieuwe miserie om me heen wel weer. Ik heb wel respect voor de individuele werkethiek van sommige mensen. Ik kom meestal vriendelijke conducteurs tegen (als ik dan de trein eens neem, of vroeger toen ik nog wel pendelde), maar een spoorweg om de 5 voet platleggen ... mannen, we moeten allemaal besparen he, en eigenlijk hebben  de werkende mensen het in dit landje meestal nog zo slecht niet.
Mijn grootmoeder heeft me geleerd om bij tegenslag een tandje bij te steken. Als we dat allemaal doen, is het voor iedereen een beetje warmere maatschappij, want dan kunnen we wat meer geven aan die sukkelaars die het echt nodig hebben.
Waar we terecht tegen kunnen protesteren zijn vetbetaalde politici die geen knijt uitsteken en in deze context de N.M.B.S. tot het vehikel dat het is getransformeerd hebben. Hoeveel geld is in die zakken beland? Misschien moeten we wel eens gewoon op een zondag marcheren op Brussel, er een gezellige familiedag van maken, barbecuetje organiseren war ieder eerlijk bijdraagt naar eigen vermogen, haaa daar knelt ook het schoentje bij sommige mensen die nu op de barricaden staan. Zo'n project is gedoemd om te mislukken omdat sommige mensen alleen maar meer voor zichzelf willen.

User name
Alex.Vanderstraeten
27/05/2015

Vakbonden begrijpen niet dat ze door deze acties zich nog meer isoleren en marginaliseren binnen de samenleving en het recht op staken in het gedrang brengen. Van een progressieve kracht is de vakbond verworden tot een conservatieve kracht met gebrek aan creativiteit in het verdedigen van de belangen van consumenten en werknemers. Ik stel alle hoop op consumentenorganisaties die als het er op aan komt de belangen van de betrokkenen (en dat zijn in dit geval de consumenten) perfect verdedigen. Vakbonden beken kleur, en bescherm verder de belangen van de  vast benoemde en conservatieve krachten in werknemerswereld maar beweer niet dat je het goed voor hebt voor zij die ijveren voor meer gelijkheid en rechtvaardigheid.

User name
JanDV
27/05/2015

Het wordt tijd dat de NMBS zijn reizigers serieus neemt. Er zijn veel reizigers die dat "alternatief" vervoer waarover ze telkens spreken niet hebben. Een vriendin van mijn heeft op een stakingsdag een training en moet van Gent-Brugge naar Berchem. De training kost €350 (x6 dagen) en zal dus 1 dag moeten missen. Wat is die vergoeding van €10 waard (waar ze niet eens recht op heeft aangezien ze geen abonnement heeft). Ik reis zelf ook elke dag met de trein (ritje van een half uur naar Brussel). Bij elke staking +2 uur onderweg. Wat is die €6 in tegoedbonnen (die je binnen het jaar moet opdoen) mij waard? Er zijn zelfs bedrijfskritische takken die op hotel moeten wanneer er stakingen zijn om de garantie te hebben dat de dienst zal draaien! Het wordt echt tijd om aan die 15 verschillende vakbonden iets grondig te doen en tenminste een gegarandeerde minimum dienst te hebben!

User name
JULIE
27/05/2015

Telkens er een spoorstaking is neem ik noodgedwongen een dag verlof. In het begin van het jaar moet je er al rekening mee houden dat je bijna de helft van je verlofdagen hieraan zal spenderen. Mijn verlofdagen kies ik liever zelf. Spijtig ...

User name
seba
27/05/2015

Ik ben van mening dat als we nu niet bijsturen onze kinderen later de factuur gaan betalen of zelfs met niets gaan eindigen. Dus als ik dit gewicht van de schouders van mijn kinderen kan nemen graag..
Een staking is een recht en moet zonder meer kunnen..
Maar de NMBS... daar heb ik echt geen respect meer voor.. wat is het volgende.. staken omdat ze Decafeine willen ipv gewone koffie.. het stopt niet en telkens zijn net een groot deel van onze kinderen de dupe. Als ik zie hoeveel kinderen er klaar staan 's morgens aan onze halte dan besef je pas hoeveel mama's en papa's morgen weer problemen gaan hebben.. Daar kan ik geen begrip voor opbrengen..
Daarbij komt en dat is ook weer mijn bescheiden mening dat we toch wel net iets te snel staken.. Het stakingsrecht is er gekomen nadat de hardwerkende mens letterlijk in rotte omstandigheden, geslagen als een hond moest werk.
Nu staken we omdat ze van plan zijn een evaluatie in te voeren.. agh nee, dat was vorige maand..

User name
J.n
27/05/2015

Als de NMBS alle pendelaars moesten betalen voor al hun stakingen en vertragingen dan reden we allemaal met nen chique bak rond!!!

User name
r.vanhouwe
27/05/2015

Testaankoop is coulant met de gevraagde schadevergoeding. Als de de economische schade berekend zou kunnen worden

veroorzaakt door de NMBS spreken we over een bedrag waar de NMBS pas echt bang van zou worden.

User name
piekels
27/05/2015

misschien ook nog een reactie via https://www.facebook.com/groups/768888236559093/


User name
patrickvdg
27/05/2015

In ieder geval een pracht initiatief van Test-aankoop. Eindelijk komt er iets in beweging tegen deze etterende zweer. Nu nog wachten op een regering met lef die het probleem nmbs durft/wil aanpakken.

User name
mdf
27/05/2015

€ 212 treinabonnement per maand, om en bij € 10 per dag op voorand betaald voor een rit dat niet wordt "geleverd". Hier bovenop € 15 brandstof om toch te kunnen gaan werken : een dag staking is dus € 25 verlies voor mij. Veel reizigers kunnen aan nog hogere bedragen komen. Maar probeer jij eens te reisen als het automaat het niet doet, geen loket is of zijn ze nog niet open, en uw abonnement nog niet verlengd werd...

User name
monique
27/05/2015

21u  's avonds in het station Lokeren...

Het loket is dicht...
De ticketautomaat werkt niet...
Alles rustig...
Je neemt de trein..,
Je legt het uit aan de conducteur...
Dit kan je bewijzen...
Maar boete zal je betalen!
Waarom? 
Omdat zij beslist hebben 's avonds de boel te sluiten...
ook als hun automaten defect zijn...
Dienstensector??
Ik werk in een ziekenhuis...
Zullen we ook 'ns de barak toedoen 's avonds?
Als Cornu dan binnengebracht wordt heb ik veel zin om dat te doen...
Of.... beter idee misschien : aan een automaat leggen die niet werkt ....
Hij zal dan ook rustig zijn...
We kunnen hem natuurlijk ook nog een boete doen betalen omdat onze boel niet werkt...

User name
eddybruyninckx.8
28/05/2015

Ik neem dagelijks de trein van Antwerpen naar Leuven die via de luchthaven rijdt. Pure horror.

Stokoude treinen die totaal niet aangepast zijn aan de verwachtingen en noden van de hedendaagse reizigers. Het is dan ook extreem ironisch dat de NMBS reclame maakt voor hun ''service'' met de slogan 'met de trein wordt het vliegtuig nemen een makkie'.

Eerst en vooral moeten die treinen RIJDEN!! Niet evident, zoals iedereen weet.

Bovendien moet je in Antwerpen eerst naar spoor 21B ... zo'n beetje een 'wie zoekt die vindt' toestand. Je moet eerst helemaal, honderden treden, met je bagage naar beneden (er is een lift .. maar ook die is niet zo snelsnel te vinden en de roltrappen zijn geregeld buiten dienst, in december weken aan een stuk!). Dan kom je op spoor 21A ... de trein naar de luchthaven staat helemaal buiten het gezichtsveld van iedereen, tenzij je een telescopisch blik hebt. Je moet bijna tot in Berchem te voet  om in de B-zone te raken .. echt lekker makkelijk!

Dan kom je op treinen die volgens mij dateren uit 1967!! Totaal niet aangepast aan mensen die naar een luchthaven gaan. Of in die 'international airport' de trein nemen ... Reizigers die opstappen in de luchthaven weten helemaal niet waarnaartoe met hun bagage. Vaak zitten die treinen bomvol en er is nergens een aparte ruimte om koffers en tassen te zetten. Bovendien vinden die mensen heel dikwijls zelf geen zitplaats. Een "groot licht" bij de NMBS moet gedacht hebben dat al die Israëliërs die naar Antwerpen moeten, genetisch voorgeprogrammeerd zijn om als varkens op mekaar gepakt recht te staan op treinen en al die Erasmus-studenten (& co..) die richting Leuven gaan maar voldoende geld moeten krijgen van pa, ma of suikertante om eersteklas te reizen of een taxi te nemen. Moet leuk zijn als Belgisch ''welkomstgeschenkje'', die mensen moeten zich meteen helemaal gewenst voelen in ons land. Het is écht wraakroepend.

Bovendien is, en dit moet me echt van het hart, rijden met die oude treinen is een ware aanslag op de trommelvliezen. Bij mooi weer doet iedereen de raampjes open. Het lawaai dat dan binnenkomt veroorzaakt permanente gehoorschade. Dat al die 'gehoorspecialisten' daar eens aandacht aan besteden verdorie! Zodra het festivalseizoen eraan komt lees je overal alarmerende berichten over gehoorschade door geluidsoverlast. Het moet zijn dat al die audiologen nog nooit op zo'n trein gezeten hebben, anders zouden er ongetwijfeld allang maatregelen genomen zijn tegen dit reëel probleem. Vooral als de trein door tunnels rijdt (en de tunnels van de luchthaven zijn extreem lang) doet het binnenkomend geluid letterlijk pijn. Velen zetten dan een koptelefoon op om het geluid enigszins te verminderen. Ik gebruik al jaren oordopjes.

Het is hemeltergend dat de NMBS miljoenen overheeft om overal nieuwe stations te bouwen maar geen geld voor nieuwe treinstellen. In Nederland rijden er treinen met 'stilte coupés' .. in België word je doof door in de trein te zitten, heb je meteen geen behoefte meer aan stilte, dan leef je in stilte.

Meneer Di Rupo krijgt zijn 'Calavatraatje' (ik denk dat die architect een partijkaart van de PS heeft ... na Luik nu weer lekker poen pakken in Mons) en meteen ook een vernieuwde stationsomgeving en een 'promenade' naar het winkelcentrum 'Les grands Prés', maar de reizigers zitten in stokoude treinen. Geweldig toch?

Toevallig heb ik zes jaar in Di Rupo-town gewoond en heb ik al die tijd gependeld tussen Bergen en Leuven. Altijd heb ik kunnen reizen met van die dubbeldekkers met airco en geluidsdemping. Waarom kunnen er op de lijn Antwerpen-Leuven zo geen treinen ingezet worden?? En ja, ik kan ondertussen een boek schrijven over de abominabele dienstverlening, de vertragingen, de kleine en grote probleempjes (ik ben ontsnapt aan de treinramp in Buizingen omdat ik geheel toevallig, omwille van het slechte weer, een vroegere trein heb kunnen nemen, anders had ik dit bericht misschien niet meer kunnen schrijven!).

Kortom .... ik ben het beu en de NMBS maakt me totaal moedeloos. Je kiest dan heel bewust voor het openbaar vervoer en dan maken ze je het leven behoorlijk moeilijk, want ook waar ik werk is niemand gelukkig met het feit dat ik om de haverklap verplicht ben om een dag verlof of compensatie te nemen.

User name
jan.de.maeseneer
28/05/2015

Eigenlijk zou men deze schadevergoeding niet moeten vorderen bij de NMBS, maar bij de NMBS-vakbonden, die het stakingsrecht misbruiken om hun macht te consolideren en te vergroten.

User name
Darvina
28/05/2015

Dat een trein eens 5 of  10 min minuten vertraging heeft, daar kan ik inkomen, ook als is het niet plezant. Als ik de wagen neem en er gebeurd iets onderweg valt dat ook voor. Maar héél de uur regeling veranderen waardoor zogezegt de treiben op tijd zouden zijn (?!) mijn trein is nu op tijd in station waar ik opstap, doet er langer over om tot in Brussel te geraken en als ik daar toe kom heeft ie vaak meer vertraging opgestapeld als vroeger.  Daar snap ik niets van. Door de trein uren te veranderen ben ik ook niet meer op tijd op mijn werk. enige oplossing trein vroeger nemen? Ik sta al op rond 6uur en  kom al pas om 6 uur thuis dus sociaal of familiaal leven als je nog vroeger de trein moet nemen... Fan nu nog die stakingen, niet iedereen heeft twee wagens of kan meerijden met collegas om naar het werk te gaan. En als we dan bus en metro nog moeten nemen is dat nog eens afdokken. Of verlof nemen. 

User name
leysentimm
28/05/2015

Zouden jullie van testaankoop niet eens beter de mensen juist informeren over wat er aan de hand is bij de nmbs ipv van mee te stappen in een verhaal vn eigen portemonee eerst. Als je persee op je werk wil geraken dan kan dit. Maar ja iedereen is tegenwoordig zo associaal ingesteld dat dit onoverkomelijk lijkt. Ik vind het echt een schande dat testaankoop zich voor de kar lat spannen vqan de echte machthebbers in dit land. De rijke industrielen en voka. centjes gekregen zeker! sollidariteit nu!

User name
sscholliers
28/05/2015

Ik woon in Vilvoorde, waar het station al jaren verloederd is. Al jaren wordt er gepleit om werken aan te vatten aan het station, maar er gebeurt helemaal niets. Wat het spoor wil doet? Gratis wifi! Wie heeft er nu nood aan gratis wifi als die treinen niet eens compatibel zijn? Wie heeft er nood aan gratis wifi als het station van Vilvoorde op instorten staat?
En ach, vertragingen zijn de norm geworden. Ik hoop dat ik vandaag op mijn werk geraak met deze staking...

User name
pvdc
28/05/2015

Ik pendel dagelijks tussen Antwerpen en Mechelen. Na jarenlang rechtstaande-sardienen-gevoel besloten om over te schakelen op eerste klas abonnement. Lichte verbetering, ware het niet dat ik rond het zelfde uur reis als NMBS-medewerkers die gratis 1ste klas mogen reizen. Ik kan het zeker goedkeuren dat ze dit voordeel-in-natura van hun werkgever krijgen, maar zou aan een (redelijk groot) aantal van hen willen vragen zich te gedragen als iemand die extra betaald voor deze manier van reizen: rust en reinheid... dwz: Niet op hoog volume de voetbalwedstrijden van de voorbije dag declameren, en liefst je ontbijt niet rondstrooien over medereizigers en banken!!! NMBS, geef uw personeel, samen met de toestemming om gratis 1st klas te reizen, een foldertje met een gedragscode? Voor de duidelijkheid, ik scheer zeker niet iedereen over dezelfde kam. Maar na alweer een stakingsdag durf ik me wel eens ergeren aan de werking van ons treinbedrijf: de NMBS.

User name
lieslthijs
28/05/2015

Ik neem gemiddeld zo'n vier keer per week de trein voor mijn werk. Door stakingen van de NMBS ben ik al ettelijke keren te laat of helemaal niet op mijn werk geraakt. Ook vandaag is het onzeker of ik op mijn bestemming zal geraken. Dit kan toch echt wel niet. Toch kan de reiziger weinig hieraan doen, omdat we zo afhankelijk zijn. Daarom vind ik dit een fantastisch initiatief van Test-Aankoop! Eindelijk wordt er ook eens aan ons gedacht. Bedankt! Ik hoop alvast dat het een positieve invloed zal hebben op de NMBS met een betere klantenservice en minder stakingen.

User name
BertrandVH
28/05/2015

En waarom zou men het stakingsrecht voor ambtenaren nu eens niet afschaffen of minstens inperken ? Als je je loon krijgt van de belastingbetaler, dan moet je die ook dienst verlenen.  Punt uit.  Als je zo graag wil staken, dan moet je maar in de privé gaan werken.
Men spreekt van een eventuele minimale dienstverlening. Maar hoe noem je dit dan : dagelijks rechtstaan, te laat komen of helemaal afgeschaft ? Dit is NU al niet meer dan een minimale service.

User name
tom
28/05/2015

het is misschien ook een interessant om te bekijken of sommige abonnementen wel correct zijn. Stel nu de trein Turnhout - Binche (de bekende varkensneus). Voor die smerige beestenbak moet ge evenveel neerleggen als voor een moderne dubbeldekker.

En dan zijn er nog van die rare kronkels: ik moet bv 2 abonnementen betalen om van zowel Aarschot als Herentals naar Brussel te kunnen sporen. Terwijl ik met 1 abonnement toch maar ofwel de ene rit, ofwel de andere kan doen!
Mr Cornu moet misschien eens minder B2B denken en meer customer-oriented. Hier zijn we wel een heel land aan 't gijzelen. (Ik zit ondertussen al bijna 2u op de trein ipv de 53min)

User name
sarahpuntbe
28/05/2015

Ik ben een pendelstudente en ik pendel dagelijks van mijn kot in Leuven naar onze campus in Schaarbeek of mijn stageplaats in Evere. Over dit traject heb ik niets aan te merken, treinen zijn proper, heeft maximum vijf minuten vertraging. Maar ik betaal mijn abonnement zelf, als studente heb ik dus slechts het loon van mijn weekendwerk en wat zakgeld. Dit spendeer ik aan mijn treinabonnement, het feit dat ik dan (tot nu toe) 7 keer niet op school/stage ben geraakt is voor mij dus geen lachertje. Nu ja, dat ik er niet geraak tot daar aan toe maar dat ik geen vergoeding krijg voor mijn abonnement vind ik veel erger. Mijn abonnement kost me €0,53 per rit, dus iets meer dan €1 voor een retourtje en ik heb dus wel slechts €7,50 misgelopen met die stakingen, maar daarvoor moet je als student wel iets minder dan een uur voor werken. 


Als ik op zondagavond vertrek naar mijn kot moet ik altijd zo'n oude verwaarloosde trein nemen, die er niet eens in slaagt om op tijd in Lier te zijn waardoor ik mijn aansluiting mis en daardoor een uur moet wachten op de volgende. NMBS 'beloofde' dat er met de nieuwe dienstregeling een rechtstreekse trein ging komen van Turnhout naar Leuven, maar de enige rechtstreekse die naar Leuven gaat, vertrekt op perron 1 van de bushaltes in Turnhout Station. 

Lieve NMBS, moet ik overstappen op een abonnement van De Lijn volgend jaar? Zodat ik wel binnen de twee uur van Turnhout in Leuven ben, of zodat ik kans maak op een staking of drie per jaar. Want jullie zijn er grandioos een spel van aan het maken.

Groetjes, een gefrustreerde treinpassagier.

User name
Ella_baert
28/05/2015

Sinds 2000 trein ik van Berchem naar Bokrijk waar ik werk (op het Provinciaal Natuurcentrum). In die periode heeft de NMBS er voor gezorgd dat mijn dagelijkse  woon-werk verkeer van iets minderr dan 3uur naar 5uur is gestegen. De oorspronkelijke rechtstreekse verbinding is ondertussen afgeschaft wat betekent dat ik twee keer moet overstappen (in Aarschot EN in Hasselt), tenzij ik liever via Mechelen, Vilvoorde en de nationale luchthaven trein....

De ingezette treinstellen die vaak op deze lijn ingezet worden zijn smerig en tot op de draad versleten (lees: vallen in pan bij temperaturen onder de 10°c en boven de 25 °C). Momenteel worden er echter wel in circa 40% van de gevallen nieuwe treinstellen ingezet). Bovendien worden ze in de winter slechts voor de helft van het traject verwarmd (toen ik een conducteur hierop aansprak wist die me mee te delen dat dat komt omdat de locomotief slechts drie wagonnetjes kan verwarmen en meestal hangen er zes wagonnetjes aan de locomotief :-)). terzijde, vrijdag als alle kotstudenten van Leuven komen zet de NMBS de helft van de twee wel maar DRIE stellen in.

En dan zijn er de stakingen.

Concreet betekent dit dat ik elke dag om 6h30 moet vertrekken en pas tegen 19h30 thuis kom om net aan mijn uren te geraken. Met al het overstappen is werken op de trein ook behoorlijk moeilijk geworden (lees: in de week-ends mag ik bijbenen). Ik kan geen vergaderingen voor 10h00 's morgens of na 21h00 's avonds plannen tenzij ik met de auto kom.

Opties zijn dus verhuizen (maar ik heb twee schoolgaande dochters) of ander werken zoeken (wat ik ook aan het doen ben. Als 50-plusser is dat momenteel echter geen evidentie ondanks een behoorlijk indrukwekkend CV).

De maat is dus meer dan vol en ik hoop van harte dat de NMBS dit proces verliest! Bestaat er geen prijs  'slechtste bedrijf van België"? Als dat zo is zijn ze zeker kanshebber!

Proficiat testaankoop met deze actie. Ik ben blij dat we jullie al jaren als abonnee steunen en kan anderen slechts aanraden dat ook te doen.

Ella

User name
patricia.tas1
28/05/2015

Het is inderdaad heel omslachtig om compensatie te vorderen van de NMBS. Nu gaan ze het veranderen (om het zogezegd eenvoudiger te maken voor de klant???) nu heb je pas vertraging bij meer dan 30 minuten. Hallo? Dan heb je reeds een andere trein maar moet je wel 25 minuten wachten. Met hun nieuwe app lukt het nog minder om de stiptheid van treinen te vinden. Soms erkend hij mijn station (Beernem) niet. Bovendien moet je binnen de 15 dagen na je lijst die je 6 maanden moet bijhouden alles indienen. Ik was vorig jaar op reis en moest dit laten doen door iemand anders. pffff....Mensen die moeilijk hun weg vinden op het internet mogen het helemaal vergeten. 

Goed voor jullie dat jullie deze actie doen. Ik kan me echter niet inschrijven want mijn mobibnummer wordt niet aanvaard, enkel cijfers maar het zijn enkel cijfers :(
groeten Patricia

User name
dwg
28/05/2015

Ik pendel dagelijks van Genk naar Brussel-Noord. Ik kan een heel boek schrijven over het falen van de NMBS gaande van het management tot het personeel. Maar, dat het een bedrijf is dat op alle niveau's faalt is ondertussen voor iedereen wel duidelijk.


Kort: slechts 2 treinen per uur op het traject (terugweg), die op slechts 11 minuten van elkaar vertrekken (een logischer interval zou fijn zijn), beiden overvol zitten en beiden constant vertraging hebben/afgeschaft worden is ronduit belachelijk! (oh ja, in Limburg stoppen de sporen midden in de provincie, dus ik moet ook nog minimum 20 minuten rijden om überhaupt een trein te kunnen nemen.)


Nog belachelijker is het compensatiesysteem. De uitdrukking luidt: tijd is geld. Niet: tijd is treinticketjes. Wie 5 dagen per week met het falen van onze nationale spoorwegmaatschappij geconfronteerd wordt, wil dat niet op de 6de en 7de dag van de week nog eens ondergaan.


Het is dus fijn dat er eindelijk een manier wordt geboden om hier verandering in te brengen!

User name
johan
28/05/2015

Mijn zoon gaat dagelijks van Koksijde naar Brugge,dit is Koksijde-lichtervelde overstappen lichtervelde-brugge en omgekeerd,

Vroeger kwam hij aan in Koksijde (bij het terugkeren) om 17.44 uur,na de nieuwe toepassing van de uren is dit 18.04 geworden,dit is al alle dagen dat hij 20 min verliest,maar door de slechte verbinding blijkbaar heeft hij gemiddeld 2 a 3 dagen per week een vertraging van 25 a 30 minuten,dus komt hij nu meestal om 18.30 uur thuis,dat scheelt al direkt een 45 minuten tegenover vroeger.Een verbetering noemen ze dit.

Gefrustreerd en boos wordt je ervan....(is er dan niemand dat daar verandering kan brengen,hopelijk jullie wel test-aankoop,maar betwijfel het toch...succes)
Johan.

User name
SVDP
28/05/2015

Time is money.

User name
luc.goossens5
29/05/2015

Chapeau voor de man of vrouw die de NMBS kan uitmesten! Dringend aub !!!

User name
avandezande
29/05/2015

I.p.v. te staken wat meer leed veroorzaakt aan de reiziger dan aan de nmbs zouden ze beter iedereen gratis laten reizen, dit zou de NMBS pas pijn doen.

User name
J.DE.WITTE
30/05/2015

Goed gezegd!

User name
connysmeets007
30/05/2015

Eigenlijk lijdt de pendelaar meer schade dan alleen maar het feit dat hij die dag zijn/haar abonnement niet heeft kunnen gebruiken. Sommige pendelaars staan aan te schuiven in de file en verbruiken dus brandstof (en zorgen voor extra vervuiling), anderen offeren er een verlofdag voor op of nemen onbetaald verlof. En dus zou de schade eis eigenlijk wel wat hoger mogen zijn, maar het feit dat ze er nu is, is al een stap vooruit. Want zo lang de NMBS zelf de gevolgen van een staking niet echt voelt (en waarom zouden ze? stakend personeel wordt door de vakbonden vergoed en niet door de NMBS; en bij stakingen rijden er minder treinen, gebruiken die minder stroom en kosten die dus minder geld; het enige nadeel dat de NMBS ondervindt van een staking is in de verkoop van dagtickets, maar aangezien de stakingen doorgaans door de werkweek zijn, is die kost verwaarloosbaar), halen stakingen niks uit en blijven de grieven van het personeel op dovemansoren vallen.

User name
phvda
30/05/2015

Laat ons die piste van investeren in openbaar vervoer en monopolie even vergeten: De grootste capaciteit ligt nog steeds via het wegennet. Als de overheid haar investeringen zou verleggen naar goed ingerichte parkings op alle grote en ook kleine knooppunten, dan zou het functioneren van gedeeld rijden en alle gelijkaardige systemen à la Uber en Lyft (en wat nog allemaal komen kan) alleen maar kunnen groeien. Stuur een sms, neem de fiets naar zo'n parking of knooppunt en je komt altijd wel ter bestemming. Niet te vergeten: de juiste infrastructuur doet groeien. 

User name
pieter
30/05/2015

Beste,

Ik denk dat staken een recht is. Bovendien zijn het de stakers uit het verleden verantwoordelijk voor de sociale positie en welvaart van het grootste deel van de bevolking. Zonder hen zouden we vandaag de dag niet eens kunnen consumeren. Denk daar maar eens over na als consumentenbond.

Met vriendelijke groeten,
Pieter

User name
carine.missiaen
30/05/2015

Dat het personeel van de NMBS klaagt, is te begrijpen. Al zijn de arbeidscondities van het personeel van overheidsbedrijven in sommige opzichten nog ietwat beter dan die van de ambtenaren, ze zijn net zo zeer slachtoffer van het huidige onverantwoorde overheidsbeleid en van de achterhaalde visie van de overheidsmanagers die denken dat overheidsdiensten niets zouden mogen kosten, maar alleen moeten opbrengen. Indien dit zo zou zijn, zou niemand nog belastingen moeten betalen, want dan zouden de openbare diensten zelfbedruipend zijn.

Het is juist omdat sommige noodzakelijke diensten niet winstgevend kunnen georganiseerd worden, dat er overheidsbedrijven of overheidsdiensten voor nodig zijn, om de middelen zo te spreiden, dat elke burger er gebruik van kan maken en niet alleen de burger voor wie een privé ondernemer het ook wel zou willen doen, omdat het winstgevend is.
Maar feit is dat door een spoorstaking net die mensen het meest geraakt worden, die zelf al slachtoffer zijn: de duizenden pendelaars, vaak lagere bedienden en ambtenaren. Zij moeten de extra kosten voor een dag spoorstaking dragen (taxi, gebruik van eigen voertuig of ander alternatief vervoer, of opnemen van een dag verlof). Ook in andere overheidsdiensten wordt op onredelijke wijze gesnoeid, wordt vertrekkend personeel niet vervangen en wordt een toenemende werklast over steeds minder mensen verdeeld. Elke administratieve vereenvoudiging voor de burger (in de meeste gevallen voor de ondernemer), is een bijkomende taak voor een ambtenaar. Je zal diezelfde ondernemer niet horen klagen als de controleurs van de belastingen of de sociale controleurs en de arbeidsinspectie een weekje het werk neerleggen... Staken is dan wel een fundamenteel recht, niet iedereen kan er zich op dezelfde wijze door laten gelden.
Maar als de NMBS zich dan toch zo graag als onderneming profileert, dan mag ze zich wel als onderneming gedragen en als ze er niet in slaagt een behoorlijk personeelsbeleid te voeren, dan mag ze de directe gevolgen ervan niet op de klant afwentelen. Een dienst die betaald werd, maar niet geleverd, moet aan de klant vergoed worden. De prijs van de dienst en eventueel de schade veroorzaakt door het niet uitvoeren van de dienst. Voor slecht personeelsbeleid ben je aansprakelijk. Dat is geen overmacht.

User name
TOESKA
01/06/2015

Ik moet regelmatig de trein nemen naar het UZ van Gent , uit richting Brugge daar ik bij hun in behandeling ben en dan omdat de NMBS die dag staakt moet ik dan die afspraak terug laten annuleren die voor die dag reeds op voorhand gepland was en een andere dag laten plannen, weeral wachten om behandeld te kunnen worden, ze mogen ook als ze nieuwe loketmedewerkers aanvaarden hun juiste informatie geven wat ze juist aan hun klanten moeten aanbieden , ik vroeg een 10 rittenkaart van BRugge naar Gent , kreeg de verkeerde van de loketbediende ik ken daar niks van van haar kreeg ik een korte tien rittenkaart en ik kreeg een boete van 65 euro van de treinconducteuse omdat ik toen niet cash  kon betalen , zij nam daar totaal geen  rekening mee, , deze rit heeft mij min of meer 100 euro gekost in het totaal voor heen en terug te gaan die dag, ik heb in Gent een klacht ingediend aan de loketbediende en een klachtenformulier ingevuld voor Brussel het hoofdkantoor, maar heb nooit geen antwoord terug gekregen . En mijn geld was ik kwijt. Wat een service, was er helemaal niet goed van deze dag. Eerlijke onschuldige mensen worden ook gestraft. Van de loketbediende in Gent kreeg ik die dag te horen dat dat veel gebeurde, en er enorm veel klachten zijn. Mijn bewijs van treinboete ben ik kwijt want ik heb deze samen met het klachtenformulier moeten afgeven aan die loketbediende om op te sturen naar de NMBS Brussel. Mevr. Audenaert Monique

User name
Jaws
01/06/2015

Had de Japanse bullettrain niet een gemiddelde vertraging van 6 seconden op jaarbasis? Het moet te doen zijn.

User name
Laurent G
01/06/2015

"In 2014 waren er in totaal 224,8 miljoen reizigers op het binnenlands personenverkeer van de NMBS.(1) Tien jaar eerder waren dat er 178 miljoen (2). Er is dus een stijging met een kwart. Het personeel en materieel blijven echter achter. Het aantal personeelsleden daalde van 39.000 naar 34.000 of 3.500 minder dan het voorziene aantal (3). Het aantal locomotieven van 1.517 naar 1.329 in 2010. De prijzen voor gebruikers daarentegen stegen wel, de inkomsten die de NMBS uit binnenlands personenverkeer haalde (exclusief overheidssteun) nam met in dezelfde periode met 50% toe. (zie voetnoot 2)"

(1) http://www.belgianrail.be/nl/corporate/Presse/Presse-releases/17_02_2015.aspx

(2) http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/verkeer_vervoer/vervoer/spoor/

(3) http://www.socialisme.be/nl/20062/cornu-in-de-aanval-tegen-het-spoorpersoneel


Test-Aankoop zou beter zijn pijlen richten op het falende regeringsbeleid (niet enkel dat van de huidige, maar ook dat van de vorige regeringen) i.p.v. te laten uitschijnen dat stakingen het probleem zijn. Stakingen zijn slechts een gevolg van het jarenlange wanbeheer waarvan personeel én reizigers het slachtoffer zijn. Ondanks ik jarenlang tevreden lid ben van TA, ben ik deze keer ontgoocheld dat TA een verre van evenwichtig standpunt inneemt. Opkomen voor een betere dienstverlening kan men slechts wanneer men vanuit de realiteit vetrekt. Het is net zoals bij de massa-media op een stakingsdag: wie komt er bijna uitsluitend in beeld? Enkel de ontevreden reiziger die toeten of blazen afweet van de situatie op het spoor. Men zou beter de werknemers en hun syndicale vertegenwoordigers evenredige zendtijd geven, maar dat past natuurlijk niet in het kraam van de zogezegd neutrale media. Ik hoop dat TA zich hierover bezint en zich in het vervolg wat minder "populistisch" opstelt. Nog een interessant artikel: http://www.knack.be/nieuws/belgie/test-aankoop-vs-nmbs-de-risico-s-het-perverse-effect-en-het-gladde-ijs/article-opinion-573893.html

User name
Test-Aankoop
03/06/2015

Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor de vele reacties op ons forum.

We ontvingen eveneens veel reacties op onze Facebook-pagina, voor de volledigheid posten we ook hier enkele verduidelijkingen met betrekking tot een aantal zaken die aan bod zijn gekomen..

Wij benadrukken met klem dat de groepsvordering tegen de NMBS niet als doel heeft het stakingsrecht te ondermijnen, en we viseren evenmin de vakbonden. Integendeel, we denken zelfs dat deze actie er toe kan bijdragen dat de NBMS beter gaat nadenken over de manier waarop het omgaat met sociale geschillen en haar eigen werking. Dat kan bijdragen tot de verzoening. De groepsvordering moet dus helemaal niet gezien worden als een aanval op het stakingsrecht – dat wij beschouwen als een absoluut basisrecht – noch op haar initiatiefnemers.

Wat we met deze actie wel willen aanklagen zijn de contractuele tekortkomingen van de NMBS tegenover haar reizigers. De algemene voorwaarden van de NMBS vermelden dat reizigers geen recht hebben op een schadevergoeding in het geval van een aangekondigde staking door een erkende organisatie, met een stakingsaanzegging 8 dagen voordien, behalve wanneer u al een vervoersbewijs had aangekocht voor dat tijdstip. Niet alleen werd de treinstaking van 28 mei aangekondigd door een niet-erkende organisatie, bovendien is het duidelijk dat de grote meerderheid van de treinreizigers over een abonnement beschikt dat al langer op voorhand werd aangekocht – en dus hebben zij recht op schadevergoeding! We stellen echter vast dat ofwel de NMBS weigert om de schadevergoeding uit te keren (zoals ze ook openlijk heeft te kennen gegeven op haar internet site voor de staking van 15 december), ofwel dat reizigers vaak geen schadevergoeding aanvragen omdat de procedure momenteel te ingewikkeld is en ze ontmoedigd worden. Het is om die reden dat wij eveneens vragen aan de NMBS om de compensatieprocedure te vereenvoudigen.

We hopen dat deze informatie de zaken verduidelijkt, en we willen tegelijkertijd de ruim 41 000 deelnemers aan de groepsvordering alvast bedanken!

Met vriendelijke groeten, Test-Aankoop

User name
lv
07/06/2015

Als u een groepsvordering doet tegen de NMBS, begin er dan ook een tegen de staat. Dagelijks staan we me met zijn allen in de file, en geen haan die hierover kraait. En denk eens na, die groepsvordering, ... wie zal dat uiteindelijk betalen denk je? Juist de belastingsbetaler.