laatst gewijzigd op: 20/04/2019

Ecologie als motivatie?

Jaren geleden werd een dieselwagen als beste koop aangeraden.  Ik heb nooit een diesel gekocht in de laatste 30 jaar.  Gewoon vanwege de vervuilende stoffen en het duurder onderhoud plus minder rijplezier.

Nu krijg ik van Testaankoop een commerciële email om een pelletkachel te kopen vanwege ecologisch alternatief.  Hier gaan we weer.  Er is niets ecologisch aan.  Puur verbranden met vervuilende stoffen als resultaat, niet alleen CO2. Het argument dat de bomen eerst CO2 opgenomen hebben enkele jaren geleden en die nu vrijgegeven als CO2 neutraal argument gebruiken houdt geen steek.  Dan beter aardgas dat veel zuiverder is en ook ooit CO2 capteerde.  

Ik verwacht dat we binnenkort die pelletkachels moeten afvoeren. Wat gaat Testaankoop dan vertellen?

PS: ik heb zonnepanelen en rijd met benzine plug-in hybride.

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

2 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/04/2019

Ik ben dezelfde mening toegedaan! Wat me echter stoort is dat het eco-argument te pas en onpas wordt gebruikt om taksen te heffen en de kas te spijzen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

11/09/2017

Beste Koen,

Het aspect van luchtvervuiling door stof, maar vooral door fijne deeltjes is een belangrijk probleem. In het geval van smog in de winter zijn veel bronnen van fijne deeltjes "verboden of beperkt" om hun inname in de lucht te beperken.

Oude centrale verwarmingsinstallaties op mazout en dieselmotoren zijn andere belangrijke bronnen van luchtvervuiling. Parijs heeft het gebruik van open vuren verboden in de winterperiode, wat logisch is gezien hun zwakke rendement en de lage verbrandingstemperatuur om een volledige verbranding mogelijk te maken en dus ook een beperking van de uitstoot van verontreinigende stoffen en fijne deeltjes.

België is in dit opzicht zeer oplettend aangezien het niet alleen de omzetting van het Europese reglement betreft maar ook haar nationale voorschriften wat betreft alle toestellen die vaste brandstoffen verbranden en dus ofwel hout, ofwel pellets.
De opgelegde grenzen in deze reglementering zijn erg strikt en zijn sinds november 2016 versterkt met nieuwe niveaus wat betreft de uitstoot van deeltjes van maximum 30 mg/Nm3. Deze precieze vereiste werd versterkt sinds 2010 ten tijde van de beperking 90 (drie keer zoveel).

Het minimale rendement voor pelletkachels is tevens 85% sinds november 2016.

Waarom is België pionier wat betreft deze restricties? Er is een link met de energetische transitie aangezien ook gas, hoewel zeer schoon in termen van verbranding (geen uitstoot van fijn stof, vrijwel geen verbrandingsresten) zorgt voor uitstoot van CO2 en dus ook bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Langs de andere kant wordt een zekerheid qua voorziening op lange termijn niet gegarandeerd.

De pelletkachels die wij selecteerden voor onze consumenten voldoen ruimschoots aan deze vereisten met een rendement dat erg dicht of zelfs boven 90% ligt en met een uitstoot van fijne deeltjes dat goed onder het reglementaire niveau ligt.

Daarenboven werd in het laboratorium geen enkele uitstoot van fijn stof opgemerkt voor de kachel van Stûv.

Dit toont aan dat het onderzoek voor dit type toestel toelaat om tot een veel hoger verbrandingsniveau te komen dan enkele jaren geleden en dat de verbranding van pellets een interessant alternatief vormt in vergelijking met andere fossiele brandstoffen.

Daarenboven laat deze actie toe, dat mensen die een oud toestel gebruiken, hun impact op de luchtvervuiling drastisch kunnen verlagen.

Mvg,
Caroline (Test Aankoop Energie)

Dit project wordt gefinancierd door het onderzoeks-en innovatieprogramma Horizon 2020 van EU, in het kader van de subsidieovereenkomst n° 749402.
De EU is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en voor elk gebruik van deze informatie.