laatst gewijzigd op: 22/04/2021

IEDEREEN GELIJK VOOR DE WET !

Als de kleine producenten geen 'winst' mogen maken uit hun productie dan moeten de grote bedrijven dat OOK NIET MOGEN! ENGIE, LUMINUS, KATOENNATIE,.... iedereen die met zonnepanelen elektriciteit op het net zet mag dan ook geen teller plaatsen voor levering aan het net.

DUS AL DIE  ZONNE PARKEN, WINDMOLEN PARKEN en met uitbreiding KOLEN EN GASINSTALLATIES, KERNENERGIECENTRALES ook niet.  Want leg MIJ en iedereen anders eens uit wat is het verschil tussen die firma's met hectaren aan zonnenpanelen en wij met ons 9 m² aan zonne panelen ? De PIEKEN worden door die groten veroorzaakt niet door de kleine producent !

LEG DAT EENS UIT GRONDWETTELIJK HOF !!!  OF BENT U OMGEKOCHT DOOR DE GROTE SPELERS ???

GRONDWETTELIJK HOF U BENT UW NAAM NIET WAARDIG !!!

IEDEREEN GELIJK VOOR DE WET !

 

 

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

8 reacties

sorteer op :
Nuttig

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/04/2021
Nuttig

Zoals ik reeds eerder gezegd heb ben ik een leek in het energie debat.
Ik heb zonnepanelen met nog een terugdraaiende teller en energiecertificaten en ben nog steeds tevreden ondanks het invoeren van het prosumententarief die wel een hap in mijn rendement heeft gegeven. Maar en men mag mij tegenspreken, het is "normaal" dat men betaald voor iets dat men gebruikt. Ik ben dus op zoek naar een eerlijke oplossing. Dit staat dus los van niet nagekomen beloftes, compensaties of afspraken.
Als ik het goed begrijp zijn er vier spelers in het energie debat.
1) De producent: zoals Electrabel, Eneco, Eoly van Colruyt, EDF, enz...
2) De leverancier: deze koopt en levert bij de consument zoals Engie, Mega, Antargaz, Octa, Lampiris enz... Dit kan ook een producent zelf zijn.
3) De distributeur: Diegene die leidingen legt en die deze tegen vergoeding ter beschikking stelt van de leveranciers zoals fluvius, sibelgaz. enz... Een vergoeding die de consument (terug) betaald....
4) De consument of verbruiker
Hierboven staat dan nog het controle-organisme de VREG

De eerste vraag op zoek naar een oplossing die bij mij opkomt is: Heeft men onze overschot aan elektriciteit wel nodig, los van een eventuele prijs? Anders gesteld: moeten de leveranciers (groene) elektriciteit elders bijkopen om voldoende te kunnen leveren?
Indien niet dan stopt het debat en dan kunnen we evengoed bij gebrek aan opslagmogelijkheden onze overproductie naar de grond laten lopen.
Indien wel dan kunnen diezelfde leveranciers onze overschotten opkopen aan een concurrentiële prijs zodat ze niet bij andere producenten moeten aankloppen.
Dan komt de volgende vraag: Hoe kunnen we onze overschotten aan de man brengen?
1) Momenteel zijn er verscheidene organismen bezig met het realiseren van groepsaankopen o.a. Testaankoop, KBC (iChoors), enz... Kan er niet tegelijkertijd rekening gehouden worden met een groepsverkoop?
2) Kan er niet in een wettelijk kader geschapen worden die het mogelijk maakt dat er een organisatie opgericht wordt die deze consumenten met overschotten verenigd en deze verkoopt met daarbij een afnameplicht van alle aangesloten leden.
Mijn laatste vraag is: zijn dit haalbare oplossingen, zijn er nog andere mogelijkheden? Rekening houdend met het feit dat zonnepanelen zon nodig hebben en matig produceren juist op het moment dat de meeste energie nodig is en dat overschotten meestal geproduceerd worden op het ogenblik van een overaanbod.

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/04/2021
, Gereageerd:

Beste Hubert,

Er is maar EEN duivel in dit verhaal! en dat is de VREG! Zij bepalen de regels van het spel, en het spel is GELD. Mocht je tijd en goesting hebben lees het lijvig document over de nieuwe energie transitie:
www.vreg.be/.../trde_2019.pdf
Zij schaffen de terugdraaiende teller af omdat zij jarenlang verzuimden van de nodige investeringen te doen (via FLUVIUS) om het net aan te passen aan de noden van onze tijd. Door de installaties van die ZP bij de burgers zien zij hun inkomen slinken, en dus werken ze een nieuwe manier uit om geld te slaan uit je elektriciteit verbruik. Er komen nieuwe tarieven: zogenaamd capaciteits tarief waar je betaald volgens tijdstip van de dag, en grootte van verbruik, gaan op termijn uitsluitend nacht tarief elimineren, alsook de dag/nacht teller. En daarbij willen ze dan alle verbruikers een enorme inspanning laten doen door de DM constant in het oog te houden, of de nodige apparatuur en software aan te kopen om je hele huishouden te dirigeren volgens hun concept.
En tot slot zal je moeten nieuwe toestellen aankopen, die dan reageren op de sturing van die DM
Voorwaar een hele leerschool voor de boeg, Zoniet ga je je blauw betalen aan die nieuwe tarifering.
Succes met de lectuur

T

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/04/2021
, Gereageerd:

Dag Hubert, de zelfgeproduceerde stroom wordt, indien je die niet zelf verbruikt, onmiddellijk op het net geïnjecteerd. Tenzij je beschikt over thuisbatterijen. We raden dan ook aan om op basis van jouw persoonlijk energieverbruik een simulatie te doen via één van onze tools om na te gaan welk contract het meest voordelig is voor jouw situatie. Ook de terugleververgoedingen voor geïnjecteerde zonnestroom (indien je over een digitale meter beschikt) zijn opgenomen in de berekeningen van onze vergelijker: https://bit.ly/3x0hMHY   Let op, een interessantere terugleververgoeding gaat niet noodzakelijk gepaard met een voordelig afnametarief. Je kunt zelf de vergelijking maken in onze vergelijker. Wat je opmerking over groepsverkopen betreft, daarvoor zou men dan toch eerst een wettelijk kader dienen te scheppen. Voorlopig worden teruglevercontracten aangeboden door de meeste (maar niet alle!) leveranciers en enkele privé-spelers. ^An  

Meld je aan om toegang te krijgen.

22/03/2021

De pieken die de grote spelers veroorzaken zijn perfect getimed, gecoördineerd en gekend door de maatschappij. Omdat alles gecontroleerd is kan het elektriciteitsnet perfect gebalanceerd blijven onafhankelijk van de weersomstandigheden. De beste afspraken maken de beste vrienden laat ons zeggen, waardoor iedereen er beter uitkomt.

Als nu die honderdduizenden kleine spelers mee gaan injecteren op een
ongecontroleerde en ongekende manier, kan de maatschappij in de
problemen komen om het net stabiel te houden juist omwille van deze
ongekende en ongeplande injecties. Hier is geen terugkoppeling naar
de maatschappij waardoor ze het net nog zeer moeilijk stabiel kunnen houden. Dit is een technische basiskennis die al jaren gekend is, maar de overheid heeft toch iedereen aangeraden om zonnepanelen te plaatsen jaren geleden.

Vandaar dat de kleine speler voor de maatschappij aanzien wordt als
een ongecontroleerde lastpak allemaal omdat de politiek nooit wil luisteren naar de technische argumentatie en de mensen in een valstrik
lokt. Veelal wordt de VREG aanzien als kop van jut, maar het tegendeel is
waar: de politiek wil nooit luisteren naar de technische haalbaarheid en zorgt er nu voor dat mensen zich gedupeerd voelen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

21/04/2021
, Gereageerd:

Beste, die kleine spelertjes vallen in het niet in het geheel van aanbod en vraag naar electricitiet: we Hebben het over GIGAWATS aan eletriciteitsverbruik niet over enkele kilowatuur die de gemiddelde zonnepaneeleigenaar produceert, het meeste van dit verbruik verbruikt ie zelf (tenzij overgeinstalleert op vraag van de overheid) er zijn trouwens genoeg die nog geen zonnepanelen hebben. Maar de eneorme zonneparken van de grote bedrijven DIE beinvloeden wel degelijk het verbruik/productie van electriciteit. Maar men wil het op de kleine verbruiker steken want daar zit de winst voor de electriciteitsproducent en de VREG - FLUVIUS want eigen verbruik betekent minder consumptie en dus minder inkomsten voor deze heren. Uiteraard is er een kost aan de infrastructuur maar wat is er gebeurd ??? de laatste 30 jaar is er weinig geinvesteerd doordat men allerlei spelers heeft toegelaten onder het mom van meer concurrentie dan is het goedkoper toch ??? FOUT ! in de tijd van ELECTRABEL was alles in handen van 1 speler die alles EFFICIENT beheerde. maar toen moest ie plaats maken en investeerde niet meer in de infrastructuur : resultaat goed winst maken en de overnemer mag de investering doen ==> klant de dupe : HOGE tarieven en meer profiteurs aan de vetpot. De gebruiker zal wel betalen.
Tot ie zal overschakelen op zelfproductie zonder het net te gebruiken zoals in de V.S. In geval van electriciteits productie was een gecentraliseerde levering het beste voor efficient beheer. En daar gaan we weer naartoe maare het zal dan weer LAAANG duren eer we zover zijn.

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/03/2021
, Gereageerd:

Beste,

VREG is een ONAFHANKELIJKE autoriteit, wars van bemoeienissen van politiek, een opvolging van Electrabel, die gtoen alles regelde ( productie, net, transport en geld)
Nu verkocht aan ENGIE Frankrijk.
We hebben gezien wat hun macht is, ze spannen een rechtsgeding in bij het GH, halen hun gelijk, en de politiek moet lijdzaam toezien, en hopen dat ze wat bereidwillig zijn en versoepelen.
Wat er staat aan te komen ( capaciteits tarieven, piekverbruik, dag/nacht, enkel nacht) wordt opgeslorpt in EEN nieuwe wet, ( door hen in elkaar gebokst, met als doel veel geld in het laatje te brengen)
Omdat er geen langetermijnvisie was is er aan het netuitbouw veel te weinig gehoor gegeven versus de groei van de vraag naar elektriciteit.
Maar de ZP installaties zijn evenzeer te integreren in het productie proces, maar veel te laat op gang gekomen, en wij zitten met de gebakken peren
Nog erger gaat de impact zijn op het klimaatbeleid dat al in nauwe schoentjes staat
Temeer dat momenteel niemand gehaast is om in de ZP saga in te stappen, ondanks premies van alle kanten. En dat gaat een groter impact hebben op het energiebeleid..
T.


Meld je aan om toegang te krijgen.

04/03/2021

Ik zit al sinds de invoering van het prosumententarief met vragen over een billijke en correcte vergoeding zowel voor de door ons opgewekte en op het elektriciteitsnet gezette stroom als en de gebruiksvergoeding van dat zelfde elektriciteitsnet.
In die optiek vind ik dat wij als elektriciteitsproducenten eenzelfde behandeling moeten krijgen als iedere andere producent op de elektriciteitsmarkt.
Is het daarom niet mogelijk om met particulieren die willen participeren een coöperatie op te richten die dezelfde voorwaarden kan bedingen als de grote elektriciteitsmaatschappijen.
Ik ben leek en beschik niet over correcte adequate gegevens en kennis om na te gaan of dit als coöperatie van en voor de particulieren rendabel en doenbaar is. Ik zie daarin een taak voor Testaankoop als verdediger van de kleine consument.
Als coöperatie zouden wij ook onze stroom gezamenlijk kunnen verkopen aan de hoogste bieder

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/03/2021
, Gereageerd:

Bedankt om je zienswijze met ons te delen, ik stuur je post alleszins verder door ter info zodat we er rekening mee kunnen houden. ^Bertrand

Dit project wordt gefinancierd door het onderzoeks-en innovatieprogramma Horizon 2020 van EU, in het kader van de subsidieovereenkomst n° 749402.
De EU is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en voor elk gebruik van deze informatie.