laatst gewijzigd op: 19/02/2021

Zonnepanelen geplaatst in 2021

Ben je verplicht om de digitale meter te laten plaatsen of kan je dit ook uitstellen?

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

2 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/02/2021

Beste, in Vlaanderen heeft de regering gekozen om de digitale meter verplicht uit te rollen. Dit is als dusdanig opgenomen in het energiedecreet. Als je weigert, kan men je in principe afsluiten van het distributienet. In een nieuw voorstel van regelgeving worden prosumenten echter wel geschrapt als prioritaire doelgroep en gewoon mee opgenomen in de normale uitrol. Tegelijk werd met netbeheerder Fluvius afgesproken dat prosumenten tot 1 januari 2025 zonder gevolg kunnen laten weten dat ze nog geen digitale meter willen. Dit geldt evenwel niet voor nieuwe prosumenten en prosumenten die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad. De aangekondigde premieregeling zal stoppen op 31 december 2025. Tot dan heeft men als prosument de kans om de premie aan te vragen wanneer men overschakelt naar een digitale meter.

De vraag die nu bij veel prosumenten zal rijzen is: “Behoud ik voorlopig mijn analoge meter of ga ik in op de eenmalige premie?”. Een eenvoudig antwoord is hierop niet mogelijk en zal afhangen van jouw persoonlijke situatie. Wij raden daarom iedere prosument aan de berekening voor zichzelf te maken met behulp van onze terugdraaichecker die berekent wat de impact is van de digitale meter op jouw elektriciteitsfactuur. Op dit moment neemt onze module enkel de premies op voor digitale meters die in 2021 of ervóór werden geplaatst. Voor plaatsing na 2021 zal het compensatiebedrag jaar na jaar zakken. Meer info nog in ons dossier via de link: https://bit.ly/3pl2itm  ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/02/2021
, Gereageerd:

Beste An
Ik heb uw berekeningen naast die van mij gelegd en de berekeningen zullen wel juist zijn want ik heb een resultaat die een vershil aangeeft van 80€ op een jaar mar ik heb dan ook niet de gemiddelde leverancier maar een beter dan gemiddelde leverancier.
Ik vind wel dat je niet kan stellen dat met de verkregen premie je dan een verlies compenseert gedurende een aantal jaren want in mijn geval zou dezelfde redenering dan willen zeggen dat ik een verlies compenseer gedurende 34 jaar. Nog anders wordt het als ik 50% zelfconsumptie heb. Dan ik geen verlies om te compenseren.
Het is de bedoeling om met de premie aan minstens 5% rendement te komen op 10 jaar en dat is helemaal iets anders want dat gaat over de totale besparing ivg met geen zonnepanelen geplaatst in een bepaald jaar. Die extra kost die je met deze tool berekent is daar maar een klein deel van.