Test-Aankoop wil u informeren dat onze website gebruik maakt van cookies om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren zodat wij kwaliteitsvolle producten en diensten kunnen leveren. Door het gebruik van onze website aanvaardt u dit beleid en geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. U kunt de instellingen hier wijzigen of meer informatie vinden.

DE TEST-AANKOOP WERELD

Politici

Relevante informatie

Bescherming van de spaarders

Open brief Arco-groep

Al jaren wachten meer dan 800.000 Arco-coöperanten op de uitvoering van beloften van opeenvolgende regeringen. Hoewel vaak gezegd werd dat de Arco-beleggingen veilig waren en een kapitaalbescherming boden, is de waarheid helaas helemaal anders : meer dan 800.000 consumenten riskeren elk duizenden euro’s aan spaargeld kwijt te geraken. Test-Aankoop eist daarom in een open brief duidelijkheid en transparantie in dit dossier van de premier en de regering. U vindt de brief in bijlage bij deze mail.

Positief tussenvonnis geveld in de class-action procedure van Test-Aankoop tegen VW en D'Ieteren

Het eerste vonnis in het kader van de collectieve rechtsvordering die consumentenorganisatie Test-Aankoop heeft ingesteld tegen VW is een feit. Op 27 februari verwierp de rechtbank van 1e aanleg van Brussel, volgend op de zitting van 31 januari, het verzoek van VW om de lijst van alle personen te communiceren die zich bij de consumentenorganisatie hadden aangesloten. De voorzitter was van oordeel dat dit rekwest niet pertinent was om de ontvankelijkheid van de zaak te beoordelen. Tijdens de volgende zitting op 24 april zal gepleit worden over de ontvankelijkheid.

Statiegeld op blikjes en PET-flesjes in Brussel

Test-Aankoop organiseerde een enquête onder 1150 consumenten om te weten te komen hoe zij staan tegenover de invoering van statiegeld op blikjes en PET-flesjes.

De resultaten van onze bevraging waren positief te noemen en daarom verzoeken wij de leden van het Brussels Hoofdstedelijk parlement om een eventuele ordonnantie die statiegeld op blikjes en PET-flesjes verplicht maakt, te steunen of om desgevallend initiatief te nemen tot een voorstel van ordonnantie om tot de invoering van statiegeld over te gaan.