Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

62 % van de Belgische gezinnen hebben financieel verlies geleden als gevolg van de Covid-19-crisis

22 mei 2020

Test Aankoop publiceert zijn 5de enquête die van 14 tot 15 mei werd uitgevoerd bij een representatieve groep van Belgen. Het doel van het onderzoek was om de financiële gevolgen van de Covid-19-crisis voor de consument te achterhalen. De resultaten zijn zorgwekkend: 62% van de Belgische huishoudens heeft geld verloren, voor een gemiddeld bedrag van 1626 euro (exclusief verliezen op investeringen). Dit komt neer op een totaal bedrag van 4,9 miljard euro op nationaal niveau. Ook de vooruitzichten zijn niet erg rooskleurig. Test Aankoop vraagt dan ook om de consument niet te vergeten. De organisatie zal kijken naar hoe de post-covid periode dient te worden aangepakt en zal de komende weken voorstellen doen om te proberen de schok te verzachten.

5de peiling van Test Aankoop

Tussen 14 en 15 mei voerde Test Aankoop een onderzoek uit bij een representatieve groep van ruim 1.000 personen tussen 18 en 74 jaar oud. Het doel van dit onderzoek was om de financiële gevolgen van de Covid-19-crisis voor de consument te achterhalen.

 

4,9 miljard aan financiële verliezen

De resultaten zijn verontrustend: in totaal heeft 62% van de Belgische gezinnen geld verloren, voor een gemiddeld bedrag van 1626 euro (exclusief verliezen op investeringen), wat op nationaal niveau overeenkomt met een totaal van 4,9 miljard euro.

De verdeling is als volgt: enerzijds leed 35% van de Belgische gezinnen gemiddeld 1571 euro netto aan loonverlies.  Anderzijds kon 25% van de Belgen geen vergoeding krijgen voor één of meer reizen (gemiddeld 722 euro), 21% voor één of meer culturele evenementen (gemiddeld 273 euro), 16% voor één of meer sportevenementen (gemiddeld 173 euro) en 8% voor een familieceremonie (gemiddeld 500 euro). 10% heeft huurverlies geleden ten belope van gemiddeld 816 euro. Afgezien van de reisverliezen zijn deze cijfers bijna verdubbeld ten opzichte van het vorige onderzoek in maart.

 

Moeilijkheden met de dagelijkse uitgaven

De Belgische gezinnen vinden het steeds moeilijker om hun dagelijkse uitgaven te doen, stelt Test Aankoop.  Zo stelt 11% van de respondenten dat het voor hen erg moeilijk of zelfs onmogelijk is om de gezondheidszorg te betalen. Een percentage dat in 2019 op 7% lag.  Voor 9% van de ondervraagden is het zeer moeilijk of zelfs onmogelijk om gas- en elektriciteitsrekeningen te betalen (5% in 2019), voor 9% om hun hypotheekverplichtingen na te komen (4% in 2019), voor 8% om de huur te betalen (2% in 2019), voor 7% om de dagelijkse levensmiddelen te betalen (3% in 2019) en voor 6% tot slot om de telecomrekeningen te betalen (3% in 2019).

Dit kan verklaren waarom 25% van de gezinnen vanwege de crisis beroep heeft gevraagd om te genieten van een financiële steunmaatregel. Hiervan vroeg 9% om een verlenging van de vervaldatum van hun gas- en elektriciteitsrekening en 6% voor hun hypotheek- of consumentenkrediet.

Sinds het begin van de crisis heeft 27% van de respondenten met een spaarrekening (82% van het totale aantal ondervraagden) zich hierop moeten beroepen om hun dagelijkse kosten te kunnen dekken en 22% stelt dit te zullen moeten doen.

Over het geheel genomen beschouwt 31% van de respondenten hun levenskwaliteit als laag, een stijging in vergelijking met 24% in 2019.

 

Sombere vooruitzichten

De coronaviruscrisis heeft ook een impact gehad op de beroepssituatie van heel wat Belgen : 22% van hen is tijdelijk inactief en 4% heeft zelfs zijn baan verloren. Ook wat de toekomst betreft zijn de Belgen niet optimistisch : van de werknemers die hun baan niet verloren hebben, gelooft 22% dat het waarschijnlijk of zelfs zeer waarschijnlijk is dat ze hun job in de komende 12 maanden zullen verliezen, 38% gelooft dat ze minder carrièremogelijkheden binnen hun bedrijf zullen krijgen en 47% is van mening dat er zich minder carrièremogelijkheden zullen aandienen op de arbeidsmarkt (bijv. het vinden van een betere baan).

 

Laten we de consument beschermen

"Onze peiling toont aan, alsof er nog echt bewijs nodig was, dat de consumenten zeer ernstig worden getroffen door de huidige crisis", licht Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, toe. "Ook de consument heeft nood aan bescherming door een de nodige maatregelen.  Er zijn in dit verband wel enkele initiatieven genomen, zoals de mogelijkheid om uitstel van hypotheek- of consumentenkrediet aan te vragen.  Maar andere doen afbreuk aan hun legitieme rechten, zoals bijvoorbeeld het opleggen van een voucher vereisen in geval van annulatie van een pakketreis, of laten op zich wachten, zoals serieuze kwaliteitscontroles en een prijsplafond voor mondmaskers.  We roepen de regering dan ook op om hen niet te vergeten waarop wordt gerekend om onze economie te doen herleven.”

Test Aankoop zal haar analyse van de impact van deze crisis op de situatie van de consument verderzetten, met name door middel van via haar bevragingen, waarvan zij vandaag het vijfde deel publiceert, en zal binnenkort een reeks voorstellen doen om te proberen de grootste schok voor de consument te verzachten.

 

0800 – hulplijn

Omwille van de grote toevloed aan vragen en problemen, laat Test Aankoop zijn gratis 0800-lijn het hele verlengde Hemelvaartsweekend open voor het publiek. Consumenten kunnen Test Aankoop bereiken via 0800 29 510 tussen 9u en 20u. Vandaag zelfs tot 22u.