Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Reactie op voorstel regering en bankensector voor uitstel bij de aflossing van hypotheekleningen

20 mrt 2020

In deze bijzondere ‘coronatijden’ overleggen de banksector en de overheid over maatregelen die zowel professionele als particuliere klanten moeten helpen wanneer zij in geldnood zouden komen ingevolge de impact van het coronavirus. Wie tijdelijk zijn woonkrediet niet kan aflossen, kan zijn bank vragen om zonder kosten uitstel van kapitaalaflossing te krijgen voor de duur van enkele maanden, aldus de communicatie. Met een schuldgraad van om en bij de 300 miljard euro waarvan 250 miljard in woningen, is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat consumenten hun hypothecair krediet kunnen blijven betalen. Dat is nog meer zo in het licht van de 500 000 personen die nu al in tijdelijke werkloosheid zijn beland en de 1000en die er nog zullen bijkomen, zegt Test Aankoop.

 

De consumentenorganisatie vreest dat één en ander onvoldoende zal zijn en wijst erop dat deze optie tot het schorsen van een krediet niet nieuw is, zij het niet bij alle banken en veelal ook alleen voor mensen die lenen aan een variabele interestvoet.  De consumentenorganisatie vreest dat voor velen de problemen zich gaan manifesteren op langere termijn dan drie of zes maanden. “Een daling in inkomsten bijvoorbeeld door bijvoorbeeld werkloosheid ingevolge een failliete onderneming, kan ervoor zorgen dat de bestaande maandlast te hoog wordt. Ook al zal het terugvallen op 70% van het loon, velen in een penibele situatie brengen, ook al is de werkloosheid tijdelijk van aard. Volgens ons zou het herbekijken van het woonkrediet voor een langere looptijd dan een mogelijkheid moeten zijn en dat zonder wederbeleggingsvergoeding”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

 

De verbruikersorganisatie wijst er op dat vandaag de dag banken eerder geneigd zijn een herfinanciering voor te stellen omdat hiervoor kosten kunnen worden aangerekend. Dit veeleer dan een loutere verlenging van de looptijd. 

 

Mochten sommige consumenten toch kiezen voor een herfinanciering, zou het wenselijk zijn om in alle gevallen en op zijn minst voor de duur van de crisis, geen dossierkosten aan te rekenen en geen wederbeleggingsvergoeding te vragen.

 

Tenslotte benadrukt Test Aankoop dat moet bekeken worden om de aktekosten die gepaard gaan met het herfinancieren via een andere bankinstelling te verminderen tot het gemiddelde van de andere landen. In 2018 al, concludeerde de consumentenorganisatie op basis van een vergelijking van de registratierechten, de administratieve lasten, de honoraria van de notaris, de tarieven voor de hypotheekvestiging en de BTW in Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd-Koninkrijk, dat de Belgische consument die zijn dure hypotheeklening door een goedkopere wil vervangen bij een andere kredietgever, het slechtste af is : hij betaalt voor de aktekosten van de lening gemiddeld zo’n dertien keer méér dan in sommige andere landen. Het hoeft geen betoog dat dit slecht is voor de koopkracht van de consument en nadelig voor de concurrentie tussen financiële instellingen onderling, aldus Test Aankoop.