Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Covid19 : 44 % van de jongeren tussen 18 en 21 jaar respecteren de aanbevelingen niet

25 mrt 2020

Test Aankoop publiceert vandaag de resultaten van zijn tweede peiling over de impact die de SARS CoV 2 - epidemie heeft op de gemoedstoestand van de Belg, de mate waarin hij de door de regering opgelegde maatregelen respecteert en de impact op zijn financiële situatie.  Tussen 18 en 20 maart werden ruim 1000 mensen bevraagd tussen 18 en 74 jaar oud, een representatieve groep dus.  Hieruit blijkt dat de door de regering opgelegde maatregelen nog niet voldoende worden opgevolgd.

Te veel jongeren respecteren de aanbevelingen niet

Experten blijven het herhalen : om de epidemie waarmee onze maatschappij vandaag wordt geconfronteerd, op een efficiënte manier aan te pakken, is het cruciaal dat iedereen de van overheidswege opgelegde maatregelen strikt opvolgt: niet enkel de hygiëne voorschriften en het strikt beperken van verplaatsingen, maar ook het samenscholingsverbod.  Helaas blijkt uit de door Test Aankoop uitgevoerde peiling dat 23% van de bevolking de aanbevelingen niet strikt opvolgt om thuis te blijven (tenzij voor boodschappen of professionele redenen) en samen te komen met naasten (op uitzondering van dichte familie) en vrienden.  Een percentage dat bij de jongeren tussen 18 en 21 een stuk hoger ligt!  Maar liefst 44% onder hen volgt de aanbeveling om niet of niet helemaal als het aankomt op thuisblijven tenzij om boodschappen te doen.  Test Aankoop roept de overheid dan ook op om vooral deze bevolkingsgroep te blijven sensibiliseren en te sanctioneren bij het niet respecteren van de maatregelen. 

Het niet respecteren van quarantaine in geval van symptomen

16% van de bevraagde personen verklaarden een van de hoofdsymptomen van COVID-19 (koorts, droge hoest, moeilijke ademhaling) te hebben gehad. Toch ondernamen 64% onder hen geen medische stappen (raadplegen huisarts, de coronavirus infolijn te contacteren, naar de spoeddienst gaan, enz).  Van de 4% die minstens tekenen van twee symptomen vertoonden, ondernam 4 op de 10 niets.

Nog erger is echter het feit dat uit de peiling blijkt dat slechts 24% en 39% van personen die respectievelijk een of meerdere symptomen hadden, de strikte quarantainemaatregelen respecteerden.  De anderen deden dit helemaal niet of verlieten het huis voor noodzakelijke benodigdheden of omwille van het werk.  We weten ondertussen nochtans wel hoe belangrijk het is om zich in geval van een mogelijke besmetting zo goed mogelijk te trachten isoleren.

Voor Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, “houdt dit soort gedrag een risico in voor de gezondheid van de Belgische samenleving in diens geheel.  Wij roepen alle burgers op tot individuele discipline in deze moeilijke tijden zodat we zo snel mogelijk deze crisis achter ons kunnen laten.

Belangrijke financiële verliezen

Op de vraag of ze sinds het begin van de verplaatsingsbeperkingen angst of vrees hebben gevoeld, antwoordt 30% van de Belgen positief. Dit cijfer kan in verband worden gebracht met het gegeven dat 46% van de respondenten zegt moeilijkheden te hebben ondervonden bij het verzekeren van de edagelijkse boodschappen (voedsel, hygiëneproducten, enz.).

Nog zorgwekkender is het feit dat 50% van de huishoudens door de coronaviruscrisis geld heeft verloren - zonder hierbij rekening te houden met het investeringsverlies, dat te variabel is om in aanmerking te worden genomen - voor een gemiddeld bedrag van 568 euro. Als we dit cijfer extrapoleren naar de hele Belgische bevolking, betekent dit 283 euro per huishouden, wat overeenkomt met een voorlopig totaal verlies van meer dan 1,4 miljard euro voor de huishoudens in België.

Beschermen van de consumentenrechten

Op basis van deze bevindingen, roepen wij de regering dan ook op om tijdens deze crisis bijzondere aandacht te hebben voor het vrijwaren van de consumentenrechten en de koopkracht van de consument”, aldus Simon November.  Net daarom betreurt de organisatie nogmaals de maatregel om de aanvaarding van een waardebon op te leggen in geval van annulering van een pakketreis, een optie die voor sommige mensen onpraktisch is en dus hun koopkracht aantast.  Ook moedigt zij de regering aan de bevriezing van de afbetalingen voor hypothecaire leningen uit te breiden tot consumentenkrediet om te voorkomen dat huishoudens in een neerwaartse schuldenspiraal terechtkomen. Tot slot doet Test Aankoop een oproep aan bedrijven om hun domiciliëring op te schorten voor fitness- of andere abonnementen die tijdelijk niet meer kunnen worden gebruikt. Bedrijven hebben zeker te lijden onder de crisis, maar laten we niet vergeten dat dit ook geldt voor de consument.

Test Aankoop herinnert er voorts aan dat consumenten met vragen over hun rechten in het kader van deze epidemie (reisannulering, uitstel van aflossing van een hypothecaire lening, enz) terecht kunnen op het gratis telefoonnummer 0800 29 510 (van maandag tot donderdag van 9 tot 18u, en op vrijdag van 9 tot 17u).