Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

CBD-olie, wondermiddel of kwakzalverij ?

20 nov 2020

Test Aankoop ging op onderzoek

Na onderzoek bij 20 webshops en 20 fysieke winkels van verkopers van CBD-olie, constateerde Test Aankoop dat de verkopers vaak een loopje nemen met de realiteit. Enerzijds bleek uit de test dat aan CBD-olie heel wat helende eigenschappen worden toegedicht waarvoor geen bewijzen bestaan, anderzijds zweeg men al te vaak over bijwerkingen of de risico’s van het langdurig gebruik ervan.  Alhoewel therapeutische of gezondheidsclaims wettelijk verboden zijn voor dit type product, gaven 35 van de 40 verkooppunten de indruk dat CBD-olie wellicht doeltreffend is tegen angst, stress, pijn of andere kwalen. In sommige flesjes zit bovendien niet de beloofde hoeveelheid CBD.

CBD-olie

CBD, ofte cannabidiol, is één van de meer dan honderd cannabinoïden aanwezig in cannabis. Aan de stof worden allerhande gezondheidsbevorderende eigenschappen toegeschreven. Zo zou de stof relaxerend, pijnstillend, slaapbevorderend en angstverlichtend werken. Daarom wordt ze toegevoegd aan heel wat producten: olie om onder de tong te druppelen, capsules, voeding, cosmetica, e-liquids of glijmiddel.

Hoewel het geen erkend voedingssupplement is, wordt CBD-olie wél als dusdanig verkocht. Daarnaast worden aan deze olie heel wat genezende eigenschappen toegedicht ondanks het feit dat er voor de meeste aandoeningen geen aantoonbaar effect is waargenomen bij testen op mensen.  Om te weten te komen wat verkopers van CBD-olie beweren over de zogezegd heilzame eigenschappen van hun product en of ze informeren over de risico’s ervan, screende Test Aankoop de websites van 20 webshops en 20 fysieke winkels die CBD-olie verkopen. De fysieke winkels kregen een mysteryshopper over de vloer die rugpijn veinsde. Bij elke winkel, offline én online, werd CBD-olie aangekocht. Van 20 van de 40 producten werd het CBD- en THC-gehalte in een laboratorium gecontroleerd. THC staat voor tetrahydrocannabinol, de roesopwekkende substantie in cannabis. Wettelijk gezien mag CBD-olie niet meer dan 0,2% THC bevatten. ”Je zal dus niet high worden van CBD-olie”, zegt Test Aankoop.

 

Verkopers vertellen lang niet alles

Alhoewel therapeutische en gezondheidsclaims in het algemeen wettelijk verboden zijn voor vrij verkrijgbare CBD-olie, wekten alle fysieke verkooppunten die de consumentenorganisatie bezocht en 15 van de 20 webshops, de indruk dat CBD-olie doeltreffend is tegen pijn en kwalen zoals te veel stress, angst of concentratieproblemen. “Om potentiële klanten te overtuigen, verwezen de verkopers graag naar onderzoek dat helemaal niet volstaat om hun claims te rechtvaardigen”, zegt Simon November van Test Aankoop. “Enkel voor enkele zeldzame vormen van epilepsie is er momenteel degelijk onderzoek voorhanden dat CBD-olie in hoge doses een gunstig effect heeft. Dit kun je natuurlijk niet zomaar doortrekken naar andere indicaties. Voor andere indicaties is onderzoek ofwel onbestaande ofwel te kleinschalig om conclusies uit te trekken. In het weinige onderzoek dat beschikbaar is, was de dosis die de proefpersonen kregen bovendien minstens 6 keer hoger dan wat onze mysteryshoppers aanbevolen kregen. Overigens : wie zo’n hoge dosis wil uitproberen, betaalt zich blauw: minstens € 500 per maand. Een kleine dosis, zoals aanbevolen door verkopers, is hoogstwaarschijnlijk nutteloos, maar kost op maandbasis toch ook al zo’n € 80”, voegt hij eraan toe. Tijdens het onderzoek kwam ook aan het licht dat de grote meerderheid van de onderzochte verkopers in alle talen zwegen over eventuele bijwerkingen. Vooral het feit dat er zelden werd gewaarschuwd voor mogelijke interacties met geneesmiddelen, baart zorgen. De helft van de webshops suggereerde ook dat langdurig gebruik van CBD-olie compleet veilig is. “Ook dat is vooralsnog amper bestudeerd”, klinkt het bij Test Aankoop. Bij zwangerschap en borstvoeding is CBD-olie daarenboven niet aangewezen. Slechts 4 van de 20 fysieke winkels waarschuwden hiervoor terwijl daar bij 9 van de 20 webshops geen vermelding over te noteren viel. Van 20 van de 40 aangekochte producten liet de verbruikersorganisatie het CBD- gehalte controleren in een laboratorium. In twee gevallen zat er veel minder CBD in het product dan beloofd op het etiket.. Alle producten waren wel conform qua THC-gehalte.

 

Test Aankoop vraagt meer regulering

Test Aankoop vraagt aan de overheid om een plan van aanpak op te stellen om dergelijke misleidende praktijken een halt toe te roepen. Tegelijk verzoekt de consumentenorganisatie om een voorstel uit te werken om mensen die om medische redenen (mogelijk) baat hebben bij cannabis (waaronder CBD-olie) toegang te geven tot een betaalbaar product dat wél goed is gereguleerd, waarvan de kwaliteit vergelijkbaar is met die van geneesmiddelen. Test Aankoop ziet hier een rol weggelegd voor het beloofde cannabisbureau in de schoot van het geneesmiddelenagentschap (FAGG).  Met veel interesse nam de consumentenorganisatie overigens akte van het op donderdag 19 november gevelde arrest van het Europees Hof van Justitie.   Dit arrest bevestigt dat de Europese wetgeving in haar huidige vorm niet geschikt is om het specifieke geval van CBD te regelen. De consumentenorganisatie is ervan overtuigd dat het daarom hoog tijd is om een Europees referentiekader aan te nemen dat de lidstaten in staat stelt om het CBD (in al zijn vormen) op hun grondgebied te reguleren met inachtneming van de regels van de interne markt.