Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

De prioriteiten van Test Aankoop liggen dicht bij de burger en de ambities van de nieuwe regering

13 okt 2020

Het kan niet voldoende worden benadrukt: de coronacrisis heeft reeds heel wat effecten gehad op onze maatschappij en onze manier van consumeren.  Om die reden stelde Test Aankoop een lijst samen van tien prioriteiten om in een post-corona tijdperk aan te werken. De consumentenorganisatie vroeg vervolgens aan een panel van 1117 consumenten om op de lijst aan te duiden waar hun voorkeuren lagen.  Niet verwonderlijk voeren thema’s als energie en gezondheid de lijst aan.

Online debat

Test Aankoop onderzocht de maatregelen die voortvloeien uit deze crisis en die de consumentrechten en het consumptiepatroon op een of andere manier hebben kunnen beïnvloeden. De consumentenorganisatie identificeerde tien sectoren die door de crisis worden getroffen en wou samen met en voor de consumenten lessen trekken uit de crisis. Op de verschillende Test Aankoop platformen werd de hele zomer nagedacht over energie, gezondheid, veiligheid, mobiliteit, voeding en fiscaliteit. Consumenten werden uitgenodigd om hun meningen en voorstellen voor de consumptiemaatschappij van morgen te delen. Zie ook onze discussiepagina

 

De bezorgdheden van Test Aankoop worden door de burger gedeeld

In een bevraging wilde Test Aankoop bij een panel van meer dan 1000 personen tussen de 25 en de 79 jaar oud, peilen in welke mate zij de 10 prioriteiten van Test Aankoop in een leven na corona, belangrijk vonden.

7 van de 10 personen kwalificeren minstens 5 van de 10 prioriteiten van de verbruikersorganisatie als “zeer tot uiterst belangrijk”.  Vooral gezondheid, energie en privacy scoren zeer hoog. Zo zijn 84% van de respondenten van mening dat een volledige transparantie van de samenstelling van de energiefactuur van primordiaal belang is.  77% pleit voor een vereenvoudiging van de financiering van de medische sector in België en 71% vindt dat ‘slimme’ toestellen dienen te worden beveiligd om de rechten van de consument te beschermen. Vervolgens is er de bezorgdheid rond duurzame e-commerce die een goede klantenservice biedt (met een score van 64%) en de wens om eetgewoonten te veranderen en meer lokaal te consumeren (gemiddeld 63%).

Tot slot kwalificeert één respondent op twee de volgende 5 thema's als "zeer tot uitermate belangrijk": CO2-belasting, financiële producten, duurzaam toerisme, fiscaliteit en zachte mobiliteit.

Het mag duidelijk zijn dat Test Aankoop en consumenten dezelfde bezorgdheden delen.

 

Ambities nieuwe regering

Test Aankoop engageert er zich toe om al het mogelijke te doen zodat deze prioriteiten worden gerealiseerd. De consumentenorganisatie is dan ook optimistisch over de inhoud van het akkoord van de nieuwe Vivaldi-regering, waarin een groot aantal werkpunten zijn opgenomen. Dit geldt voor de kwesties van betaalbare energie, de kwaliteit van de gezondheidszorg en de toegang tot basisbankdiensten. Test Aankoop zal erop toezien dat deze ambitieuze beloften geen dode letter blijven!

Meer informatie over « Approved by Tomorrow” is beschikbaar op www.euroconsumers.org/activities/approved-by-tomorrow.