Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Ivo Mechels, CEO van Test Aankoop, ambassadeur voor #SignForMyFuture

05 feb 2019

Ivo Mechels,  CEO van de grootste consumentenorganisatie van het land, steunt de actie #SignForMyFuture.  Dit burgerinitiatief, dat ambitieuze klimaatmaatregelen eist, is een van de grootste coalities ooit geworden die burgers, jongeren, bedrijfsleiders, wetenschappers, media en universiteiten verenigt rond de problematiek van klimaatverandering.

www.signformyfuture.be

Respect voor de engagementen van het Parijsakkoord

Via een grote campagne, gelanceerd op 5 februari, wil de actie #SignForMyFuture zo veel mogelijk handtekeningen verzamelen zodat de federale regering en regionale regeringen al het mogelijke doen om de mondiale opwarming onder de 2C te houden en te blijven focussen op de 1,5C zoals overeen gekomen in het klimaatakkoord van Parijs. “We mogen dan wel een klein land zijn, ook wij hebben een belangrijke rol te spelen in de strijd tegen de opwarming van het klimaat. Per hoofd van de bevolking stoten we jaarlijks immers meer dan 8 ton CO2 uit”, zegt Ivo Mechels, CEO van Test Aankoop. Met andere woorden : België moet klimaatneutraal worden tegen 2050 en moet dringend zijn uitstoot de volgende 5 jaar terugdringen.

 

Een onuitgegeven coalitie.

De coalitie #SignForMyFuture, verenigt de brede samenleving:  jongeren, een driehonderdtal captains of society uit middenveldorganisaties, het bedrijfsleven, academici en mediabedrijven. Ze roept alle Belgen op om te tekenen voor een krachtig klimaatbeleid in België.

 

De drie eisen van #SignForMyFuture

Concreet schuift Sign for my Future drie eisen naar voor:

• een klimaatwet: een wettelijk kader, met tussentijdse doelstellingen, om voor 2050 klimaatneutraal te zijn in België en in de komende legislatuur al de nodige maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen noemenswaardig te verminderen. Dat wettelijk kader moet uiterlijk eind december 2020 van kracht zijn.

• een investeringsplan: een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken. Dat investeringsplan moet ten laatste eind 2022 in werking treden.

• een klimaatraad: een onafhankelijke evaluatie van het gevoerde beleid door een neutrale klimaatraad van experten.

 

Ivo Mechels, ambassadeur de #SignForMyFuture

« Wie kan er ongevoelig blijven voor de burgerbeweging en dan vooral voor het engagement van de jongeren, die meer ambitie op het vlak van klimaat eisen om zo een redelijke toekomst te krijgen ? Er is nog tijd om hen een toekomst te garanderen maar om dit te bereiken moeten onze politici dringend aan de slag », stelt Ivo Mechels, die besloten heeft het initiatief te steunen.

De campagne loopt tot de verkiezingen van 2019.