Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Test Aankoop hekelt vergoedingen voor het herprinten van vliegtuigtickets

21 okt 2019

Tal van luchtvaartmaatschappijen dwingen passagiers soms tot heel hoge kosten om een tikfout in hun naam, gemaakt bij de reservering van een vlucht, te kunnen rechtzetten. Voor Test Aankoop is deze praktijk illegaal. De consumentenorganisatie heeft dan ook tien luchtvaartmaatschappijen een ingebrekestelling gestuurd met het verzoek om binnen 15 dagen een einde te maken aan deze praktijk, zo niet zal zij de zaak aanhangig maken bij de bevoegde rechtbank.

Hoge kosten voor herprinten

Tal van luchtvaartmaatschappijen dwingen passagiers soms tot het betalen van heel hoge kosten om een simpele typfout in hun naam, gemaakt bij de reservering van een vlucht, te kunnen rechtzetten.  In de meeste gevallen voorziet de luchtvaartmaatschappij (uitdrukkelijk of in de praktijk) de mogelijkheid om typfouten recht te zetten op voorwaarde dat hiervoor een bepaald bedrag wordt betaald.  Dit is het geval bij Brussels Airlines (25 euro om tot twee karakters te wijzigen), Emirates (30 euro), TAP Air Portugal (25 euro om tot drie karakters te wijzigen) en Ryanair (115 of 160 EUR afhankelijk of u dit online of op de luchthaven doet!).   British Airways voorziet dan weer in de verplichting om het tariefverschil te betalen indien de prijs van het ticket ondertussen zou zijn gestegen (inclusief brandstofprijzen, belastingen en andere heffingen).  Idem bij Vueling dat hier bovenop ook nog eens een vaste vergoeding van 50 euro aanrekent. In alle geval moeten passagiers die de "vergoeding" niet (of volgens sommige luchtvaartmaatschappijen te laat) betalen, een nieuw ticket kopen tegen een over het algemeen veel hogere prijs, zo niet zal hem de toegang tot het vliegtuig worden geweigerd.

Andere luchtvaartmaatschappijen gaan nog een stapje verder en bieden passagiers geen mogelijkheid om typfouten te corrigeren.  Die passagiers wordt het inschepen gewoon geweigerd!  Dit is het geval bij Iberia en Lufthansa.

  

Illegale praktijken

Een reglementering voorziet dat alle luchtvaartmaatschappijen verplicht zijn passagiersgegevens over te maken aan de nationale controleautoriteiten.  Dit moeten zij doen op 2 momenten: 48 uren voor de geplande vlucht en net na het sluiten van de gate, dus van zodra het inschepen is beëindigd. Dit gebeurt om zeker te zijn dat de reservatiegegevens weldegelijk overeenkomen met de identiteitsgegevens van de passagier.  Typfouten in de naam kunnen in dat geval nog worden aangepast van zodra hij aan boord is.  Geen reden dus om hem de inscheping te ontzeggen.  Bedoeling van deze reglementering is om er zich van te verzekeren dat het weldegelijk de persoon is die heeft gereserveerd die instapt en niet iemand anders en dus helemaal niet om een passagier wiens identiteit niet in vraag wordt gesteld, de toegang tot de vlucht te ontzeggen wanneer het enkel gaat om materiële fouten in de geregistreerde naam. 

Voor Test Aankoop is het feit dat hiervoor kosten worden aangerekend (of een nieuw ticket moet worden aangekocht) buiten alle proportie. , enerzijds in verhouding tot de werkelijke kosten van de luchtvaartmaatschappij en anderzijds in verhouding tot de beperkte impact van de fout of het verzuim van de passagier.  Deze praktijk is in feite niet meer dan een extra bron van inkomsten voor luchtvaartmaatschappijen die niets heeft te maken met een extra dienstverlening voor de passagier.

 

Ingebrekestelling

Op basis van deze bevindingen heeft Test Aankoop tien luchtvaartmaatschappijen formeel in gebreke gesteld: Alitalia, American Airlines, Brussels Airlines, British Airways, Emirates, Iberia, Lufthansa, TAP Air Portugal, Ryanair en Vueling. De organisatie vraagt hen om onmiddellijk te stoppen met deze praktijk. In geval van een negatief antwoord, of als er geen antwoord volgt, zal Test Aankoop een procedure starten voor de bevoegde rechter.