Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Test Aankoop wil "Basisbankdienst" voor digitaal zwakkere consumenten

16 okt 2019

Via allerlei tariefverhogingen van bancaire diensten of door het sluiten van kantoren en het supprimeren van bankautomaten en printers voor rekeninguittreksels, proberen de banken de consument reeds meerdere jaren te duwen in de richting van de digitalisering. Voor sommige consumenten die daar handig in zijn en zij die daar zelf voor kiezen, een voordeel, voor anderen die het moeilijk hebben hun weg te vinden in de digitale wereld of zij die er wegens sociaal economische omstandigheden verstoken blijven van de middelen daartoe, een groot nadeel.  Test Aankoop stelt vast dat de evolutie te snel en te gedwongen is vanwege de banken en daarbij heel wat mensen vergeet. De consumentorganisatie spreekt vandaag de Commissie Economie en Consumentenbescherming in het Federale Parlement toe om hierover haar punt te maken.

Digitale duw

Of het nu gaat om het sluiten van kantoren, het supprimeren van bankautomaten, het verhogen van de kosten van allerlei bancaire diensten of het verwijderen van printers voor rekeninguittreksels ; iedereen ervaart aan den lijve de trend die zich in hoofde van de banken al geruime tijd manifesteert : iedereen digitaal. Toegegeven, er zijn consumenten die baten hebben bij het digitaal bankieren, maar de bankenwereld schijnt te vergeten dat er nog heel wat consumenten zijn die niet vertrouwd zijn met het werken via smartphone of pc of dat er mensen zijn die gewoonweg niet de middelen hebben om dit te doen. Analoog met de digitale evolutie, zijn er de voortdurende prijsstijgingen waarmee bijna alle op de Belgische markt actieve banken met de regelmaat van de klok komen aandraven. Voor de consumentenorganisatie het teken om een petitie te starten in de hoop een belangrijker signaal te geven om te stoppen met de praktijken waarbij de wil van de bank unilateraal wordt opgelegd. Met meer dan 18 000 handtekeningen, heeft de consument al een belangrijk signaal gegeven genoeg te hebben van de dominantie van de banken op dit vlak, aldus Test Aankoop.

Parlementaire commissie

Vandaag zal consumentenorganisatie Test Aankoop tijdens de Commissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda een reactie geven op deze snelle digitalisering van het bankwezen. Meer bepaald zal Test Aankoop worden gehoord zijn bezorgdheden omtrent de versnelde digitalisering omdat de organisatie regelmatig bekommernissen heeft geuit over de fors gestegen tarieven van allerlei diensten die het in het bijzonder worden gebruikt door wie niet vertrouwd is met de geplogenheden van de ‘moderne tijd’.

Basisbankdienst

Onder druk van Test Aankoop werd in 2003 een zogenaamde  ‘Basisbankdienst’ ingevoerd. Dit om te voorkomen dat mensen omwille van een slechte financiële situatie zouden geweigerd worden om klant te worden bij een bepaalde bank. Net als een adres of een ziekteverzekering is een eigen zichtrekening immers primordiaal om volwaardig deel uit te maken van de samenleving. Met de basisbankdienst, die de vorm aanneemt van een zichtrekening met een debetkaart, zijn thans de volgende verrichtingen mogelijk : deposito’s, geldafhalingen, overschrijvingen, doorlopende opdrachten, … . Test Aankoop stelt voor om dergelijke basisdienst in het leven te roepen voor mensen die zich geen weg weten met de digitalisering opdat deze mensen zouden kunnen geholpen worden bij hun financiële verrichtingen en opdat ze op die manier toch nog autonoom hun bankzaken zouden kunnen beheren zonder deze te moeten uitbesteden.

#Stopbankkosten

Test Aankoop onderstreept niet te kunnen aanvaarden dat de consument de dupe wordt van een evolutie die te snel en te agressief is opgelegd door de eenzijdige maatregelen van de bankensector en herhaalt de voorstellen uit zijn petitie die al door meer dan 18 000 mensen werd ondertekend.

  • Gratis afhalingen van cash bij de automaten van de eigen bank en vijf gratis afhalingen per maand bij de automaten van de concurrerende banken
  • Een gratis rekening bij elke bank voor de consument die alles online wenst te doen
  • Het 10 jaar bijhouden van rekeningafschriften bij elke bank
  • De oprichting van een denkplatform onder toezicht van de Nationale Bank waarbinnen consumenten en vertegenwoordigers uit de financiële sector kunnen reflecteren over de toekomst van financiële dienstverlening.

Ter gelegenheid van deze hoorzitting in het Parlement voegt TA daaraan toe dat: 

  • alle klanten die dat wensen, ook al voldoen ze niet aan de huidige voorwaarden, in elke bank toegang krijgen tot de ‘Basisbankdienst’-rekening, die ook een ‘overgang naar digitalisering’-rekening wordt.