Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

TA roept parlement op om wet m.b.t. herinneringskosten bij betalingsachterstand goed te keuren

19 dec 2019

Test Aankoop strijdt al jaren actief tegen het misbruik door gerechtsdeurwaarders, buitensporige boetes en onevenredige aanmaningskosten.

Dankzij deze strijd, die samen met andere organisaties en parlementsleden werd gevoerd, kan donderdag 19 december een historische dag worden, aangezien een wetsvoorstel dat eerder unaniem werd goedgekeurd in de commissie, vandaag in de plenaire vergadering van het Parlement wordt gefinaliseerd.  Dit positieve voorstel in de strijd tegen overmatige schuldenlast en het misbruik door gerechtsdeurwaarders heeft betrekking op:

 1) Een kader voor herinneringskosten

Het voorstel houdt in dat het totale bedrag van de kosten die in rekening worden gebracht voor de minnelijke invordering van een onbetaald bedrag, niet meer mag bedragen dan:

 - 40 euro wanneer het hoofdbedrag niet hoger is dan 400 euro;

 - 10% als bedrag binnen de schijf valt van 400,01 tot 5.000 euro;

 - 5% als bedrag binnen de schijf valt van 5.000,01 tot 10.000 euro;

 - 1% % als bedrag binnen de schijf valt van de 10.000,01 tot 200.000 euro;

 - 0,5% % als bedrag binnen de schijf valt van de tranche van 200.000,01 euro.

Deze bedragen omvatten zowel de vergoeding van de schade als de kosten van kennisgeving (verzendkosten, enz.). Indien de algemene voorwaarden bepalen dat vertragingsrente in rekening mag worden gebracht, mag deze niet hoger zijn dan de wettelijke rente, vermeerderd met een coëfficiënt van 10% (bv. 2,2% indien de wettelijke rente 2% bedraagt).  

 

2) Een kader voor betalingstermijnen

- De consument zal 20 dagen de tijd hebben om de factuur te betalen.

- Indien hij niet binnen de 20 dagen betaalt, wordt hem een aanmaningsbrief gestuurd: deze eerste aanmaning is gratis.

- In deze eerste aanmaning zal duidelijk worden vermeld binnen welke termijn de consument de betaling moet verrichten zonder dat hem kosten in rekening worden gebracht.        Deze periode mag niet korter zijn dan 10 dagen.

- Pas na deze 10 dagen zal, indien de consument niet heeft betaald, een ingebrekestelling worden verstuurd en kunnen de invorderingskosten worden gevorderd.

 

3) Gerechtsdeurwaarders zullen vanaf nu onder de controle van de FOD Economie vallen

Sommige partijen die zich hebben laten leiden door beroepsorganisaties hebben amendementen ingediend. Grappig, gezien het feit dat het voorstel, gesteund door minister Muylle zelf, unaniem werd goedgekeurd in de commissie. Het feit dat sommigen op het laatste moment wakker schieten, is des te verdachter en zal niet kunnen verhinderen dat er definitieve verordening wordt aangenomen waar al jaren op wordt gewacht.

Test Aankoop rekent op het gezond verstand van de partijen en wil iedereen bedanken die aan deze nuttige tekst heeft meegewerkt.