Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Bankrekeningen

Test Aankoop wil dat rekeninguittreksels 10 jaar beschikbaar blijven

13 aug 2019

Voor Test Aankoop is het duidelijk : als banken het systeem van elektronische rekeninguittreksels willen veralgemenen, moeten ze dergelijke documenten 10 jaar lang beschikbaar houden, iets wat nu niet altijd het geval is. De consumentenorganisatie roept de sector op om het nodige te doen opdat consumenten gedurende 10 jaar bewijzen van betaling zouden kunnen opvragen en nodigt mensen uit om de petitie te tekenen tegen verdere stijging van de bankkosten. Reeds 16 000 mensen zetten al hun handtekening.

 www.testaankoop.be/stopbankkosten

Rekeninguittreksels bedreigd

Een ‘cashloze’ of ‘casharmere’maatschappij ? Waarom niet, voor sommige consumenten zal dit zeker zijn voordelen hebben.

Echter, de druk die banken uitoefenen om de maatschappij waarin iedereen alle betalingen, verrichtingen en andere bankzaken digitaal doet, verder te doen evolueren, wordt steeds maar sterker. Denken we maar aan het verdwijnen van bankkantoren en betaalautomaten in het straatbeeld, het verhogen van bancaire kosten (in het bijzonder die niet digitaal gebeuren) en het duurder maken van afhalingen van cash geld. Recent kondigde nu ook ING aan dat het zal stoppen om uittreksel-printers aan te bieden in de kantoren van de bank. Mensen die thuis geen computer hebben om uittreksels op te slaan of er niet echt mee overweg kunnen, blijven op die manier verstoken van deze documenten.   Heel wat consumenten uitten hierover hun ongenoegen bij Test Aankoop.

 

Uittreksels zijn nuttig

Hoewel consumenten er niet altijd genoeg aandacht voor hebben, kunnen rekeninguittreksels een belangrijke bron van informatie zijn. Het is inderdaad via deze dragers dat banken met hun cliënteel communiceren. Deze documenten zijn immers een belangrijk middel ter controle van inkomsten en uitgaven én ze dienen als bewijs van betaling of ontvangst wanneer daar nood aan is.

 

Uittreksels laten opsturen, soms duur

Wettelijk gezien mag de bank voor het opsturen van rekeninguittreksels alleen maar de werkelijke kosten rekenen. Wanneer de klant er evenwel op gebrand is om zijn of haar uittreksels op geregelde basis te krijgen kunnen de verzendingskosten aardig oplopen, in die mate zelfs, dat je rekening het dubbele kan gaan kosten op jaarbasis.

 

Zelden 10 jaar

Een aantal banken garandeert zijn klanten dat deze 10 jaar lang toegang hebben tot hun rekeninguittreksels. Dit is het geval bij Belfius, BNP Paribas Fortis, Crelan, Fintro, KBC en Keytrade Bank. Bij Triodos zou er zelfs geen tijdslimiet zijn. Bij andere banken echter is de tijd dewelke de uittreksels bijgehouden worden, onredelijk kort : 2 jaar bij Deutsche Bank en ING, 18 maanden bij Argenta en Bpost bank.

 

Test Aankoop roept banken op tot actie

Banken moeten zich ervan bewust zijn dat het voor de consument van cruciaal belang is om informatie te hebben over transacties die geleverd zijn. Indien ze het systeem van elektronische uittreksels willen uitbreiden, dan moeten ze deze minimum 10 jaar beschikbaar houden. Wij vragen ook dat klanten die hun uittreksels aan huis wensen te ontvangen, dit moeten kunnen bekomen aan een redelijke prijs”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. “Om die reden, zullen we hen ook aanschrijven”, vult hij aan.

Om deze eisen te ondersteunen en om zich te verzetten tegen het unilateraal opleggen van het “alles digitaal – principe”, roept Test Aankoop consumenten om op de petitie tegen buitensporige bankkosten te ondertekenen. 16 000 mensen lieten hun stem al horen.