Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Betalingsdiensten

Betalen voor je eigen geld ?! Test Aankoop start petitie

08 feb 2019

Vanaf 18 maart dit jaar zal BPost Bank starten met het aanrekenen van 50 eurocent per afhaling van cash geld voor de houders van een b.compact – rekening aan de bankautomaat van de bank zelf én bij derde banken. Wie het echter houdt bij één afhaling per maand, kan dit gratis doen. Wie zijn eigen geld aldus wil opvragen, zal er moeten voor gaan betalen. Ongehoord, vindt Test Aankoop. De druk van de banken in de richting van een cashloze en digitale maatschappij wordt als maar groter.  Meteen ook een reden voor de consumentenorganisatie om zelf vier voorstellen te doen en consumenten op te roepen een petitie te ondertekenen op

www.test-aankoop.be/stopbankkosten

Bankieren alsmaar duurder

Het zal niemand wellicht ontgaan zijn, maar sinds de intrede van het nieuwe jaar 2019,  hebben heel wat banken opnieuw kostenverhogingen ingevoerd.  Soms zelfs met prijsstijgingen tot 50%. De meeste tariefverhogingen betreffen de kostprijs van bepaalde bankkaarten (voornamelijk kredietkaarten), van sommige bundels (jaarlijks forfait), geldopvragingen en elke handeling die de tussenkomst van bankpersoneel veronderstelt. Het is eigenlijk een verhaal dat bij quasi alle banken kan worden vastgesteld, al gaan sommige natuurlijk verder dan anderen. Na het invoeren van 50 eurocent toeslag vanwege ING voor afhalingen van geld bij de bankautomaten van andere banken voor de houders van de ING Lion Account begin dit jaar, is het nu de beurt aan bpost bank om zelfs nog een stapje verder te gaan : klanten met een b.compact-rekening betalen voortaan, op één gratis afhaling per maand na, een halve euro voor afhalingen van cash geld, zowel aan de ATM’s van andere banken als de eigen bank. “Ongehoord”, klinkt het bij Test Aankoop. Ook de toegang tot rekeningafschriften wordt aan sneltempo afgebouwd. Zo was er recent het voorbeeld van BNP Paribas Fortis om drastisch het aantal printmachines in de kantoren terug te schroeven.

Een cashless-maatschappij ?

Het opzet van de banken is duidelijk : met tariefverhogingen en het afbouwen van de logistiek,  mensen mee duwen richting een  cashloze samenleving waar alles elektronisch gebeurt. Toegegeven, elektronische transacties en online-bankieren bieden de consumenten vandaag de dag heel wat kansen en mogelijkheden maar de evolutie gaat ontzettend snel. Men verwacht meer en meer van de consument dat hij zichzelf bereddert.  Test Aankoop stelt echter vast dat de stap naar een volledig digitale samenleving te vlug gaat en heel wat mensen voorbij snelt. “Er zijn nog steeds talloze consument die belang hechten aan cash-betalingen, papieren overschrijvingen of het opvragen van rekeninguittreksels. Bovendien zijn er nog talrijke handelszaken waar men als klant enkel cash kan betalen. Tegelijkertijd zien we dat er meer en meer bank – en geldautomaten en agentschappen uit het straatbeeld verdwijnen.” , zegt Test Aankoop.

Draagvlak vinden

Test Aankoop begrijpt dat de evolutie naar een quasi volledig digitale en cashloze maatschappij wellicht onafwendbaar is maar benadrukt dat de transitie te snel en te agressief is. De consumentenorganisatie is van mening dat de stap naar een volledige cashloze en digitale maatschappij enkel kan worden gezet als er een voldoende draagvlak voor bestaat. Uit een recente peiling van de verbruikersorganisatie bleek immers dat 1 consument op 3 cash wil blijven gebruiken.  Om die reden stelt Test Aankoop vier voorstellen voorop, voorstellen die door de consument kunnen worden onderschreven worden op: www.testaankoop.be/stopbankkosten

  • Gratis afhalingen van cash bij de automaten van de eigen bank en vijf gratis afhalingen per maand bij de automaten van de concurrerende banken
  • Een gratis rekening bij elke bank voor de consument die alles online wenst te doen
  • Het 10 jaar bijhouden van rekeningafschriften bij elke bank
  • De oprichting van een denkplatform onder toezicht van de Nationale Bank waarbinnen consumenten en vertegenwoordigers uit de financiële sector kunnen reflecteren over de toekomst van financiële dienstverlening aan consumenten.